..
Novacura Flow förmågor:

Business Process Management (BPM)

 

Lägg ett processlager ovanpå ditt ERP

 

Novacura Flow kan styra affärsprocesser som löper över hela ditt företag. ERP-system är vanligtvis bra på att lagra komplex data (masterdata och transaktioner). Men, hur människor arbetar med datan är inte väl kontrollerat. Med Novacura Flow kan du orkestrera hur människor samarbetar när de ändrar data som lagras i olika moduler i ERP

Hur Novacura Flow stödjer processhantering:

Ansökan som process

Processorientering är en av nyckelgrunderna för Novacura Flow. Varje ERP-applikation som skapas i Novacura Flow är utformad som en process . Särskilda processsteg definierar applikationens logik. Se Novacura Flow som ett verktyg för att illustrera dina affärsprocesser med vilket du också kan väcka processerna till liv och omvandla dem till applikationer som används för att utföra processtegen.

Swimlanes för att lämna över processen mellan olika roller

Du kan involvera olika personer i dina ERP-applikationer genom att lägga till så kallade swimlanes. Varje swimlane representerar en specifik användarroll - det kan vara en vanlig teammedlem, leverantör, chef etc. I nästa steg kan du tilldela specifika personer till dessa roller och de kan börja samarbeta genom att utföra uppgifter som definieras i deras swimlane.

Strategier för tilldelade arbetsuppgifter

Närhelst en process passerar gränsen mellan två swimlanes kommer applikationen att skicka styrningen vidare till den person/roll som tilldelats nästa swimlane (den tidigare användaren stoppar sin interaktion med applikationen i detta skede tills processen kommer tillbaka). Novacura Flow erbjuder olika val för att tilldela ägarskap över en uppgift: det kan vara: "vem som helst i den rollen", "specifik, namngiven person", "en person vald av den tidigare användaren" eller någon annan tilldelningsstrategi som definierats av apputvecklaren.

Inkorgar för tilldelade uppgifter

Alla nyligen tilldelade uppgifter som kommer från en annan användare (som använder en annan swimlane) samlas i inkorgar. Applikationsdesignern kan ställa in flera inkorgar för särskilda typer av användare - det kan finnas en inkorg som grupperar alla uppgifter (oavsett typ) och presenterar dem efter prioritet. Du kan också definiera individuella inkorgar för separata – eller grupperade – typer av uppgifter.

Användaren har samtidigt flera alternativ för att granska sina uppgifter : han kan sortera dem efter tilldelningsdatum, ett förfallodatum eller filtrera efter typ eller svårighetsgrad.

Aktiva notifikationer om nya uppgifter

Vi vet vikten av omedelbar kommunikation i många företag. Novacura Flow kan visa aktiva notifikationer om alla nya uppgifter som just hamnat i särskilda inkorgar. Notifikationen syns även om skärmen är låst, och när användaren klickar på den landar användaren direkt på den akuta uppgiften. 

Men oroa dig inte - alla utdelade uppgifter kommer inte att dyka upp som aktiva notifikationer - det är upp till applikationsdesignern att bestämma vilka ärenden som är brådskande och behöver proaktiv avisering.

Involvera människor, system och olika ERP-moduler

Novacura Flow erbjuder möjligheten att involvera olika typer av "aktörer" i en konsekvent process. Du kan bygga en process som läser data från ett ERP, som sedan kräver en specifik åtgärd från en person, som sedan samlar in ytterligare information från en annan modul i ERP och skickar data till ett externt system och sedan slutligen rapporterar statusen till någon. 

Detta används ofta för att synkronisera data mellan separata ERP-moduler.  Det används också ofta för att hantera ändringar av "masterdata" i ERP där alla ändringar i kritisk data först måste godkännas av flera personer som är involverade i godkännandeprocessen innan uppgifterna uppdateras i den faktiska ERP-modulen.

Processmätning & optimering

Den klassiska optimeringsprocessen - "Deming Cycle" - definierar 4 steg: Definiera, Mäta, Kontrollera och Agera. Nyckeln till att optimera är den uppmätta informationen. När processer väl definieras (och hanteras) i Novacura Flow så kan de också lätt mätas. Novacura Flow ger dig möjligheten att ställa in flera "loggpunkter" inom dina processer (applikationer). Det unika är att du inte bara kan notera att processen passerade ett visst steg vid ett visst ögonblick. Du kan helt kontrollera loggpunkterna så att du kan notera all kontextuell affärsinformation, dvs. värdet på fakturan eller typen av kund. Det hjälper dig att bättre förstå varför vissa instanser av processen helt enkelt går snabbare än andra...

Processövervakning och administration

Utan några ytterligare konfigurationer (loggpunkter) övervakar Novacura Flow alla processinstanser som körs kontrollerade av Novacura Flow Server. Du kan se den totala processens prestandatid. Du kan också kontrollera  vilka processer som väntar i särskilda inkorgar på någons reaktion. I de fall då uppdragstagaren är otillgänglig eller försenad med sina uppgifter kan en handläggare omfördela uppgiften till någon annan.

kontakta oss:

Aksel Jarlbäck

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert.