..
Novacura Flow förmågor:

Djup integration med affärssystem

 

Dedikerad till affärssystem innebär…
djupt integrerad!

 

Novacura Flow, vår flexibla Low-Code plattform är dedikerad till att expandera populära affärssystem genom att bygga ERP-applikationer. Dessa ERP-applikationer interagerar med ERP-system som om de vore inbyggda delar; detta är möjligt tack vare vår ” Deep ERP integration ”-filosofi och dedikerade ERP-anslutningar.

fördelarna med djup ERP-integration!

Med applikationerna ”Deep ERP Integration” skapade, interagerar Novacura Flow ständigt med ERP-system och utbyter data i online-läget (synkron kommunikation).

Tack vare det kan du tänka på våra ERP-applikationer som ett alternativt användargränssnitt för ditt ERP, där varje arbetsmoment som utförs i Novacura Flow kommer att ha samma effekt (och i realtid) som ett analogt arbetsmoment som utförs direkt i ERP’t!

Således kan du evolutionärt introducera Novacura Flow för att optimera vissa processer (eller delar), samtidigt som de andra processerna behålls i sin tidigare form. Novacura Flow kommer inte att förstöra processer som tidigare bara funnits i ERP!

,

Djup ERP-integration grunder:

Direktuppdatering av affärssystemet, inte bara vid synkronisering av data

Typiska tredjepartssystem (inklusive applikationer som är byggda i Low-Code plattformar) fungerar på sina datastrukturer och utbyter information med ERP-systemen endast i avgörande ögonblick och om den mest kritiska datan. Novacura Flow arbetar ständigt på ERP-objekten (når dom endast via officiella API:er), så varje arbetsmoment som utförs i Novacura Flow är omedelbart synlig för dem som använder ERP-systemet.

Endast officiella API:er

Oavsett hur djupt Novacura Flow-applikationer interagerar med ERP-systemen, görs det endast via de officiella API:er som erbjuds av ERP-leverantörerna.

Novacura Flow Connectorer fungerar med de mest populära ERP-systemen och använder officiella kommunikationsprotokoll och API:er som stöds av ERP-leverantörerna.

Underhållna och certifierade connectorer

Nya versioner av affärssystem medför ständiga förändringar i deras API:er. När en ny revolutionerande version av ett ERP kommer till liv, ändras ibland hela anslutningstekniken och protokollen (dvs. OData-gränssnittet som introducerades med IFS Cloud, eller det nya REST API för SAP-produkter). Kompabiliteten är avgörande för att behålla vår "djupa ERP-integration", därför underhålls Novacura Flow Connectorna kontinuerligt av vårt R&D-team.

Förmåga att integrera flera (och olika) affärssystem

Novacura Flow kan fungera som en integrationsplattform och synkronisera data mellan olika affärssystem som finns i din organisation. Denna situation uppstår vanligtvis i större organisationer, där separata dotterbolag (verksamma i olika regioner) använder olika affärssystem, anpassade till deras land, storlek och profil . Novacura Flow kan integrera olika typer av ERP (t.ex. Infor M3 och IBM Maximo), olika versioner av samma ERP (t.ex. IFS Cloud och IFS Applications 9) eller bara 2 separata installationer av samma ERP. 

Förståelse för ERP API genom lång erfarenhet

Den tekniska förmågan att ansluta till de mest populära ERP:erna (via Flow Connectorna) räcker inte för att bygga ERP-applikationerna som implementerar "Deep ERP Integration"-filosofin. För att göra det måste applikationsutvecklaren känna till alla nödvändiga API-objekt (metoder, ingångspunkter, projektioner, etc.) som hör till API-katalogen. Dessutom måste utvecklaren veta vilka metoder och vilken sekvens som ska användas för att slutföra komplexa uppgifter i ERP:t. Men våra kunder är inte ensamma här – Novacura (som en IFS Channel partner) har tillsammans med andra samarbetspartners stor kunskap om dessa API:er och är redo att hjälpa kunder att bygga de mest komplexa ERP-applikationerna. 

kontakta oss:

Aksel Jarlbäck

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert.