..
Możliwości Novacura Flow:

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)

 

Dodaj kolejny proces do swojego systemu ERP

 

Novacura Flow może kontrolować procesy biznesowe zachodzące w całej firmie. Systemy ERP są zazwyczaj dobre w przechowywaniu złożonych danych (danych głównych i transakcji). Jednak sposób, w jaki ludzie pracują z tymi danymi, nie jest dobrze kontrolowany. Dzięki Novacura Flow można kontrolować sposób, w jaki personel operują danymi, które są przechowywane w różnych modułach systemu ERP.

Jak Novacura Flow wspomaga zarządzanie procesami :

Aplikacja jako proces

Orientacja na proces jest jednym z kluczowych fundamentów Novacura Flow. Każda aplikacja ERP tworzona w Novacura Flow jest projektowana jako proces. Poszczególne kroki procesu definiują logikę aplikacji. Potraktuj Novacura Flow jako narzędzie do ilustrowania procesów biznesowych, dzięki któremu możesz również wprowadzić procesy i przekształcić je w aplikacje służące do wykonywania kroków procesu.

Twórz plansze z podziałem na procesy pomiędzy różnymi rolami w firmie

Możesz zaangażować zaangażować wiele osób do operacji na pojedyńczej aplikacji ERP poprzez dodanie podziału na role i funkje. Każdy plansza podzału reprezentuje określoną rolę użytkownika - może to być zwykły członek zespołu, dostawca, kierownik itp. W następnym kroku możesz przypisać konkretne osoby do tych ról i mogą one rozpocząć współpracę poprzez wykonywanie zadań zdefiniowanych przez ich rolę w procesie.

Strategie dla zlecania zadań

Zawsze, gdy proces przekroczy linię pomiędzy dwoma planszami, aplikacja przekaże odpowiedzialność osobie przypisanej do docelowego zadania (poprzedni użytkownik zatrzymuje na tym etapie swoją interakcję z aplikacją, do czasu ponownego otrzymania odpowiedzialności operacyjnej w procesie). Novacura Flow oferuje różne możliwości wyboru dla przypisania odpowiedzialności w procesie lub zadaniu, które mogą włącząć poszczególnych użytkowników i dowolną strategię zdefiniowaną przez projektanta aplikacji.

Skrzynki odbiorcze dla przydzielonych zadań

Wszystkie nowo przydzielone zadania pochodzące od innego użytkownika (korzystającego z innej planszy) są zbierane do osobnych skrzynek odbiorczych. Projektant aplikacji może ustawić wiele skrzynek odbiorczych dla poszczególnych typów użytkowników - może to być jedna skrzynka, która grupuje wszystkie zadania (niezależnie od typu) i prezentuje je według priorytetów. Można też zdefiniować indywidualne skrzynki dla odrębnych - lub pogrupowanych - typów zadań.
Użytkownik ma jednocześnie wiele możliwości przeglądania swoich zadań. Może je sortować według daty zadania, terminu wykonania, filtrować według typu lub priorytetu.

Aktywne powiadomienia o nowych zadaniach

Wiemy, jak ważna w wielu firmach jest natychmiastowa komunikacja. Novacura Flow może wyświetlać aktywne powiadomienia o wszystkich nowych zadaniach, które właśnie wylądowały w poszczególnych skrzynkach odbiorczych. Powiadomienie jest widoczne nawet wtedy, gdy ekran jest zablokowany, a po jego kliknięciu użytkownik ląduje bezpośrednio na pilnym zadaniu.
Nie wszystkie zadania muszą pojawiać się jako aktywne powiadomienia - to projektant aplikacji decyduje, które sprawy są pilne i wymagają proaktywnego powiadomienia. 

Zaangażowanie ludzi, systemów i poszczególnych modułów ERP

Novacura Flow oferuje możliwość zaangażowania różnych typów użytkowników w jeden spójny proces. Można zbudować proces, który odczytuje dane z systemu ERP, następnie wymaga od danej osoby określonego działania, potem pobiera dodatkowe informacje z innego modułu ERP i wysyła dane do zewnętrznego systemu, a na koniec raportuje komuś status. Jest to często proces używany do synchronizacji danych między oddzielnymi modułami ERP. Jest również często używany do zarządzania zmianami w ERP, gdzie wszystkie zmiany w krytycznych danych muszą być najpierw zatwierdzone przez kilka osób zaangażowanych w proces akceptacji, zanim dane są aktualizowane w rzeczywistym module ERP.

Kontrola i optymalizacja procesów

Klasyczny proces optymalizacji - Cykl Deminga - definiuje 4 kroki: Define, Measure, Check & Act. Kluczem do optymalizacji są mierzone informacje. Gdy procesy są dobrze zdefiniowane i zarządzane, w systemie Novacura Flow, można je również łatwo mierzyć. Novacura Flow daje możliwość ustawienia kilku punktów logowania w obrębie procesów, w aplikacji. Unikalną cechą jest to, że możesz nie tylko odnotować, że proces zakończył określony etap. Możesz w pełni kontrolować punkty logowania, dzięki czemu możesz odnotować wszystkie kontekstowe informacje biznesowe, np. wartość faktury lub typ klienta. Pomaga to lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre instancje procesu przebiegają po prostu szybciej niż inne.

Monitorowanie i zarządzanie procesami

Bez żadnych dodatkowych konfiguracji (punktów logowania) Novacura Flow monitoruje wszystkie instancje procesów uruchamianych pod kontrolą serwera Novacura Flow. Widać ogólny czas wydajności procesów. Można również sprawdzić, które procesy czekają w poszczególnych skrzynkach odbiorczych na czyjąś reakcję. W przypadku gdy osoba, której przydzielono zadanie, jest niedostępna lub spóźnia się z jego realizacją, administrator może ponownie przydzielić zadanie komuś innemu.

Skontaktuj się z nami:

Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, jak możemy wesprzeć Twój biznes.