..
IFS CLOUD:

MODUŁY ERP OD IFS DLA WSZYSTKICH PROCESÓW BIZNESOWYCH

Kompletny pakiet modułów biznesowych

 

IFS Cloud obejmuje wszystkie potrzeby i procesy biznesowe dzięki swoim funkcjonalnym modułom ERP.

Dostosowane do niemal każdej branży!

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

 

Obecne warunki prowadzenia biznesu wymagają szybkiego dostępu do informacji, spójności danych, automatyzacji i przepływów pracy, zaawansowanej analizy oraz umożliwienia pracownikom pełnej wydajności w pracy. Oto kilka funkcji IFS, które pozwolą Ci to osiągnąć:

Produkcja

Moduł produkcyjny IFS Cloud to zestaw funkcjonalności wspierających wszystkie etapy procesu produkcyjnego dla wszystkich pracowników, ułatwiając planowanie, wykonanie, monitorowanie i analizę różnych rodzajów działań.

 

Wspiera zasady lean oraz produkcję typu mieszanego, gdzie różne rodzaje przetwarzania, takie jak dyskretna, powtarzalna i w partiach, współistnieją w tej samej produkcji.

 

IFS Cloud obejmuje także zarządzanie zrównoważonym rozwojem - rozwiązanie zapewniające wszechstronne wsparcie dla wszystkich etapów cyklu życia produktu, począwszy od całego łańcucha dostaw, poprzez fazę użytkowania, aż po utylizację, wykorzystując istniejące dane do generowania deklaracji materiałowych i środowiskowych oraz stanowiąc podstawę dla raportowania środowiskowego zgodnie z Global Reporting Initiative, a także spełniając różnorodne wymogi związane z zgodnością, takie jak Reach, RoHS czy WEEE oraz oznakowanie EKO.

Remonty i Serwis

Moduł zarządzania Remontami i Serwisami od IFS Cloud to rozwiązanie, które pomaga planować i prognozować zapotrzebowanie na usługi, zarządzać zgłoszeniami i zadaniami, obsługiwać umowy i gwarancje, optymalizować harmonogramy i dystrybucję, zarządzać  zleceniami serwisowymi, poprawić wydajność pracowników terenowych, zarządzać logistyką serwisową i współpracować z kontrahentami.

 

Pozwala on dostarczać wysokiej jakości usługi klientom, zwiększać efektywność i rentowność oraz dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Optymalizacja harmonogramu i dystrybucji zwiększa produktywność pracowników terenowych i podnosi satysfakcję klientów. Planowanie w czasie rzeczywistym pozwala pracownikom szybko reagować na dynamiczne potrzeby klientów.

Optymalizacja i dystrybucja wspomagana przez sztuczną inteligencję pomaga ograniczyć czas podróży i zwiększyć wskaźniki szybkości napraw oraz dotrzymanie warunków umowy (SLA) w biznesie serwisowym.

Zarządzanie Aktywami

Moduł zarządzania aktywami IFS Cloud to rozwiązanie, które pomaga planować i realizować aktywa, obsługiwać je i utrzymywać, zarządzać ich wydajnością, planować działania konserwacyjne, zawierać umowy z partnerami biznesowymi B2B oraz integrować się z systemami GIS.

 

Pozwala ono optymalizować cykl życia aktywów, redukować koszty i ryzyko, poprawiać niezawodność i dostępność oraz spełniać regulacje.

 

Oferuje także zarządzanie dokumentacją, rozwiązanie umożliwiające zarządzanie wszystkimi dokumentami w całej organizacji, począwszy od tworzenia, poprzez rozwój, aż do zarządzania przepływami pracy, szablonami, kontrolą wersji i zarządzaniem wydawaniem. Zapewnia również silną kontrolę dostępu do dokumentów oraz integrację z innymi funkcjonalnościami biznesowymi w aplikacji.

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Moduł zarządzania łańcuchem dostaw IFS Cloud to rozwiązanie, które opiera się na czterech fundamentalnych zasadach: prostocie, elastyczności, adaptacyjności i otwartości.

 

Pozwala on wizualizować przepływy produktów i łatwo korzystać z systemu, dostosowywać się do różnych modeli i sposobów pracy, rozwijać biznes i wspierać zmiany oraz komunikować się z innymi członkami i systemami w łańcuchu zamówienie-dostawa.

 

Obejmuje on prognozowanie popytu, planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie magazynem, uzupełnianie zapasów, zamówienia sprzedażowe, zarządzanie wysyłkami oraz zarządzanie wynajmem.

Moduł zarządzania łańcuchem dostaw IFS Cloud oferuje przejrzyste graficzne i intuicyjne interfejsy, kompleksowy zestaw modeli prognozowania, różne metody pomiaru błędów prognozowania, profile sezonowe, kampanijne, wydarzeniowe i okresowe, wbudowaną współpracę w prognozowaniu oraz krótkoterminowe prognozowanie uwzględniające prognozy pogody.

Zakupy

Moduł zakupów IFS Cloud to rozwiązanie, które pomaga organizacjom zarządzać całym procesem zakupu towarów i usług, począwszy od znalezienia najlepszych dostawców, aż po rozliczenie zobowiązań. Daje on wszystkie narzędzia niezbędne do zrozumienia potrzeb firmy, tworzenia umów, ich śledzenia i unikania wydatków poza nimi.

 

Pomaga to budować silne relacje z dostawcami, uzyskiwać większą wartość, obniżać koszty i zwiększać zyski.

Moduł zakupów IFS Cloud umożliwia tworzenie i organizowanie kategorii zakupowych, zarządzanie zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi wydatkami oraz stosowanie reguł kategoryzacji.

Finanse

Moduł finansowy IFS Cloud to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania aspektami finansowymi każdej, nawet globalnej firmy.

Pozwala użytkownikom definiować i stosować reguły księgowe dla różnych transakcji, prowadzić księgę główną z możliwością równoległego księgowania oraz zarządzać środkami trwałymi, rozrachunkami należności i zobowiązań oraz fakturowaniem elektronicznym.

 

Moduł ten wspiera również projekty finansowe, planowanie przepływów pieniężnych, konsolidację, raportowanie finansowe i analizę, umożliwiając użytkownikom pełną kontrolę i widoczność kondycji finansowej i operacjami firmy.

 

IFS Cloud bezproblemowo współpracuje także z nowoczesnymi narzędziami światowej klasy - Microsoft Excel i Power BI.

Projekty

Moduł projektów IFS Cloud to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania różnymi aspektami firm opartych na projektach. Obejmuje on cały cykl życia projektu, począwszy od inżynierii i projektowania, poprzez sprzedaż i podwykonawstwo, zarządzanie zmianami w umowie, planowanie i monitorowanie projektu, zarządzanie zasobami, produkcję projektową, budowę i instalację, aż po kontrolę finansową projektu, raportowanie projektu i fakturowanie oraz zarządzanie ryzykiem. 

 

Moduł ten obsługuje różne metody dostarczania projektów, takie jak ustalona cena, czas i materiał, koszty plus, koszt docelowy, i umożliwia zarządzanie budżetami i prognozami projektu, śledzenie zobowiązań i rzeczywistych kosztów, obliczanie szacowanej wartości do ukończenia (ETC) oraz szacowanej wartości na zakończenie (EAC), oraz mierzenie wartości wypracowanej (earned value).

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Moduł zarządzania kapitałem ludzkim w IFS Cloud to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w dowolnej organizacji.

Umożliwia on użytkownikom zarządzanie pracownikami i organizacją, rekrutację, rozwój kwalifikacji i szkolenia, zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa, zarządzanie wydatkami, czas pracy i obecność, oraz samoobsługę pracowników i kierowników.

 

Moduł ten pomaga użytkownikom optymalizować czas pracy, zwiększać zaangażowanie pracowników i przestrzegać lokalnych i międzynarodowych przepisów.

 

Pozwala również klientom IFS łatwo połączyć rozwiązanie IFS HCM z preferowanym systemem płacowym lub skorzystać z standardowych integracji z wybranymi globalnymi partnerami płacowymi IFS.

Sprzedaż

IFS Cloud to nowoczesne i elastyczne rozwiązanie, które pomaga firmom zwiększyć swoje obroty i zarządzać relacjami z klientami online.

 

Dzięki IFS Cloud, firmy mogą tworzyć i dostosowywać katalogi produktów, zarządzać  umowami handlowymi, zapewniać płynne i spersonalizowane doświadczenia zakupowe dla klientów za pośrednictwem witryny sklepu internetowego IFS, która umożliwia im składanie i śledzenie zamówień, reagowanie zapytania ofertoweoraz dostęp do informacji o produktach lub integrację z rozwiązaniami sklepu internetowego firm trzecich za pomocą konektorów witryny sklepu internetowego IFS, które oferują bezpieczne i opłacalne interfejsy API do różnych funkcji handlowych.

CRM – Zarządzanie relacjami z klientami

IFS Cloud CRM pomaga firmom zarządzać cyklem sprzedaży od pozyskiwania potencjalnych klientów do finalizacji transakcji. Te funkcje umożliwiają firmom śledzenie potencjalnych i istniejących klientów, monitorowanie okazji handlowych, komunikację z kontaktami na różnych kanałach oraz prowadzenie efektywnych kampanii marketingowych.

 

IFS Cloud oferuje wiele automatyzacji, na przykład wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego priorytetyzowania potencjalnych klientów sprzedażowych.

Branża Lotnicza

Moduł wparcia branży lotniczej IFS Cloud to rozwiązanie, które pomaga planować, zarządzać i wykonywać działania związane z utrzymaniem projektów z branży lotniczej na różnych horyzontach czasowych, od krótkoterminowych do długoterminowych.

 

Pozwala on zarządzać flotą i aktywami, wykonywać konserwację linową i awaryjną, konserwację ciężką i zakładową, konserwację kadłuba i skomplikowanych zespołów oraz naprawy i przeglądy komponentów.

 

Obsługuje również działania w warunkach rozłączonych, zarządzanie treściami technicznymi, wsparcie materiałowe lotnictwa, jakość, niezawodność i zgodność.

NADCHODZĄCE AKTUALIZACJE

 

IFS Cloud to rozwiązanie z kategorii „evergreen „, które tworzy wartość dla użytkowników, zapewniając natychmiastowy dostęp do ciągłych innowacji i aktualizacji oprogramowania.

 

Główne zmiany są dostarczane dwa razy w roku, wiosną i jesienią.

 

 1. Udoskonalenie planowania płynności finansowej, oferując dodatkowe funkcje.
 2. Usprawnienie kontroli procesu fakturowania w rozwiązaniach CTC.
 3. Udoskonalenia w nowym rozwiązaniu lokalizacyjnym (brazylijskim, indyjskim, portugalskim).
 4. Rozwiązania lokalne dla klientów globalnych (Brazylia, Indie, Portugalia).

KLIENCI IFS CLOUD :

Lista klientów korzystających z IFS Cloud uzyskana z oficjalnych materiałów promocyjnych IFS Cloud.


Zalety techniczne:

Excel integration, image Novacura

Integracja z Excel dla płynnej pracy

IFS Cloud oferuje dodatek Excel, który umożliwia użytkownikom importowanie i eksportowanie danych do i z IFS Cloud za pomocą programu Microsoft Excel. Użytkownicy mogą używać dodatku Excel do przeprowadzania migracji danych, walidacji danych, analizy danych oraz raportowania.

 

Dodatek Excel to dodatek do pakietu Microsoft Office, który można zainstalować i skonfigurować na różne sposoby, w zależności od preferencji i uprawnień użytkownika. Dodatek Excel obsługuje różne wersje programu Excel i działa na różnych urządzeniach i platformach.

 

Dodatek Excel stosuje te same standardy uwierzytelniania i bezpieczeństwa, co IFS Cloud Web.

Zarządzanie dokumentami cyfrowymi i transformacja cyfrowa

Twórz, edytuj i zarządzaj dokumentami w całej organizacji. Zarządzanie dokumentami w IFS Cloud oferuje funkcje takie jak workflow, szablony, kontrola wersji, zarządzanie wydawaniem oraz kontrola dostępu.

 

Moduł ten integruje się z innymi obiektami biznesowymi w aplikacji, aby zapewnić spójność i dokładność informacji.

 

Umożliwia także użytkownikom łatwe i efektywne zarządzanie całym cyklem życia dokumentów.

 

Historia zmian i działań na dokumentach oraz umożliwia użytkownikom dostęp i modyfikacje zgodnie z ich rolami i uprawnieniami. Zarządzanie dokumentami w IFS Cloud odbywa się w sposób kompleksowy, umożliwiając użytkownikom tworzenie, przechowywanie, dostęp i zarządzanie dokumentami z dowolnego urządzenia i lokalizacji.

IFS Cloud modern user interface, photo Novacura

Nowoczesny interfejs użytkownika dla łatwej nawigacji i pięknego wyglądu

IFS Cloud dostarcza zachwycających doświadczeń, z responsywnym i przyjaznym użytkownikowi interfejsem.

 

Możesz również uzyskiwać dostęp do swoich danych i aplikacji z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i o każdej porze.

Power BI, image Novacura

Integracja z Power BI dla oszałamiających wizualizacji i aktualnych zestawień danych

Power BI to potężne i popularne narzędzie do wizualizacji i analizy danych, które pomaga użytkownikom eksplorować i zrozumieć swoje dane w różny sposób. Integracja Power BI z IFS Cloud umożliwia użytkownikom połączenie się z źródłami danych w IFS Cloud, korzystanie z gotowych modeli analizy i szablonów raportów, tworzenie i edycję raportów oraz pulpitów nawigacyjnych w Power BI Desktop lub Power BI Service, publikowanie i udostępnianie raportów i pulpitów nawigacyjnych innym użytkownikom, osadzanie raportów i pulpitów nawigacyjnych w IFS Cloud oraz automatyczne lub ręczne odświeżanie danych.

Flexible and Scalable IFS Cloud Platform, photo Novacura

Rozwijaj gdziekolwiek chcesz

IFS Cloud to elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które może dostosować się do zmieniających się potrzeb organizacji usługowych. Może być wdrożone lokalnie, w chmurze lub jako model hybrydowy. Może również być skonfigurowane i dostosowane do różnych branż, geografii i procesów biznesowych. Może obsługiwać organizacje usługowe o dowolnym rozmiarze, od małych po duże.

Evergreen, photo Novacura

Zawsze aktualne (Evergreen)

IFS Cloud to rozwiązanie oparte o chmurę, które dostarcza najbardziej zaawansowane funkcje i możliwości spełniające potrzeby Twojego biznesu. Przestrzega regularnego planu rozwoju z dwoma wydaniami rocznie, w półrocznych odstępach, z wersjami R1 i R2. Zapewnia to, że zawsze masz dostęp do najnowszych innowacji i ulepszeń z IFS Cloud, bez konieczności martwienia się o koszty konserwacji i aktualizacji. IFS Cloud to inteligentny wybór, aby pozostać o krok przed konkurencją.

Gotowy do modyfikacji i rozszerzeń

IFS Cloud to rozwiązanie, które można łatwo rozszerzać i dostosowywać, aby spełnić konkretne potrzeby i preferencje biznesowe. Jednym z narzędzi, które możesz użyć do rozszerzenia funkcjonalności IFS Cloud, jest platforma Novacura Flow. Jest to platforma low-code, która umożliwia tworzenie własnych aplikacji ERP poprzez proste rysowanie ich w interfejsie graficznym. Novacura Flow oferuje także możliwości zarządzania procesami biznesowymi i integracji, oraz bibliotekę funkcji gotowych do użycia

#featuresofIfscloud

SZCZEGÓŁOWA LISTA FUNKCJONALNOŚCI:

Poniżej przedstawiamy podsumowanie obszarów obsługiwanych przez IFS Cloud.

01:

Reguły księgowe

 

 • Centralne zarządzanie regułami i definicjami
 • Reguły dla automatycznego generowania transakcji finansowych
 • Reguły dla poprawnego generowania transakcji finansowych
 • Centralne zarządzanie definicjami i regułami podatkowymi
 • Wielofirmowe zarządzanie danymi podstawowymi
 • Kontrola finansowa z zdefiniowanymi przez użytkownika strukturami rachunkowości i regułami
 • Bezpieczeństwo, możliwość śledzenia oraz separacja obowiązków
 • Automatyczne transfery
 • Interfejsy do wczytywania zewnętrznych transakcji
 • Automatyczne wczytywanie kursów wymiany walut połączone z dostawcą usług

02:

Księga główna i księga zarządcza

 • Wielofirmowy, wielowalutowy, wielowymiarowy
 • Zapytania i widok analizy sald
 • Zapytania i widoki analizy transakcji
 • Bezpieczeństwo dostępu do informacji
 • Księga podatkowa wspierająca raportowanie podatkowe
 • Wycena walutowa
 • Rozliczenie międzyokresowe
 • Przydziały międzyfirmowe
 • Procedury zamknięcia roku
 • Księgi zarządcze i walutowe

03:

Środki trwałe

 

 • Wartości środków trwałych z nabycia i akumulowanych odpisów amortyzacyjnych
 • Amortyzacja zgodnie z wybraną metodą
 • Równoległe metody amortyzacji dla księgowości równoległej
 • Automatyczne księgowanie
 • Rachunkowość leasingu zgodnie ze standardami rachunkowości
 • Operacje międzyfirmowe i przemieszczenia
 • Zintegrowany transfer z projektów

04:

Rozrachunki: należności i zobowiązania

 • Salda zobowiązań i należności
 • Historyczne salda zobowiązań i należności
 • Centralne centrum dla wszystkich rodzajów faktur klientów
 • Monitorowanie reklamacji i kredytów klientów
 • Autoryzacja faktur dostawców zgodnie z regułami
 • Automatyczne parowanie faktur dostawców
 • Automatyczne fakturowanie dla dostawców
 • Automatyczna obsługa płatności
 • Rozwiązanie dla brytyjskiego CIS - Construction Industry Scheme

05:

Fakturowanie elektroniczne

 • Interfejs do wysyłania faktur klienta Interfejs do odbierania faktur od dostawców
 • Możliwości ręcznej korekty faktur dostawców, gdy jest to konieczne
 • Współpraca z zewnętrznym dostawcą usług - Pagero
 • Transformacja formatów przy użyciu Pagero

06:

Projekty finansowe

 

 • Salda projektowe przechowywane niezależnie
 • Księgowość projektowa połączona z planami projektowymi
 • Reguły kapitalizacji i uznawania przychodów Kapitalizacja na poziomie rachunku i działalności projektowej
 • Uznanie przychodów oparte na zdarzeniach
 • Zintegrowane prognozowanie uznania przychodów Interaktywna analiza projektowa
 • Raportowanie finansowe projektu

07:

Przepływy pieniężne

 

 • Konfigurowalne i równoległe plany dla różnych celów – krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe
 • Zintegrowane i konfigurowalne źródła systemowe dla efektywnego obciążenia
 • Dodatkowe źródła ręczne
 • Wsparcie dla planowania na poziomie projektowym
 • Konfigurowalne przez użytkownika skale czasowe do raportowania
 • Raportowanie za pomocą IFS Business Reporter z możliwością zapisu
 • Zaawansowany i elastyczny model analizy i raportowania równoległych scenariuszy Przejście do szczegółowych danych źródłowych

08:

Planowanie biznesowe

 

 • Konfigurowalny proces z kontrolami bezpieczeństwa
 • Wprowadzanie planów przez niewielu lub wielu współpracowników
 • Model sterowany popytem z centralnymi zasadami obliczeń
 • Automatyczne przeliczenia przy zmianie założeń
 • Planowanie na wysokim poziomie za pomocą struktur i konfigurowalnej linii czasowej
 • Centralne i kontrolowane przechowywanie
 • Planowanie na poziomie firmowym i/lub poziomie skonsolidowanym
 • Planowanie bilansu
 • Scenariusze planowania do analizy alternatyw
 • Elastyczne formaty wprowadzania danych dostosowane do klienta

09:

Konsolidacja

 

 • Zintegrowane z finansami IFS
 • Zautomatyzowany proces konsolidacji
 • Tłumaczenie walut lokalnych
 • Tłumaczenie na wspólny grupowy plan kont
 • Eliminacja transakcji międzyfirmowych
 • Eliminacja relacji własnościowych
 • Równoległe struktury konsolidacyjne
 • Dodatkowe wymiary rachunkowości do raportowania/analizy
 • Dzienniki dla korekt Konsolidacja danych rzeczywistych i/lub planowanych

10:

Raportowanie finansowe i analiza

 • Wstępnie przygotowane źródła informacji
 • Wstępnie przygotowane modele analiz
 • Modele zintegrowane z strukturami i definicjami rachunkowości
 • Najlepsze współczesne narzędzia - Microsoft Excel i Power BI
 • Analityczne raportowanie na wysokim poziomie - IFS
 • Business Reporter
 • Wstępnie przygotowane szablony raportów
 • Raportowanie podatkowe z księgi podatkowej

Lista modułów, funkcjonalności i kluczowych możliwości IFS Cloud

Odkryj 11 modułów, 90 funkcjonalności, obejmujących różnorodny zakres 765 możliwości. Pobierz listę, na której wyróżniono kluczowe funkcjonalności dostarczane przez IFS Cloud (2023-R2). Novacura – zaufało nam ponad 220 firm.

List of key IFS Cloud functional capabilities, photo Novacura

Jak zaimplementować:

IFS Cloud integration methodology, photo Novacura

GET A FREE Consultation:

Christian Natt och Dag

Customer Service Director

Please fill out the form to contact our expert