Underhållsprocessen

För oss är pålitlighet och en felfri användarupplevelse avgörande för fortgående kundframgång. Därför underhåller och utvecklar vi kontinuerligt våra produkter baserat på input från kunder och partners. För att kunna lösa problem baserat på svårighetsgrad, och för att säkerställa snabba lösningar, har vi utvecklat en omfattande underhållsprocess.

Vi delar upp problem i fyra kategorier:

Rapportera problem

Alla incidenter, frågor, funderingar och problem ska i första hand gå via vårt supportverktyg, JSM (JIRA Service Management). Det innebär en enda kontaktpunkt med oss på ett enkelt och snabbt sätt.

Vårt supportverktyg JSM kan nås på följande länk:

Novacare kundtjänst – Jira Service Management (atlassian.net)

Vänligen se till att inkludera den berörda versionen och komponenten, en beskrivning av problemet och hur man återskapar det.

Se  vår hjälpsektion  för information om hur ni identifierar versionsnummer och komponent.

Hur kommer ert supportärende att hanteras?

Vi håller er uppdaterade om ärendeförloppet, och man kan även följa ärendets framsteg i JSM kundportal.

Om ni är osäkra på om ni har ett konto, eller har glömt era inloggningsuppgifter, gå till  Novacura kundtjänst – Jira Service Management (atlassian.net)

Hur vi löser problem

De buggar som kategoriseras som  blockerare  eller  high  kommer att fixas i servicepaket, och de buggar som kategoriseras som  större  eller  mindre  kommer att fixas och släppas i mindre versionssläpp.

Hur man avkodar versionsnumrering

Versionsnumret är uppdelat i fyra delar: {Major}.{Minor}.{Service Pack}.{Revision}.
Exempel: 6.1.7.26406

Servicepaket

Ett servicepaket innehåller endast korrigeringar som är lämpliga för patchning. En patch kommer till exempel inte att ändra databasstrukturen för den interna Novacura Flow-databasen. Ett servicepaket kan laddas ner och appliceras på begäran.

Läs om hur ni applicerar ett Servicepaket här.

Versioner som stöds

24 månader från releasedatum.

Bakåtkompatibilitet

De mobila klienterna är bakåtkompatibla. Nyare mobila klienter stöder äldre serverversioner, men inte tvärtom.

Krav; vid uppdatering av Novacura Flow-servern uppdatera även alla klienter och studion till den senaste versionen.

Håll er uppdaterade

För att hålla er uppdaterade om information gällande nya versioner och servicepaket-utgåvor,  registrera er här  för att prenumerera på informationen.