..
KONNEKTORER för AFFÄRSPROCESSER

Novacura Flow Konnektorer

Novacura Flow kan ansluta vad som helst till praktiskt taget vad som helst annat: databaser, affärssystem, IoT-sensorer, webbtjänster och så vidare. Nedan listade är våra nuvarande konnektorer. Om ni letar efter en specifik konnektor som inte visas här – kontakta oss. Vår plug-in-arkitektur gör det enkelt att lägga till en ny konnektor till biblioteket.

Databases

Database – Oracle Generic connector to Oracle databases
Database – MS SQL Server Generic connector to Microsoft SQL Server databases
Database – IFS Applications 10 Generic connector to IFS Applications 10 database using IFS .Net Access Provider
Database – IFS Applications 9 Generic connector to IFS Applications 9 database using IFS .Net Access Provider
Database – MySQL Generic connector to MySQL databases
Database – IBM DB2 Generic connector to IBM DB2 databases
Database – IBM DB2 iSeries Generic connector to IBM DB2 iSeries databases

 

Business Systems

SAP REST Dedikerad anslutningspunkt för S/4 HANA som stöder moln- och lokalinstallationer
SAP ECC BAPI Dynamic API connector for SAP with graphical configuration using the BAPI tree in SAP
Infor M3 API Dynamic API connector for Infor M3 with graphical configuration using Programs and Methods
Infor M3 REST API Dynamic API connector for Infor M3 with graphical configuration using Programs and Methods, connecting through M3’s REST API.
Infor LN En dedikerad anslutningspunkt för Infor LN (beta)
IFS Cloud API Dynamic API Connector for IFS Cloud, using IFS OData (Open Data Protocol) and RESTful web services from IFS
IFS Applications 10 API Dynamic API Connector for IFS Applications 10, using the IFS .Net Access Provider.
IFS Applications 9 API Dynamic API Connector for IFS Applications 9, using the IFS .Net Access Provider.
Microsoft Dynamics AX Dynamic API Connector for Microsoft Dynamics AX, using the AX .NET Business Connector
MS Dynamics CRM Dynamic API connector for CRM with graphical configuration using web services in CRM
IBM Maximo Dynamic API connector for Maximo with graphical configuration using web services in Maximo
Agresso Dynamic API connector for Agresso

 

Web Services

REST Web Service Connect to any type of REST Web Service
SOAP Web Service Connect to any type of SOAP Web Service

 

Supporting Systems

MS SharePoint Specific connector for MS SharePoint supporting Document Libraries, Custom Lists and Tasks for different Shapoint Sites.
MS Active Directory Specific connector for MS Active Directory used to perform both read and write operations in an Active Directory.
Oracle Primavera Specific connector for Oracle Primavera to perform both read and write operations.

 

Printing & Documents

NiceLabel Specific connector for label configuration and printing using printing software from Loftware.
BarTender Specific connector for label configuration and printing using Seagull Scientific’s Bartender.
Create PDF Create PDF files directly in a workflow. The PDF is based on a HTML definition in which you can use Flow variables, including images and signatures.

 

IoT & Industry 4.0

Modbus Industry 4.0 Connector for Machine To Machine communication using Modbus
SIOX Industry 4.0 Connector for Machine To Machine communication using SIOX bus
OPCUA Industri 4.0-konnektor för maskinkommunikation som stödjer OPC Unified Architecture-protokollet

 

Cloud Services

Google Drive Cloud Connector with vairous operations to handle documents and information stored on Google Drive
Microsoft Office 365 Cloud Connector to handle different services on Office 365, including Microsoft SharePoint.
OAUTH2 Authorization An authorization connector for service to service autorization to any cloud service using the OAUTH2 protocol.

 

File Management

Web Submit Connector that can submit data to any webpage.
Filesystem Connector for creating, modifying and doing numerous file operatios in the file system.
FTP Manage, send and get files and folders over FTP or FTPS
SFTP Manage, send and get files and folders over SFTP
Generate XML Configure and generate a fixed XML File in a defined File location
Generate Text – XML Specific connector with simple configuration for creating XML based files.
Generate Text – TCP Connector for sending TCP output from Flow to any address.
Generate Text – HTTP Connector for sending HTTP output from Flow to any address.

 

Technical/Other

Web Submit Connector that can submit data to any webpage.
Send Email Specific connector for configuration and sending emails.
Custom Connector Wrapper Create your own .Net Based Connector, using the Custom Connector Wrapper
Flow Connector A Connector to connect to the Internal Flow environment or another accessible Flow environment.
#IoTContact

kontakta oss:

Aksel Jarlbäck

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert.