..
IFS-tjänster:

Uppgraderingar av IFS

VI FÖLJER IFS uppgraderingar, OCH tar även HaND OM FRAMTIDA UPPGRADERINGAR

Varje uppgraderingsprojekt av affärssystem består av olika steg – alltifrån grundläggande tekniska uppgraderingar, till mer utmanande som kräver en djup förståelse av verksamheten. Den mest utmanande delen av en uppgradering består av de tidigare anpassningar som skapats. Till att börja med är identifieringen av anpassningarna ett problem i sig. Där måste företag bestämma sig för vilka som ska behållas och vilka som kan ersättas av nya funktioner. Därefter måste de utvalda anpassningarna återskapas, en efter en, i den nya versionen av affärssystemet.

Detta uppstår varje gång ett företag vill uppgradera sitt affärssystem, vilket därför kan skjuta upp hela processen.

Novacura har ett bättre förhållningssätt till uppgraderingar som hjälper företag att undvika dessa problem!

Vårt unika tillvägagångssätt:

Vi använder Novacura Flow, vår low-code plattform, som en del av uppgraderingsprojekt. Denna mångsidiga plattform kan hjälpa oss att effektivt återskapa anpassningar, fylla i funktioner som saknas av den nya versionen av affärssystemet och effektivt integrera den nya versionen med andra system. Allt detta sker samtidigt som kärnan av affärssystemet bibehålls utan ändringar, vilket har en mycket positiv inverkan på framtida uppgraderingar.

Nedan presenterar vi hur Novacura Flow kan hjälpa er att effektivt genomföra ett uppgraderingsprojekt av IFS.

Vår metodik - nyckelord :

Undvik anpassningar av affärssystem och håll kärnan fri

I ett typiskt tillvägagångssätt, när företag vill  uppgradera affärssystem, stöter de på följande problem: det är svårt att identifiera  alla "hundra" små anpassningar som skapas över tid, alla dessa anpassningar måste utvärderas, vissa måste bytas ut och majoriteten måste återskapas i den nya versionen av affärssystemet!

Vi implementerar de flesta anpassningar som affärssystems-applikationer i Novacura Flow-plattformen. Tack vare det eliminerar vi anpassningar från IFS. Vi behåller alla separat (nu i form av en low-code app). Detta möjliggör en tydlig överblick - det blir mycket enklare att identifiera och underhålla alla ändringar när alla finns på en och samma plattform.

Process of ERP modification using Novacura Flow, photo by Novacura

Återskapa anpassningar på ett effektivt sätt

En typisk anpassning av affärssystem är komplicerad och tar tid. Vårt tillvägagångssätt använder Novacura Flow – en low-code plattform där alla kan skapa applikationer för affärssystem. I Flow Designer skapar man appar genom att rita dem som affärsprocesser. Detta ger en också möjlighet att involvera fler i utvecklingen. De kommer tidigt att förstå logiken hos applikationen, vilket innebär att man snabbt kan möta precisa förväntningar. 

Beredskap inför IFS Cloud Evergreen

Utmaningarna med att ha olika anpassningar i affärssystem ser bokstavligen likadana ut vid alla uppgraderingar. Företag måste skapa bevis, göra samma analys och återskapa anpassningarna varje gång de uppgraderar till den senaste versionen. 2021 tillkännagav IFS deras IFS Cloud och introducerade en ny evergreen-strategi. Med det lovade IFS att släppa en ny IFS Cloud-version två gånger om året! Det kan därmed komma att innebära samma kamp med anpassningar var sjätte månad – men så behöver det inte vara...

Vi förespråkar vår " Anpassningsfria affärssystem "-filosofi för att behålla IFS kärna utan anpassningar. Därefter, när en ny version av IFS släpps, behöver företag inte återskapa anpassningar – de återansluter endast sina Novacura Flow-applikationer (med mindre justeringar).

Novacura Flow helps integrate ERP system, photo by Novacura

Smidig integration

Integrationen av affärssystem är vanligtvis en stor del av ett implementeringsprojekt och medför många utmaningar. Vi använder Novacura Flow för att skapa ett integrationslager mellan IFS system och 3:e parts system. Detta tillvägagångssätt har två uppenbara fördelar. Novacura Flow är utrustat med 50+ konnektorer till olika affärssystem och teknologier. Därmed kan vi använda dem och ansluta till de mest populära systemen utan tekniska risker. Därtill håller detta integrationslager IT-arkitekturen fri från "integrationsspaghetti"-effekten.

With Novacura Flow IFS Cloud works on all devices without losing functionality, photo bu Novacura

Komplettera saknade funktioner

Alla nya versioner av affärssystem för med sig förändringar. Bland alla positiva förändringar finns det alltid negativa effekter av nya versioner. Leverantörer av affärssystem kan marknadsföra nya moduler så att de kan fasa ut gamla funktioner. I vissa fall, när en ny revolutionerande version släpps med hjälp av helt ny teknik blir saknade funktioner mer påtagliga, även om det skulle kunna begripas...

Det revolutionerande IFS Cloud ändrar mycket saker och ting, vissa element ersätts av nya, och vissa funktioner saknas vid jämförelse med tidigare versioner. Novacura Flow kan hjälpa till att fylla dessa luckor genom att bygga applikationer som imiterar försvunna funktioner.

Connect legacy systems to IFS Cloud using Novacura Flow, photo by Novacura

Anslut äldre system till IFS Cloud trots OData API

Med IFS Cloud introducerade IFS ett helt nytt API. Det gamla API:t, baserat på PL/SQL-paket och funktioner, är nu ersatt med cloud-ready, stateless OData API. Problemet är att det gamla API:et nu är utfasat och företag tvingas använda det nya. Den nya OData-tekniken kan skapa allvarliga problem för gamla system som är integrerade med tidigare IFS-versioner. Novacura Flow löser denna typ av problem  genom att agera som en "Integration gateway". Tack vare vår dedikerade IFS OData connector kan vi enkelt integrera med IFS Cloud och våra andra 50+ konnektorer skulle hjälpa oss att översätta kommunikationen med de äldre systemen.

IFS Cloud OData API example, image by Novacura

Lär dig hur du använder Odata API

Det nya IFS Cloud OData API är en revolution. Även experter som är mycket bekanta med de tidigare PL/SQL-metoderna kan bli förvirrade med de nya OData "projections" och "endpoints". Så en bred kunskap om OData behövs för att anpassa alla satellitsystem till det nya API:et! Novacura kan hjälpa experter att förbättra sina kompetenser inom OData. Vår dedikerade OData-konnektor använder no-code filosofi, där du kan välja API-funktioner från en katalog. Konnektorn kommer även att styra syntaxen för alla API-anrop vid utvecklingstillfället! Dessutom växer antalet OData-komponenter på vår Marketplace ständigt. Experter kan se dem som bra exempel på användningsområen i samband med populära business case.


Uppgradera tjänsteleverabler:

Fysisk

 1. IFS kärna uppgraderad
 2. IFS-systemets konfiguration höjdes
 3. Data migrerade till den nya versionen
 4. Novacura Flow installerat (tillval)
 5. Ändringar ersatta av Novacura Flow-appar
 6. Integration med tredje part etablerad (med Novacura Flow)
 7. Användare utbildade

 

och mer…

Dokumentation

 1. Projektledningsdokumentation (planer, protokoll och andra artefakter)
 2. Bevis för ändringar i AS-IS
 3. Ändringar TO-BE design
 4. Testdokumentation (planer, protokoll)
 5. Funktionsspecifikation – för Novacura Flow-appar och integrationer
 6. Träningsmaterial

 

och mer…

 

WEBINAR: "ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT UPPGRADERA TILL IFS CLOUD"

  • Vilka är de kända begränsningarna?
  • Hur hanterar man OData API?
  • Vad ska man tänka på när man planerar uppgraderingen?
  • Vilken strategi ska man välja – migrera till IFS Cloud direkt eller indirekt via IFS Applications 10?
  • Och mer...

Varför Novacura?:

The entire ERP lifecycle diagram, image by Novacura

En mångsidig partner i flera år:

Omfattande utbud av tjänster

Novacura erbjuder en komplett uppsättning tjänster i relation till IFS Applications / IFS Cloud-system. Tack vare det, när ni väljer Novacura, får ni en partner i många år framöver. 

Vi hjälper våra kunder under hela affärssystemets livscykel. Vi kan hjälpa dem att växa med sitt IFS-system, samt optimera sättet de använder IFS-systemen genom att genomföra "ERP usage efficiency audits"

Novacura - the best IFS Channel Partner of the Year, image by Novacura

Tilldelad utmärkelse:

Gold Channel Partner

Novacura har samarbetat med IFS sedan 2015.

Vårt kanalpartneravtal omfattar Norden (med Baltikum ) där Novacura kommer att återförsälja och samsälja IFS Cloud.

Novacura utsågs till IFS Channel Partner of the Year 2017, 2019 och 2022. En exklusiv och hedrande utmärkelse som endast ges till de bästa IFS-partnerna.

Diagram of overall experience in the IFS Consulting Department, image by Novacura

Vårt team:

IFS kompetenser & erfarenhet

Vår Servicedivision anlitar de bästa IFS-konsulterna du kan hitta på marknaden. Många av dem har 10+ års erfarenhet av IFS.

De har genomfört dussintals projekt kopplade till IFS-system – implementeringar, uppgraderingar och serviceprojekt.

Våra team finns på våra kontor runt om i världen, för att se till att vi kan vara nära våra kunder när de behöver det, och tillhandahålla kostnadseffektiv offshore-support närhelst det är möjligt. 

Novacura offers mature IFS Implementation methodology, image by Novacura

Vår förutsägbarhet:

Mogen metodik

Framgången för våra projekt bygger inte bara på kompetensen hos en enskild konsult. För att kunna utföra stora projekt måste vi agera som ett team, där alla teammedlemmar delar samma verktyg och metoder, samt siktar mot samma mål. I Novacura har vi etablerat enheten Project Office, som etablerar vår metodik för projektledning och våra verktyg. Enheten kontrollerar även projekt i olika skeden. Med det är alla projekt transparenta för hela organisationen och kan följas upp regelbundet. Som ett resultat av det uppnår vi förutsägbarhet av slutresultat och tidsplan .

Evergreen ERP strategy, image by Novacura

Förberedd för Evergreen:

Affärssystems-arkitektur utan anpassningar

Med IFS Cloud-versionen introducerade IFS "evergreen"-strategin för IFS-system. IFS avslutade därmed deras tidigare filosofi (v7, v8 ..v10), där nya versioner utgavs en gång med några års mellanrum. Nu lovar IFS att släppa en ny IFS Cloud-version två gånger om året! Men detta innebär också utmaningar för kunderna: företag måste vara beredda att uppgradera sina anpassningar betydligt oftare!

Med Novacura Flow kan kunderna behålla sina anpassningar utanför affärssystemet som low-code applikationer. Därefter, när behovet av en uppgradering kommer, "återansluter" de helt enkelt Flow-applikationer till den nya IFS-versionen, utan att överföra dem.

IFS solutions for industries, image by Novacura

Branschexpertis:

Våra lösningar för industrier

Vi tror att kombinationen av både teknisk kompetens och specialiserad branschkunskap är det enda som ger verkligt värde för våra kunder.

Tack vare hundratals levererade projekt kan våra konsulter nu ge råd till våra kunder i förhållande till deras specifika branscher.

Dessutom har vi förberett end-to-end mjukvarulösningar för specifika branscher. Dessa lösningar utnyttjar potentialen i att kombinera IFS och Novacura Flow-plattformen. 

FÅ EN GRATIS konsultation:

Östen Westman

Lösningsexpert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert