Głównym celem w każdej branży jest wykorzystanie systemu ERP w sposób bardziej produktywny, aby zwiększyć konkurencyjność w stosunku do innych firm. Proces wdrożenia systemu ERP, wraz rozplanowaniem odpowiednich ram dla całego projektu może być przyczyną wielu pytań, powiązanych z dużą ilością wymagań dostrzegalnych w każdej branży. Bezproblemowe wdrożenie ERP w przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania wielu zasobów i współpracy ekspertów.

Po przeprowadzeniu fazy GO-LIVE dla implementacji ERP, procesy mogą wymagać bardziej kompleksowego wsparcia ze strony rozwiązań mobilnych dedykowanych dla pracowników, które będą bezpośrednio poprawiać wydajność wszystkich zdań operacyjnych. Przejęcie kontroli nad operacjami w przedsiębiorstwie na bazie mobilnych rozwiązań poprawia wydajność systemów ERP i dostarcza korzyści dla branży logistyki, produkcji, serwisu oraz konserwacji, utrzymania ruchu i wielu innych.

CO JEST PRZYCZYNĄ NIEPOWODZEŃ PODCZAS WDROŻEŃ ERP?

W większości sektorów przemysłu, każde wdrożenie ERP wymaga indywidualnego podejścia. ERP musi być dobrze dopasowany do potrzeb operacyjnych, a także poprawić wyniki biznesowe przedsiębiorstwa, poprzez lepiej rozwinięte procesy operacyjne od firm konkurencyjnych na rynku. Wdrożenie systemu ERP jest długoterminowym projektem, który jest związany z przeprowadzaniem wielu skomplikowanych operacji. Z tego powodu, istnieje wiele zagrożeń mogących mieć wpływ na powodzenie całego projektu. 

Jednym z przykładów zagrożeń mogących wystąpić w drodze implementacji ERP jest niewłaściwa integracja systemu z procesami produkcyjnymi. Podczas wdrożenia ERP, wiele firm napotyka na poważne problemy z pozyskiwaniem danych.

W jednym z przypadków problemów, które powstały podczas implementacji, przewidywana wydajność systemu powinna oscylować w granicach 40 tys. operacji w określonym przedziale czasu, ale zmiennoprzecinkowe wykazały, że w rzeczywistości było to tylko 20 tys. Duża rozbieżność w obliczeniach doprowadziła do zaistnienia potrzeby wprowadzenia równie dużej modyfikacji, podczas gdy system ERP nie został jeszcze w pełni wdrożony. Główną przyczyną w tym konkretnym scenariuszu było błędne obliczenie konfiguracji systemu wymaganej do ukończenia projektu w zaplanowanych ramach czasowych.

Po wdrożeniu systemu ERP wydajność wykazała więcej luk, których nie dało się już naprawić w krótkim czasie. W rezultacie, pracownicy operacyjni przedsiębiorstwa byli również zmuszeni do prowadzenia niektórych operacji w sposób bardzo niewydajny, stosując metodologię włączającą wiele zadań powiązanych z typową dokumentacją drukowaną. Można było tego uniknąć od samego początku, gdyby firma była w stanie rozważyć rozwiązania mobilne na terenie przedsiębiorstwa równocześnie, w trakcie wdrażania systemu ERP.

Oto kluczowe czynniki, które mogą skutkować niepowodzeniami w trakcie i po wdrożeniu ERP:

 • Brak właściwej strategii zarządzania ryzykiem – zainicjowanie strategii wdrożenia ERP na miejscu i planu migracji z istniejącego systemu to najlepsze praktyki w każdym podejściu do projektu, ale każdy krok powinien być oceniony pod kątem ryzyka, aby uniknąć kosztownych opóźnień;
 • Błędne określenie wymagań projektu (Statement of Work – SOW) – ocean wymagań technicznych projektu powinna być uznana za integralną cześć każdego planu, aby zabezpieczyć biznes podczas i po wdrożeniu, a także w trackie określania wyników dla zwrotu inwestycji (Return of investment – ROI).
 • Niekompletny harmonogram i lista dokumentacji – niewłaściwie rozpoznanie procesu u klienta i niekompletna “mapa drogowa” bez włączonego planu zarządzania zakresem zadań oraz niekompletna umowa dotycząca zakresu i jakości usług konsultingowych, mogą wpłynąć na ostateczne wyniki projektu.
 • Wadliwy test (Readiness Test) – brak prawidłowo przeprowadzonej symulacji ERP w warunkach produkcyjnych, może skutkować niepowodzeniem oceny zdolności ERP przed etapem GO-LIVE. Może mieć to negatywny wpływa nawet na bardzo solidną specyfikację funkcjonalną ERP.

 • Brak rozwiązań mobilnych – brak urządzeń i aplikacji mobilnych wdrożonych na terenie firmy wraz z ERP może doprowadzi do powstania wyższych kosztów przedsiębiorstwa i wpłynąć na obniżoną wydajność operacyjną po wdrożeniu ERP. Główną przyczyną jest brak możliwości szybkiej i taniej modyfikacji ERP, wówczas gdy przedsiębiorstwo musi zmierzyć się z nowymi wymaganiami dla procesów operacyjnych.

Dlaczego wdrożenia ERP kończą się niepowodzeniem? 

 • Powołaj zespół wdrożeniowy ERP
 • Stwórz skuteczny plan zarządzania zmianami
 • Komunikacja wśród zespołów

JAK UNIKNĄĆ NIEPOWODZEŃ PODCZAS WDROŻENIA ERP?

Wdrożenie ERP wymaga dobrze przygotowanych ram i szeregu elementów, które powinny doprowadzić projekt do udanej realizacji. Polegając na latach doświadczeń zdobytych podczas implementacji systemów ERP dla globalnych firm na terenie Europy i USA, w Novacura możemy nakreślić istotne zależności dla projektów, które mogą być kluczowe dla kierowania udaną współpracą między różnymi działami i zespołami zaangażowanymi w kompletny projekt. Poniżej przedstawiamy zależności mające znacznie we wdrożeniu ERP:

 • Walidacja parametrów technicznych – ocena proejktu pod kątem zagadnień technicznych i zakresu usług (ang.: Service Level Agreement – SLA) oraz uwzględnienie wymagań sprzętowych i programowych wraz z utrzymaniem systemu po wdrożeniu.
 • Ocena warunków biznesowych – wdrożenie planu zarządzania konfiguracją (ang. configuration management – CM) w celu oceny warunków wstępnych całego projektu i określenia stanu projektu z kluczowymi elementami, takimi jak rozwiązania mobilne dla różnych operacji w zaplanowanych ramach czasowych.

 • Projektowanie sieci projektu – właściwe określenie zaangażowania jednostek wewnętrznych i zasobów, które mogą uczestniczyć podczas realizacji projektu, jest częścią zarządzania ryzykiem, którego brak może zakłócić realizację projektu.

ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI ERP O NOVACURA FLOW

Model wdrożenia systemu ERP może być różny i ściśle uzależniony od profilu działalności i wymagań branżowych. Po udanym wdrożeniu systemu ERP nadal nie będzie on w stanie pokryć rozbudowanych wymagań branżowych, które w bardzo dynamicznym środowisku biznesowym ulegają ciągłym zmianom.  Neleży mieć na uwadze to, że modyfikacje ERP w tym momencie są bardzo drogie i czasochłonne. Aby uniknąć modyfikacji i utrzymać system ERP evergreen, firma może rozważyć użycie technologii low-code, która pozwala na rozwój konfigurowalnych aplikacji zintegrowanych z ERP.

IFS Cloud integration methodology, photo Novacura

Przedstawiony powyżej przykład ilustruje wdrożenie systemu ERP IFS z Novacura Flow (Novacura – ciemnoniebieskie elementy).

 1. Inicjacja – Novacura wykorzystuje metodologię IFS (system ERP) do wprowadzenia ERP z najczęściej wykorzystywanymi modułami dedykowanymi do zarządzania kompleksowymi operacjami na magazynie, projektami, utrzymaniem ruchu, finansami, zaopatrzeniem i zapasami, HR I wielu innych. Na tym etapie ERP może zostać zainstalowany od nowa lub uzupełniony o aktualizacji, którą są ważne dla poprawy wydajności.
 2. Zatwierdzenie prototypu (ang. Confirm Prototype)  – Novacura wprowadza rozwiązania operacyjne z aplikacjami mobilnymi do użytku wewnętrznego przedsiębiorstwa, które są wpełni zintegrowane z systemi z IFS lub innymi systemami ERP.
 3. Dostosowanie (ang. Establish) – dostosowanie Novacura Flow do środowiska biznesowego i przetestowanie działania aplikacji z systemem IFS. Użytkownicy otrzymują dostęp do platformy Novacura Flow, działającej w oparciu o technologię low-code. Dzięki temu, użytkonicy mogą projektować i budować własne aplikację mobilne i  udostępniać je pracownikom przedsiębiorstwa (czas budowy prostej aplikacji wraz z jej testem na platfromie, w pełni zintegrowanej z ERP, zajmuje do kilku godzin, włącznie z czasem wymaganym na udostępnienie jej do działań operacyjnych).
 4. Wdrożenie – przeprowadzenie odpowiednich symulacji, testów i walidacji w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów.
 5. Go Live – uruchomienie Novacura Flow w synergii z systemem ERP.

Novacura wdraża systemy ERP i udostępnia swoim użytkownikom platformę low-code Novacura Flow. Novacura Flow pozwala użytkownikom budować aplikacje desktopowe i mobilne na różne urządzenia w pełni zintegrowane z systemem ERP.

Przedstawiony powyżej przykład wyjaśnia, jak użytkownicy mogą zbudować własną aplikację z Novacura Flow, która daje im dostęp do Novacura Flow Studio, środowiska do tworzenia aplikacji na wewnętrzne potrzeby operacyjne w każdej branży.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS Z NOVACURA FLOW

Novacura Flow i IFS mogą zaoferować przedsiębiorstwu wiele korzyści. Oto kilka z nich, które mają kluczowy wpływ na cały proces w trakcie i po wdrożeniu:

 1. Redukcja kosztów i zwrot inwestycji – Novacura zapewnia pełne wsparcie dla wdrożenia IFS + Novacura Flow, dzięki czemu nie ma potrzeby kontraktowania dodatkowych usług. Novacura pomaga obniżyć ogólne koszty w procesie kontynuacji poprawy wydajności biznesu, jak również pomoga uzyskać klarowne wyniki wobez kalkulacji dla zwrotu inwestycji (ang. Return of investment – ROI).
 2. Evergreen ERP – klienci mogą uniknąć obszernych modyfikacji systemu ERP, co pomaga utrzymać jego możliwości w lepszym stanie. Wszystkie modyfikacje operacyjne mogą być dokonywane w środowisku Novacura Flow z wykorzystaniem nowych rozwiązań operacyjnych, które są wymagane przez firmę (bez kosztownej I pracochłonnej modyfikacji systemu ERP).
 3. Łatwa integracja – Novacura dostarcza dedykowane konektory, które umożliwiają bezproblemową integrację z aplikacjami Novacura Flow i dowolnym systemem ERP. Pozwala to na łatwą wymianę danych między systemami.
 4. Rozwiązania mobilne – Novacura Flow umożliwia swoim użytkownikom pracę na różnych urządzeniach, od komputerów stacjonarnych po ręczne skanery i telefony komórkowe. Tym samym zwiększa zakres możliwości operacyjnych przedsiębiorstwa.
 5. Pokrycie idywidualnych wymagań przedsiębiorstwa – system Novacura Flow, po integracji z systemem ERP rozszerza możliwości funkcjonalne i technologiczne oferowane przez system ERP.
 6. Mniejsze wymagania dotyczące szkoleń personelu – platforma Novacura Flow jest łatwa w obsłudze i nie wymaga wykwalifikowanego personelu programistów do zbudowania działającej aplikacji mobilnej. Platforma pozwala również na budowanie aplikacji o bardzo przejrzystym interfejsie, co ułatwia szkolnie pracowników mniej obeznanym z zagadnieniami dotyczącymi technologii.
 7. Profesjonalne wsparcie – eksperci firmy Novacura posiadają szerokie doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej, bezpośredniej pracy z systememi ERP. Eksperci Novacura rozumieją wymagania branży i potrafią dostarczyć rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb firmy.

PODSUMOWANIE

ynergia pomiędzy usługami IFS i Novacura Flow pozwala na rozszerzenie możliwości biznesowych przedsiębiorstwa. Polegając na międzynarodowym doświadczeniu zdobytym we współpracy obu firm, Novacura wdraża system ERP zintegrowany z rozwiązaniami mobilnymi Novacura Flow. Nasza metodologia jest dojrzała i efektywna (czasowo i cenowo).

Zapoznaj się z przykładami naszych wdrożeń u klientów z całego świata, u których wdrożyliśmy system IFS i z powodzeniem pomogliśmy zwiększyć możliwości operacyjne z aplikacjami mobilnymi od Novacura Flow. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy usprawnić działalność Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź nasze usługi wdrożenia system ERP.

#Contact