..
Novacura Flow:

Nyckelmoduler i Novacura Flow paket

Novacura Flow i ett nötskal

Novacura Flow är en sofistikerad low-code plattform som hjälper kunder att snabbt utveckla sina egna applikationer och avancera företagslösningar - så snabbt som på endast ett par dagar! Med Novacura Flow behöver kunder inga förkunskaper inom programmering - då detta är en low-code plattform kan kunderna (inklusive anställda i "business" enheter) rita applikationer istället för att koda dem med typiska programmeringsspråk.

Novacura Flow Moduler:

Novacura Flow Web Client

Den ideala applikationen för skrivbords-användare. Starta nya processer, tillgång till inbox, och hantera tilldelade uppgifter. Funktionerna är fullt anpassningsbara via modellören - Flow Studio (se mer nedan)

Novacura Flow Mobile Client

En applikation med liknande kapacitet som Web Client, fast designad för mobila enheter såsom läsplattor, smartphones och streckkodsläsare. Det stöttar iOs, iPad OS, samt Android OS.  

Novacura Flow Portal

En webb-baserad, helt anpassningsbar instrumentbräda som ger insikt i stora dataset. Portal erbjuder flexibla rapporteringsmöjligheter (inklusive olika typer av diagram) och liknar BI tools. Dock med en viktig skillnad - Flow Portal är en fullt integrerad dashboard som kan användas inte enbart för att granska rapporter utan även för att åberopa åtgärder och bearbeta data. Flow Portal kan både användas som KPI dashboard för chefer, såväl som B2B portal.

Novacura Flow Studio

Designers arbetsyta för design och admin av applikationer. Möjliggör anpassningar av existerande applikationer i Flow-miljön, samt modelleringen och hanteringen av processer (inklusive användare).  

Flow Servers & Konnektorer

Må vara osynligt för användare, men Novacura Flow Server spelar en betydande roll:

  • förvarar alla arbetsflöden/applikations-definitioner (med versionshantering)
  • behåller konfiguration om alla användare/rättigheter
  • utför processer, övervakar dem
  • förser alla klientapplikationer och användare med data 
  • tar hand om "the connection pooling"
  • med mera...

Novacura Flow Konnektorer är ansvariga för att etablera konnektorer med olika externa system. De stöttar många olika kommunikationsprotokoll.  

Se Novacura Flow in action!

 

Titta på denna video för att få bättre förståelse för processen av app-skapande i Novacura Flow Studio.  

 

 

Kontakta Vår expert:

Aksel Jarlbäck

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret