..
IFS-tjänster:

IFS Implementering

Vi följer IFS standardmetodik, tillsammans med vår unika teknologi!

Som Gold Channel Parter till IFS följer vi den beprövade IFS-metoden för att implementera IFS-mjukvara. Men vi är inte bara en IFS-partner som implementerar IFS. Efter 17+ år av implementering med olika kunder, har vi förbättrat standardmetoden för IFS med våra unika steg.

Detta är möjligt tack vare vår low-code teknologi - Novacura Flow - som ger oss högre flexibilitet i att forma slutliga lösningar för våra kunder. Vi uppnår bättre resultat utan att tappa effektivitet. Vår  implementeringsmetodik är dessutom mer effektiv  (tidsmässigt och kostnadsmässigt) eftersom vi utvecklar alla anpassningar som low-code applikationer och använder Novacura Flow-konnektorer för att integrera affärssystemet med 3:e parts system! 

IFS Cloud integration methodology, photo Novacura

Vår metodik - nyckelord:

Novacura Flow offers endless flexibility in customization, photo by Novacura

Oändlig flexibilitet av anpassningar

Med Novacura Flow - vår low-code plattform - kan kunder begära ytterligare funktioner och specifika lösningar, som perfekt stöder deras affärsprocesser. Vi kan uppfylla dessa krav utan att skapa komplicerade anpassningar i affärssystemet som är dyra både att implementera och underhålla. Med vår plattform skapar vi effektivt low-code applikationer som uppfyller de mest specifika kraven, utan att hindras av begränsningar i affärssystem. Dessutom, på grund av Deep ERP-integration, kan dessa appar interagera med IFS som om de vore standardkomponenter i IFS-paketet.

Novacura Flow helps integrate ERP system, photo by Novacura

Smidig integration

Integrationen av affärssystem  vanligtvis en stor del av ett implementeringsprojekt och medför många utmaningar. Vi använder Novacura Flow för att skapa ett integrationsskikt mellan IFS-system och 3:e parts system. Detta tillvägagångssätt har två uppenbara fördelar. Novacura Flow är utrustat med 50+ konnektorer till olika affärssystem och teknologier. Därmed kan vi använda dem och ansluta till de mest populära systemen utan tekniska risker. Därtill håller integrationslager IT-arkitekturen fri från "integrationsspaghetti"-effekten.

Implementing IFS Cloud with Novacura flow allows to fulfil even the most specific requirements, photo by Novacura

Uppfyllnad av de mest specifika kraven

Genom att lägga till ett Novacura Flow-lager till IFS-systemet utökas de funktionella och tekniska möjligheter som hela lösningen (IFS + Novacura Flow) erbjuder. Novacura Flow stöder de mest krävande av branschkrav och erbjuder specifika funktioner som streckkods-skanning, offline-läge, GPS-plats, anslutning till tillverkningsutrustning, mobil utskrift, stöd för alla mobila plattformar och mycket mer. Som result presterar den lika bra i ett lager, på ett verkstadsgolv eller ute i ett arbetsområde.

Customize your ERP system with Flow Marketplace, image by Novacura

Implementeringseffektivitet trots alla anpassningar

I en typisk situation har anpassningar en betydande inverkan på implementeringsprojektet (varaktighet och kostnad). Men kunderna bör inte avstå helt från anpassningar. Systemen bör dock anpassas till verkliga processer och inte tvärtom. Med Novacura Flow kan kunder få specifika anpassningar utan att påverka implementeringsprojektets längd. Det är möjligt tack vare effektiviteten av low-code och vårt  bibliotek med 100+ färdiga applikationer som kan användas för att fylla luckorna i affärssystemet.

Sänkt kompetenströskel för vanliga användare

Vanligtvis erbjuder affärssystem omfattande funktionalitet med hundratals tillgängliga alternativ. Detta ger mycket värde för kompetenta användare som kan kartlägga olika verkliga situationer på affärssystems-objekt. Men för vanliga användare som vill utföra enkla, repetitiva uppgifter (t.ex. lagerpersonal eller tekniker) är denna komplexitet ett hinder.  

Med Novacura Flow kan du bygga ett nytt, förenklat användargränssnitt som guidar vanliga användare genom hela processen och erbjuder dem ett steg-för-steg användargränssnitt. Som ett resultat skulle man få bättre arbetseffektivitet, färre misstag och ingen användarfrustration.

Novacura offers mature IFS Implementation methodology, image by Novacura

Mogen implementeringsmetodik

Framgången för våra projekt bygger inte bara på kompetensen hos en enskild konsult. För att kunna utföra stora projekt måste vi agera som ett team, där alla teammedlemmar delar samma verktyg, metoder och siktar mot samma mål. I Novacura har vi etablerat enheten Project Office, som etablerar projektledningsmetodik och verktyg. Denna enhet kontrollerar också projekt i olika skeden. Med hjälp av det är alla projekt transparenta för hela organisationen och kan övervakas regelbundet. Som ett resultat uppnår vi förutsägbarhet i slutresultat och tidsplan .

Process of ERP modification using Novacura Flow, photo by Novacura

Framtida effektivitet i implementeringsändringar!

Glöm den långa kön av anpassningar som väntar. Med Novacura Flow kan man leverera applikationer oerhört mycket snabbare i jämförelse med att anpassa själva affärssystemet. Detta beror på att man kan utveckla flera applikationer samtidigt och av olika personer. Dessa människor behöver inte komma från IT-världen – även "business people" kan skapa sina preliminära applikationer genom att rita dem i vår designer. Detta är demokratiserad utveckling på riktigt.

Novacura Flow fyller luckorna i affärssystem

 

Vi vet att varje företag  är unikt och behöver specifika lösningar. Med Novacura Flow kan du skapa specifika affärssystems-applikationer som utökar standardmöjligheterna i ditt affärssystem.


Leverabler implementeringstjänster:

Fysisk

 1. IFS-system installerat
 2. IFS-systemets konfiguration förberedd
 3. Data migrerades
 4. Novacura Flow installerat (tillval)
 5. Anpassningar gjorda (som Novacura Flow-appar)
 6. Integration med tredje part etablerad (med Novacura Flow)
 7. Användare utbildade

 

och mer…

Dokumentation

 1. Projektledningsdokumentation (planer, protokoll och andra artefakter)
 2. Testdokumentation (planer, protokoll)
 3. Funktionsspecifikation – IFS-konfiguration
 4. Funktionsspecifikation – för Novacura Flow-appar och integrationer
 5. Systemdokumentation (inkl. administration)
 6. Träningsmaterial

 

och mer…

 

IFS licenser leverans:

 

Novacura är Gold Channel Partner till IFS. Därför kan vi leverera helhetslösningar till våra kunder. Vi säljer IFS-licenser* tillsammans med implementeringstjänster – detta kan göras som en del av ett enhetligt avtal. På grund av det har våra kunder en kontaktpunkt oavsett om de vill prata om IFS-systemet eller om tjänsternas prestanda.

*) alla licensmodeller stöds – inklusive SaaS och prenumeration

 

VARFÖR MISSLYCKAS ERP-IMPLEMENTERINGAR?

Lär dig hur man gör något som 50 % av företagen inte kan...

 • Hur ERP-fel ser ut

 • Den verkliga anledningen till att ERP-implementeringen misslyckas

 • Hur man hanterar Scope creep

 • ERP-implementeringsramverk

 • Skapa kommunikationsplaner och problemlösning

Varför Novacura:

The entire ERP lifecycle diagram, image by Novacura

En mångsidig partner i flera år:

Omfattande utbud av tjänster

Novacura erbjuder en komplett uppsättning tjänster i relation till IFS Applications / IFS Cloud-system. Tack vare det, när du väljer Novacura, får ni en partner i många år framöver. 

Vi hjälper våra kunder under hela affärssystemets livscykel. Vi kan hjälpa dem att växa med sitt IFS-system, samt optimera hur de använder IFS-systemen genom att utföra "ERP usage efficiency audits".

The entire ERP lifecycle diagram, image by Novacura

En mångsidig partner i flera år:

Omfattande utbud av tjänster

Novacura erbjuder en komplett uppsättning tjänster i relation till IFS Applications / IFS Cloud-system. Tack vare det, när du väljer Novacura, får ni en partner i många år framöver. 

Vi hjälper våra kunder under hela affärssystemets livscykel. Vi kan hjälpa dem att växa med sitt IFS-system, samt optimera hur de använder IFS-systemen genom att utföra "ERP usage efficiency audits".

Novacura - the best IFS Channel Partner of the Year, image by Novacura

Tilldelad utmärkelse:

Gold Channel Partner

Novacura har samarbetat med IFS sedan 2015.

Vårt kanalpartneravtal omfattar Norden (med Baltikum ) där Novacura kommer att återförsälja och samsälja IFS Cloud.

Novacura utsågs till IFS Channel Partner of the Year 2017, 2019 och 2022. En exklusiv och hedrande utmärkelse som endast ges till de bästa IFS-partnerna.

Diagram of overall experience in the IFS Consulting Department, image by Novacura

Vårt team:

IFS kompetenser & erfarenhet

Vår Servicedivision anlitar de bästa IFS-konsulterna du kan hitta på marknaden. Många av dem har 10+ års erfarenhet av IFS.

De har alla genomfört dussintals projekt kopplade till IFS-system – implementeringar, uppgraderingar och serviceprojekt.

Vårt team finns på våra kontor runt om i världen, så vi kan vara nära våra kunder när de behöver det, och tillhandahålla kostnadseffektiv offshore-support närhelst det är möjligt. 

IFS´ capabilities with Novacura Flow low-code platform, image by Novacura

Vårt unika värde:

Vårt low-code/BPM/integrationslager för IFS

Vår low-code plattform – Novacura Flow – kan utöka IFS kapacitet avsevärt.

Man kan implementera alla ytterligare krav för IFS som Novacura Flow-applikationer, mycket mer effektivt än typiska förberedelser för anpassningar eftersom man istället för att koda anpassningar ritar dem med hjälp av en low-code applikationsdesigner. Således kan man hålla IFS-kärnan fri från anpassningar.

Men Novacura Flow är inte bara en low-code plattform – den är utrustad med 50+ konnektorer till olika system och teknologier, och kan användas som en integrationsplattform för IFS. Dessutom kan det hjälpa dig att orkestrera affärsprocesser och agera som ett processlager för IFS .

Evergreen ERP strategy, image by Novacura

Förberedd för Evergreen:

Affärssystems-arkitektur fri från anpassningar

Med Novacura Flow kan kunderna behålla sina anpassningar utanför affärssystemet och istället implementera dem som low-code applikationer.

Denna strategi upprätthålls även när vi utvecklar applikationer som en del av AMS-tjänsterna. Tack vare det är utvecklingen av anpassningar mer effektiv, vi är inte begränsade av affärssystemets begränsningar och kärnan förblir fri från anpassningar. Den arkitekturen är nyckeln för en "evergreen ERP strategy ".

IFS solutions for industries, image by Novacura

Branschexpertis:

Våra lösningar för industrier

Vi tror att kombinationen av teknisk kompetens och specialiserad branschkunskap är det främsta som ger verkligt värde för kunder.

Tack vare hundratals levererade projekt kan våra konsulter ge råd till våra kunder inom utvalda branscher. Detta gör kommunikationen mellan kunder och vårt supportteam enklare då kunden inte behöver förtydliga branschspecifika termer och vårt team förstår våra kunders utmaningar och affärsmål.

FÅ EN GRATIS konsultation:

Östen Westman

Lösningsexpert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert