..
Novacura Flow förmågor:

Djup integration med affärssystem

 

Dedikerad till affärssystem innebär…
djupt integrerad!

 

Novacura Flow, vår flexibla Low-Code plattform är dedikerad till att expandera populära affärssystem genom att bygga ERP-applikationer. Dessa ERP-applikationer interagerar med ERP-system som om de vore inbyggda delar; detta är möjligt tack vare vår ” Deep ERP integration ”-filosofi och dedikerade ERP-anslutningar.

fördelarna med djup ERP-integration!

Med applikationerna ”Deep ERP Integration” skapade, interagerar Novacura Flow ständigt med ERP-system och utbyter data i online-läget (synkron kommunikation).

Tack vare det kan du tänka på våra ERP-applikationer som ett alternativt användargränssnitt för ditt ERP, där varje arbetsmoment som utförs i Novacura Flow kommer att ha samma effekt (och i realtid) som ett analogt arbetsmoment som utförs direkt i ERP’t!

Således kan du evolutionärt introducera Novacura Flow för att optimera vissa processer (eller delar), samtidigt som de andra processerna behålls i sin tidigare form. Novacura Flow kommer inte att förstöra processer som tidigare bara funnits i ERP!

,

Djup ERP-integration grunder:

Direktuppdatering av affärssystemet, inte bara vid synkronisering av data

Typiska tredjepartssystem (inklusive applikationer som är byggda i Low-Code plattformar) fungerar på sina datastrukturer och utbyter information med ERP-systemen endast i avgörande ögonblick och om den mest kritiska datan. Novacura Flow arbetar ständigt på ERP-objekten (når dom endast via officiella API:er), så varje arbetsmoment som utförs i Novacura Flow är omedelbart synlig för dem som använder ERP-systemet.

Novacura Flow supports deep erp integration, image by Novacura

Endast officiella API:er

Oavsett hur djupt Novacura Flow-applikationer interagerar med ERP-systemen, görs det endast via de officiella API:er som erbjuds av ERP-leverantörerna.

Novacura Flow Connectorer fungerar med de mest populära ERP-systemen och använder officiella kommunikationsprotokoll och API:er som stöds av ERP-leverantörerna.

Underhållna och certifierade connectorer

Nya versioner av affärssystem medför ständiga förändringar i deras API:er. När en ny revolutionerande version av ett ERP kommer till liv, ändras ibland hela anslutningstekniken och protokollen (dvs. OData-gränssnittet som introducerades med IFS Cloud, eller det nya REST API för SAP-produkter). Kompabiliteten är avgörande för att behålla vår "djupa ERP-integration", därför underhålls Novacura Flow Connectorna kontinuerligt av vårt R&D-team.

Förmåga att integrera flera (och olika) affärssystem

Novacura Flow kan fungera som en integrationsplattform och synkronisera data mellan olika affärssystem som finns i din organisation. Denna situation uppstår vanligtvis i större organisationer, där separata dotterbolag (verksamma i olika regioner) använder olika affärssystem, anpassade till deras land, storlek och profil . Novacura Flow kan integrera olika typer av ERP (t.ex. Infor M3 och IBM Maximo), olika versioner av samma ERP (t.ex. IFS Cloud och IFS Applications 9) eller bara 2 separata installationer av samma ERP. 

Diagram of overall experience in the IFS Consulting Department, image by Novacura

Förståelse för ERP API genom lång erfarenhet

Den tekniska förmågan att ansluta till de mest populära ERP:erna (via Flow Connectorna) räcker inte för att bygga ERP-applikationerna som implementerar "Deep ERP Integration"-filosofin. För att göra det måste applikationsutvecklaren känna till alla nödvändiga API-objekt (metoder, ingångspunkter, projektioner, etc.) som hör till API-katalogen. Dessutom måste utvecklaren veta vilka metoder och vilken sekvens som ska användas för att slutföra komplexa uppgifter i ERP:t. Men våra kunder är inte ensamma här – Novacura (som en IFS Channel partner) har tillsammans med andra samarbetspartners stor kunskap om dessa API:er och är redo att hjälpa kunder att bygga de mest komplexa ERP-applikationerna. 

kontakta oss:

Aksel Jarlbäck

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert.