..
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA DLA GÓRNICTWA

Kontroluj operacje i cykl wydobycia surowców z aplikacjami ERP

Zwiększ dokładność prognoz, zredukuj liczbę incydentów, zmniejsz koszt wydobycia i popraw czas pracy zakładu dzięki dziesiątkom konfigurowalnych aplikacji dedykowanych dla Twojego systemu ERP!

Nasze rozwiązanie:

01. Dostarczanie wiarygodnych danych dla planowania operacyjnego

Proces planowania operacyjnego jest skuteczny i zapewnia wiarygodne rezultaty, gdy ma dostęp do szczegółowych statystyk archiwalnych i nieustannie aktualizowanych informacji o bieżących operacjach. Novacura Flow pomaga gromadzić te informacje, działając jako platforma komunikacyjna między urządzeniami górniczymi a systemami biznesowymi. Może pobierać dane bezpośrednio z maszyn (za pomocą cyfrowych złączy OPC-UA, PLC lub ABB 800xa). Novacura Flow gromadzi również aktualne statusy pracy wszystkich pracowników dzięki aplikacji Mobile Work Order.

02. Usprawnienie planowania za pomocą narzędzi wizualnych

Novacura Flow oferuje zaawansowany interfejs wizualny, który można wykorzystać do poprawy jakości planowania operacyjnego. Specjalista ds. planowania może przełączać różne wykresy (w tym Gantta, Kanban i wykres kubełkowy). Rozwiązanie może prezentować plany z różnych perspektyw - maszyny, osoby lub miejsca produkcji. Wszystkie perspektywy mogą być pokazywane jednocześnie, co zwiększa efektywność planowania.
Dzięki możliwości połączenia z aplikacjami operacyjnymi, plany mogą być konwertowane na dyspozyje pracy i synchronizowane z aplikacjami mobilnymi używanymi przez operatorów.

03. Usprawnienie działań eksploatacyjnych

Dzięki rozwiązaniu Novacura Flow dla górnictwa każdy członek załogi kopalni może być podłączony do rozwiązania dostarczanego przez aplikację mobilną "Mobile work order". Wszyscy użytkownicy aplikacji otrzymują swoje codzienne zadania wraz z priorytetami. Aplikacja może dostarczyć pracownikom większej ilości szczegółów dotyczących powierzonych zadań (dodatkowa dokumentacja dołączona do zadania, dostępna do wglądu w aplikacji). Aplikacja może narzucić określony sposób realizacji zadania poprzez dostarczenie listy kontrolnej wykonania, którą musi wypełnić członek zespołu przed finalizacją zadania. Aplikacja gromadzi dane dotyczące zmiany statusu zadań i przekazuje je bezpośrednio do menedżerów, którzy mogą je wykorzystać do planowania działań. Wszystko funkcjonuje w trybie online, jak również w trybie offline.

04. Monitoring wspierany przez dane w czasie rzeczywistym

Dzięki aplikacji "Mobile work order" i łączności iIOT - Novacura Flow może gromadzić liczne dane o realizacji zadań i wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach (jak przestoje czy uszkodzenia).
Dane te można następnie przenieść do wskaźników KPI i przedstawić na różnych wykresach za pomocą portalu Novacura Flow. Pracownicy mogą również zobaczyć swoje indywidualne cele i sprawdzić aktualną wydajność w swoich aplikacjach mobilnych.

05. Kontrola wagi na każdym etapie

Ze względu na zdolność Novacura Flow do bezpośredniego łączenia się z urządzeniami iIOT, można dokładnie prześledzić całą drogę produktu przez kopalnię. Novacura Flow może wykorzystać wagi przemysłowe i odczytać masę materiału na każdym etapie (np. przed kruszeniem i po). Nasze rozwiązanie może następnie porównywać straty w stosunku do normy i ostrzegać operatora lub kierownika, jeśli straty przekraczają dopuszczalny próg. Dzięki temu kierownik może zidentyfikować dokładną lokalizację w której doszło do strat i podjąć działania mające na celu zwiększenie wydajności (zmniejszenie kosztu na tonę).

06. Zintegrowane działania konserwacyjne i serwisowe

W naszym rozwiązaniu zintegrowane są wszystkie obszary wydobycia od planowania, przez logistykę po operacje utrzymania ruchu. Dzięki temu operatorzy działu serwisowego mają dostęp do wszystkich statystyk zebranych z maszyn (takich jak ciśnienie, temperatura czy kilometry przejechane przez ciężarówkę). Bezpośrednio w aplikacji mogą rozpocząć nowe prewencyjne działania konserwacyjne, jeśli któryś z parametrów ich uprzedzi o nieprawidłowościach.
Zadania serwisowe są widoczne w aplikacji mobilnej dedykowanej ekipom serwisowym - mogą oni zobaczyć szczegóły zadania, dokumentację zasobów oraz zgłosić statusy prac.
Ponadto wszystkie działania konserwacyjne (planowane lub ad-hoc) mogą być uwzględnione w aktualizowanych planach produkcyjnych poprzez moduł planowania.

07. Portale B2B

Novacura Flow Portal jest idealnym rozwiązaniem dla portali dedykowanych dla przedsiębiorstw oferujacych usługi w modelu B2B. Rozwiązanie to doskonale nadaje się do zarządzania komunikacją z klientami kopalni oraz dostawcami (podwykonawcami utrzymania ruchu, laboratoriami itp.). Portal B2B może być wykorzystywany przez strony trzecie do definiowania nowych zamówień klientów, potwierdzania dostaw, przedstawiania i zatwierdzania rozliczeń finansowych oraz obsługi przepływu faktur.

08. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, ma w górnictwie kluczowe znaczenie. Wszystkie listy kontrolne dotyczące bezpieczeństwa, jakości i środowiska mogą być zarządzane w ramach specjalnej aplikacji mobilnej. Wyniki kontroli są następnie przechowywane w bazie danych i w razie potrzeby mogą być wydrukowane.
Aplikacja może również zarządzać ważnością certyfikatów pracowników i automatycznie alarmować, jeśli członek zespołu stracił uprawnienia do wykonywania skomplikowanych lub niebezpiecznych zadań.

09. Strategiczne zarządzanie inwestycjami

Nasze rozwiązanie może wspierać kopalnie w strategicznym planowaniu inwestycji. Ponieważ wszystkie moduły tego rozwiązania są zintegrowane - menedżerowie mają dostęp do wszystkich danych historycznych - od wykorzystania zasobów, poprzez historię konserwacji, aż po wydajność obszaru wiertniczego i koszty finansowe operacji. Dzięki połączeniu tych wszystkich wymiarów menedżerowie mogą ocenić trendy i podjąć właściwe decyzje strategiczne w oparciu o fakty. Mogą na przykład zdecydować, czy lepiej jest zainwestować w nowy sprzęt i tym samym zmniejszyć koszty utrzymania, które rosną z miesiąca na miesiąc.
Novacura Flow może również pomóc w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, wspierając fazę budżetowania, definiowania zakresu pracy, raportowania postępów projektu, analizy finansowania projektu, zarządzania dostawcami i wiele innych.

„Dzięki Novacura Flow uzyskaliśmy możliwości łączenia z urządzeniami mobilnymi. To rozwiązanie, które umożliwia szybką wymianę danych z różnych systemów”

 

Martin Hjärtström 

Technical Development Manager Kaunis Iron (Szwedzka firma wydobywnicza)

Lista wspieranych obszarów:

Poniżej podsumowujemy listę obszarów wspieranych przez nasz pakiet aplikacji mobilnych dla firm górniczych:

01:

Planowanie operacyjne

 • Gromadzenie danych o rzeczywistej wydajności bezpośrednio z maszyn i z aplikacji mobilnych zleceń roboczych
 • Planowanie wizualne z wykorzystaniem perspektywy wielowymiarowej
 • Integracja pomiędzy planami i zleceniami pracy w aplikacjach mobilnych - przydzielanie zadań na podstawie planu
 • Integracja z laboratorium - bezpośredni dostęp do załączonej analizy - operacje górnicze są zawsze wykonywane w najbardziej dogodnym terenie

02:

Działalność operacyjna (wydobycie, przerób, analiza laboratoryjna)

 • Mobilne zlecenia dla załogi kopalni (aplikacja "Mobile work orders") - dostęp do szczegółów zadania, listy kontrolne wykonania zadania, raportowanie statusu zadania, raportowanie czasu pracy
 • Zarządzanie załogą (przydzielanie zadań, monitorowanie postępów w realizacji zadań, weryfikacja zaraportowanego czasu, planowanie urlopów, zastępstwa)
 • Raportowanie przestojów
 • Zgłaszanie incydentów
 • Dokładny monitoring produkcji - od wiercenia do każdego etapu przerobu / wzbogacania
 • Aplikacja mobilna dla asystenta laboratoryjnego do skanowania RFID otworu wiertniczego i drukowania kodu kreskowego analizy

03:

Automatyka / Technologia

 • Tryb offline dostępny dla wszystkich aplikacji mobilnych
 • Łączność Industrial IoT (IIoT) - Integracja pomiędzy maszynami a ERP przy użyciu standardów OPC/UA, PLC, ABB 800xa / Siemens - przetwarzanie rzeczywistych statystyk wydajności i utrzymania ruchu
 • Technologia Computer Vision / AI
 • Augmented Reality dla zdalnego wsparcia operatorów utrzymania ruchu

04:

Logistyka

 • Monitorowanie całego przepływu materiału / produktu w każdym punkcie dostawy dzięki integracji z wagami przemysłowymi wspierającymi IoT / RFID
 • Aplikacje mobilne dla kierowców wywrotek / ładowarek - monitorowanie GEO-lokalizacji - możliwość śledzenia zapasów produktów w każdej lokalizacji
 • Pulpity nawigacyjne KPI do analizy wykorzystania wywrotek (tony/km) / monitorowania strat materiałowych w logistyce
 • Planowanie transportu w oparciu o plan operacyjny i rzeczywistą ilość produktu na każdym etapie

05:

Konserwacja i zarządzanie zasobami

 • Planowanie zadań konserwacyjnych - integracja z planowaniem operacyjnym
 • Mobilne zlecenia na prace konserwacyjne i serwisowe (prewencyjne i reaktywne) (w tym zarządzanie dokumentacją aktywów, listy kontrolne inspekcji w trybie off-line)
 • Zarządzanie narzędziami / Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Automatyczne zbieranie danych statystycznych z maszyn w celu określenia zadań prewencyjnych (np. na podstawie tonokilometrów dla ciężarówek)

06:

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

 • Planowanie audytów zgodności
 • Przeprowadzanie audytów na urządzeniach mobilnych z możliwością pracy w trybie offline i listami kontrolnymi
 • Integracja instrukcji BHP i jakości z wszystkimi procesami pracy (aplikacje)
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa/ sprawdzanie uprawnień dostępu
 • Raportowanie i analiza bezpieczeństwa
 • Zarządzanie dokumentacją do druku

07:

Monitoring operacyjny / Zarządzanie strategiczne

 • Dashboardy / Portale KPI - prezentowane informacje na podstawie danych zebranych w czasie rzeczywistym
 • Tablice celów zespołu
 • Analiza efektywności operacyjnej (koszt na tonę, straty materiałowe na każdym etapie, efektywność powierzchni wiertniczej itp.)
 • Analiza efektywności utrzymania ruchu (MTW, MTTR, koszty utrzymania ruchu, MTBM)
 • Analiza wykorzystania zasobów (czas przestoju, ton*km, defekty)
 • Monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa

08:

Zarządzanie klientami i wykonawcami

 • Portal B2B dla klientów - formalna komunikacja z klientami w ramach jednego rozwiązania portalowego
 • Funkcje: potwierdzenie zapotrzebowania, obsługa zamówień klientów, potwierdzenie dostaw, rozliczenia finansowe i inne
 • Portal B2B dla podwykonawców utrzymania ruchu i laboratoriów
 • Funkcje: przydzielanie zadań, raportowanie wydajności, rozliczenia finansowe, dostęp do statystyk serwisowych i inne

09:

Zarządzanie strategiczne

 • Wsparcie analiz strategicznych - dostęp do danych historycznych, analiza trendów
 • Planowanie projektów strategicznych - analiza ROI
 • Planowanie projektów strategicznych - zakres, finanse, zasoby, dostawcy, harmonogram itp.
 • Realizacja projektów strategicznych - nadzór nad postępem prac, śledzenie kosztów i zarządzanie dostawcami

Nasza platforma oprogramowania:

With Novacura Flow IFS Cloud works on all devices without losing functionality, photo bu Novacura

Wszechstronny interfejs użytkownika

Jednym z kluczowych fundamentów platformy Novacura Flow jest to, że działa ona na każdym urządzeniu - od skanerów kodów kreskowych, przez telefony komórkowe i tablety, aż po stacje robocze (stacje PC) wyposażone w duże ekrany.
Te możliwości User Interface (UI) mogą w znacznym stopniu rozszerzyć możliwości oferowane przez standardowe interfejsy systemów ERP. Novacura może oferować zarówno uproszczony interfejs mobilny (z trybem offline), jak i rozbudowane dashboardy z dziesiątkami wykresów. 
Process of ERP modification using Novacura Flow, photo by Novacura

Przygotuj się na zmiany na lepsze dzięki low-code!

Każda aplikacja ERP, która jest tworzona w oprogramowaniu Novacura Flow, jest tworzona w środowisku o nazwie "Flow Studio", które wykorzystuje technologie low-code.  Osoby tworzące aplikacje mogą je projektować za pomocą czytelnie skonstruowanego interfejsu wykrszystującego elementy graficzne. Dzięki temu, użytkownicy nie muszą posiadać szczególnych umiejętności programistycznych.
System udostępnia możliwość tworzenia aplikacji również dla zaawansowanych użytkowników znających zagaddnienia programistyczne.

 

Integracja z ERP. Głęboka integracja!

System ERP traktujemy jako system podstawowy - przechowywane są w nim wszystkie dane główne, operacje i dane raportowane. Wszystko to, co użytkownicy robią w Novacura, jest natychmiast widoczne w ERP! Jest to możliwe, ponieważ nasza platforma posiada wyspecjalizowane konektory online do systemów ERP. Możesz myśleć o Novacura Flow jako o alternatywnym, mobilnym i wydajnym interfejsie użytkownika dla Twojego systemu ERP.  W ten sposób, można łatwo zaadoptować Novacura Flow bez potrzeby zmiany otaczających procesów, które nadal mogą działać w systemie ERP!

#Gornictwo_kontakt

Skontaktuj się z Nami!: