Wyzwania związane z systemami ERP

Novacura ma ponad 15-letnie doświadczenie we wdrażaniu i rozbudowie różnych systemów ERP. Z naszych obserwacji wynika, iż obsługa systemów ERP – niezależnie od ich rodzaju – zwykle przysparza firmom sporo trudności. Poniżej systematyzujemy wyzwania w zakresie systemów ERP, z którymi najczęściej mierzą się nasi Klienci.

Złożoność obsługi

Systemy ERP są z natury zaawansowane i zwykle obejmują dziesiątki modułów. Dzięki rozbudowanej strukturze i rozbudowanym funkcjom systemy te zapewniają możliwość obsługi złożonych procesów. Duża liczba oferowanych funkcji daje wprawdzie użytkownikom elastyczność, ale nie dostarcza wskazówek i nie pomaga im podążać jedną właściwą ścieżką. Czasami więc proste zadanie (jak wprowadznie nowego klienta do systemu) może wymagać od użytkownika wykonania szeregu działań prowadzących do wykonania docelowego zadania, Użytkownik musi być świadomy tych poszczególnych działań, w przeciwnym razie nie będzie w stanie właściwie wykonać swojej pracy.

Ograniczone możliwości integracji

Złożoność nie jest jedyną trudnością systemów ERP. Systemy te są zaprojektowane głównie jako centralne punkty na mapie systemów IT. Inne rozwiązania powinny być zintegrowane z systemami ERP, aby umożliwić komunikację. Ponadto systemy ERP zwykle nie zapewniają gotowych do użycia rozwiązań do integracji z zewnętrznymi systemami. Oferują jedynie API, przenosząc konieczność zadbania o integrację na inne systemy. W związku z tym trudno połączyć system ERP z nowym zewnętrznym systemem – klienci nie mogą po prostu wybrać odpowiedniego connectora oferowanego przez system ERP, nawiązać połączenia i… zacząć z niego korzystać.

Ograniczona możliwość indywidualnego dostosowania

Kolejna trudność z systemami ERP polega na tym, że te same wersje są kierowane do wielu firm działających w różnych branżach. Nawet jeśli oferują duży zestaw parametrów konfiguracyjnych, to… nie da się ich idealnie dopasować do konkretnych potrzeb firmy. Oznacza to rozdźwięk między rzeczywistymi procesami, które istnieją w firmie, a fragmentami procesów wspieranych przez ERP. W związku z tym pracownicy stosują obejścia i rozpoczynają pracę poza systemami ERP, korzystając z arkuszy Excel, e-maili i dokumentów papierowych.

Kosztowne modyfikacje

Aby rozwiązać problem przy stosunkowo ograniczonych możliwościach dostosowania, dostawcy ERP umożliwiają klientom tworzenie modyfikacji ERP. Ale modyfikacje są zawsze bardzo kłopotliwe – nie są oddzielone od rdzenia systemu ERP, przez co cała architektura ERP się komplikuje – ciężko zidentyfikować wszystkie modyfikacje i utrzymać ich dokumentację. Jest to szczególnie ważne przy migracji systemu ERP do wyższej wersji. Należy wtedy zidentyfikować, udokumentować i najczęściej przepisać w nowej wersji wszystkie zmodyfikowane fragmenty starej wersji ERP.

Brak myślenia zorientowanego na proces

Systemy ERP były pierwotnie przeznaczone do zarządzania zasobami korporacyjnymi. Różni użytkownicy mają dostęp do różnych danych / rejestrów / aktywów / transakcji. Mogą je odczytać, modyfikować, dodawać i usuwać. Jednak te działania nie są częścią szerszego procesu biznesowego. Proces jest realizowany w realnym świecie – kiedy ludzie dostają nowe zadanie, wiedzą, jak je przetworzyć w systemie ERP, a potem kogo o tym poinformować. Tak więc kolejna osoba (poinformowana e-mailem / telefonicznie) może rozpocząć własne zadanie. Ale system ERP nie przeprowadza wszystkich użytkowników przez proces biznesowy.

Rozwiązanie: platforma Low-code silnie zintegrowana z systemem ERP

W Novacura obserwujemy te wyzwania od wielu lat. Dlatego 15 lat temu postanowiliśmy stworzyć własną platformę Low-code – Novacura Flow, która pomaga firmom rozwiązywać wszystkie wymienione wyżej problemy. Jednak Novacura Flow to nie jedynie platforma Low-code, to platforma dedykowana do rozbudowy systemów ERP, która zapewnia:

 • Głęboką integrację z systemem ERP
 • Mobilność
 • Wsparcie strategii zerowych modyfikacji ERP
 • Funkcjonalność platformy integracyjnej
 • Możliwość zarządzania procesami biznesowymi (BPM)

Czym jest platforma Low-code?

Platforma Low-code zapewnia interfejs graficzny, prostą logikę i funkcje „drag and drop”, które pozwalają użytkownikom na mapowanie i konstruowanie procesów biznesowych oraz tworzenie aplikacji usprawniających te procesy – nawet bez koniecznosći kodowania i wiedzy na temat tworzenia oprogramowania.

Użytkownicy mogą budować aplikacje bez zaawansowanego szkolenia w zakresie programowania. Ogólna logika ułatwia zrozumienie zarówno twórcy aplikacji, jak i innym użytkownikom biznesowym w organizacji.

Przykład projektu aplikacji na Low-code platform + finalny interface dla aplikacji zaprojektowanej samodzielnie przez pracowoników przedsiębiorstw będącycg klientami firmy Novacura.

Co oznacza wysoka integracja ERP?

Platforma Low-code może być bardzo ściśle powiązana z systemem ERP. Nie jest to typ integracji zakładający wymianę danych pod koniec złożonego procesu. Dzięki zastosowaniu głębokiej integracji, każda zmiana obiektów biznesowych lub transakcji w aplikacji stworzonej na platformie powinna dotyczyć również obiektów i transakcji przechowywanych w systemie ERP, zgodnie z zasadami określonymi przez dany system ERP (poprzez API). Wszystkie zmiany powinny być natychmiast widoczne w systemie ERP, nawet w przypadku korzystania z innych modułów ERP.

Strategia wysokiej integracji ERP (ang. Deep ERP integration strategy)

Strategia głębokiej integracji jest obsługiwana tylko wtedy, gdy platforma udostępnia dedykowany connector ERP, który ma dostęp do wszystkich interfejsów API oferowanych przez ten system ERP. Dlatego platforma taka powinna w sposób ciągły działać na danych z systemu ERP.

Korzyści z zastosowania platformy Low-code

 • Brak ograniczeń w customizacji – jeśli przechowujesz zmiany na platformie, nie ograniczają Cię już reguły dostosowywania zdefiniowane przez system ERP. Możesz WSZYSTKO.
 • Strategia zerowych modyfikacji ERP – Platforma Low-code, która obsługuje Głęboką integrację ERP, można wykorzystać do wdrożenia „strategii zerowych modyfikacji ERP”. Oznacza to, że wszystkie niezbędne modyfikacje, które zwykle są dokonywane bezpośrednio przez modyfikację systemów ERP, są wprowadzane niezależnie od ERP, na platformie. W ten sposób wszystkie ekwiwalenty modyfikacji (aplikacje No-code / Low-code) są dobrze zidentyfikowane, utrzymywane w jednym miejscu i nie komplikują architektury ERP. Jest to szczególnie ważne przy aktualizacji systemu ERP. Zamiast przepisywać stare modyfikacje w nowej wersji ERP, aplikacje platformy są ponownie podłączane do nowej wersji ERP.
 • Mobilność – nowoczesne platformy Low-code zapewniają interfejs mobilny, dzięki czemu osoby korzystające ze smartfonów / tabletów mają dostęp do wszystkich aplikacji i danych utworzonych na platformie niskokodowej. Bardziej zaawansowane platformy Low-code (takie jak Novacura Flow) oferują dedykowane aplikacje mobilne, które można zainstalować na urządzeniach użytkowników. Takie podejście umożliwia aplikacjom korzystanie ze wszystkich możliwości urządzeń mobilnych, takich jak aparat fotograficzny, drukowanie mobilne, dostęp do innych urządzeń IoT przez Bluetooth BLE lub dostęp do plików przechowywanych na urządzeniu. Tego typu aplikacje mogą być też uruchamiane w trybie offline, co jest szczególnie ważne dla ekip pracujących w terenie (np. techników).
 • Prosty interfejs użytkownika – dla zwykłych użytkowników, którzy potrzebują wysokiej wydajności w codziennych, masowych operacjach (np. magazynierzy lub operatorzy gniazd produkcyjnych na hali produkcyjnej), możesz tworzyć dedykowane i zoptymalizowane aplikacje, które poprowadzą ich krok po kroku. Oznacza to, że czynności będą dokładnie dopasowane do optymalnej ścieżki pracy i pomogą zwiększyć wydajność. Co więcej – ten sam sposób pracy będzie stosowany przez wszystkich nowych pracowników bez konieczności przeszkolenia – po prostu dlatego, że aplikacja nie pozwoli im uruchomić innej ścieżki!
 • Warstwa procesowa – zaawansowane platformy Low-code jak Novacura Flow umożliwiają stworzenie warstwy zarządzania procesami biznesowymi (BPM) dla systemu ERP. Dzięki temu możliwe jest przygotowywanie modyfikacji i aplikacji dla poszczególnych użytkowników, zastępując standardowe formularze. Możesz także łączyć użytkowników z różnych działów, aby umożliwić współpracę. Edycję danych źródłowych można również przeprowadzić, angażując wielu użytkowników w proces akceptacji zmiany danych.
 • Możliwości integracji – platformy Low-code mogą działać jako platforma integracyjna łącząca Twój system ERP z danymi z innych systemów biznesowych. Dostawcy takich rozwiązań często udostępniają wstępnie zdefiniowane connectory, aby architektura IT była czystsza, a integracja techniczna łatwiejsza. Przeczytaj więcej o dostępnych connectorach dla Novacura FLOW.
 • Most technologiczny – zaawansowane platformy Low-code (takie jak Novacura FLOW) mogą być pomostem do najnowszych technologii – takich jak sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT) i rozszerzona rzeczywistość (AR). Rozszerzenia te mogą znacznie zwiększyć wartość systemu ERP i poprawić ogólną wydajność pracy.
 • Citizen development – platformy Low-code umożliwiają firmom wdrożenie jednej z najnowszych strategii IT, zwanej citizen development. W ramach tej strategii przeciętni użytkownicy uczą się tworzyć aplikacje bez znajomości kodu lub wiedzy programistycznej. Dzięki temu użytkownicy biznesowi mogą być bardziej zaangażowani w tworzenie aplikacji.

Podsumowanie

Zaawansowana platforma Low-code jaką jest Novacura Flow może być bardzo efektywnym sposobem usprawnienia zarządzania procesami biznesowymi (BPM) i zapewnienia, by system ERP przedsiębiorstwa ściśle integrował się z realnymi procesami. Inaczej mówiąc Novacura Flow wypełnia lukę między systemem ERP, a rzeczywistymi procesami biznesowymi w firmie.

Wykorzystując platformę Novacura Flow możesz łączyć ludzi, procesy i technologię dokładnie tak, jak chcesz. Modyfikacje mogą być przechowywane oddzielnie od ERP, co daje możliwość ponownego podłączenia zamiast przepisywania modyfikacji podczas aktualizacji ERP.

Platforma Low-code jest również dobrym sposobem na uniknięcie problematycznych obejść – rozwiązań zastępczych, takich jak arkusze Excela, e-maile i dokumenty papierowe. Prosta logika tych rozwiązań umożliwia wszystkim użytkownikom (nie tylko tym, którzy mają doświadczenie w programowaniu) na samodzielne tworzenie, zarządzanie i budowanie własnych aplikacji do obsługi procesów biznesowych.