..
Kapaciteten av Novacura Flow:

Anpassningsfritt tillvägagångssätt för affärssystem

 

Håll ditt affärssystem fritt från anpassningar.
Använd low-code applikationer istället!

 

Novacura Flow, vår flexibla low-code plattform, är dedikerad till att expandera populära affärssystem genom att bygga affärssystems-applikationer. Dessa affärssystems-applikationer samarbetar med affärssystem eftersom de är inbyggda delar av affärssystemen. Tack vare det kan man använda Novacura Flow som ett alternativ för direkta anpassningar av affärssystem. Detta har en dramatisk inverkan på framtida underhållskostnader av affärssystem, särskilt när man uppgraderar eller byter ut det.

varför man behöver affärssystem utan anpassningar:

Varför:

Typiskt problem med anpassningar i affärssystem

Om ett företag vill optimera sina processer måste det genomföra förändringar i IT-systemen. I världen av affärssystem innebär det vanligtvis "affärssystems-anpassningar". Anpassningarna kräver hög kompetens och är mycket kostsamma. Men det stora problemet uppstår när företaget vill uppgradera affärssystemet: det är då svårt att identifiera alla "hundra" små anpassningar som skapas över tid, och dessutom måste dessa anpassningar då även återskapas i den nya versionen av affärssystemet!

Varför (konsekvens):

Anpassningar hindrar företag från att uppgradera affärssystem

På grund av det faktum att anpassningar av affärssystem gör uppgraderingsprojekt mer komplicerade och dyra, brukar företag fördröja uppgraderingar. Som en konsekvens drar de inte nytta av de senaste versionerna av affärssystemen (samtidigt som de betalar för affärssystemsunderhåll)! 

Problemet växer nuförtiden då affärssystemsleverantörer implementerar "Evergreen"-strategin och därmed kräver regelbundna uppgraderingar. Som en konsekvens av det kan behovet att återskapa anpassningar därför uppstå flera gånger per år! 

Lösningen:

Implementera anpassningar som separata affärssystems-applikationer

Man kan implementera en övervägande majoritet* av sina anpassningar som affärssystems-applikationer i Novacura Flow-plattformen. Tack vare det eliminerar man anpassningar från sitt affärssystem. Man behåller alla separat (nu i formen av en low-code app). Det ger en bra överblick då det är mycket lättare att identifiera alla anpassningar när de finns på en och samma plattform. Därtill är det mycket lättare att upprätthålla konsekvens ju fler ändringar man genomför...

*) Det kan alltid finnas utrymme för små mini-ändringar av affärssystem som är lättare att implementera direkt i affärssystemet och enklare för slutanvändare.  

Fördelen:

Inget krångel under uppgradering av affärssystem. Evergreen beredskap!

Den sanna fördelen med att ha alla anpassningar implementerade som affärssystems-applikationer visas när man uppgraderar till en ny version av affärssystemet. Det är inte bara enklare att identifiera alla "modifieringar" som måste uppgraderas. Man behöver därtill inte heller återskapa sina anpassningar när man uppgraderar! Man kan återansluta affärssystems-applikationer till den nya versionen, och med några ytterligare justeringar (skalan av justeringar kan variera beroende på hur annorlunda det nya affärssystemet är) kan de fungera med det nya affärssystemet. Med den arkitekturen är ni redo för "ERP Evergreen". 

Teknisk arkitektur:

Djup affärssystems-integration

Alla affärssystems-applikationer skapade i Novacura Flow kan framgångsrikt ersätta affärssystems-anpassningar tack vare "Deep ERP Integration" av Novacura Flow. Med den djupa integrationen kan appar skapade i Novacura Flow ständigt interagera med affärssystemen och utbyta data i online-läget (synkron kommunikation) .

Med den arkitekturen kan man betrakta våra affärssystems-applikationer som ett alternativt användargränssnitt för ditt affärssystem, där varje affärsverksamhet som utförs i Novacura Flow har samma effekt (och i det exakta ögonblicket), som en analog affärsverksamhet som utförs direkt i affärssystem! På grund av detta kommer användare inte se några begränsningar i beteendet av affärssystems-applikationen jämfört med den klassiska affärssystems-anpassningen.

kontakta oss:

Aksel Jarlbäck

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert.