..
SYSTEMLÖSNING FÖR GRUVDRIFT

FÅ KONTROLL ÖVER DIN VERKSAMHET MED VÅRA LÖSNINGAR

Förbättra prognosprecisionen, minska antalet incidenter, minska kostnaden och förbättra anläggningens drifttid med ett dussintals anpassningsbara applikationer dedikerade till ditt ERP-system!
 

VÅR LÖSNING:

01. Tillhandahåller tillförlitlig data för den operativa planeringen

Den operativa planeringsprocessen är effektiv och skapar tillförlitliga planer när den har tillgång till detaljerad historisk statistik och nyligen uppdaterad information om pågående verksamhet. Novacura Flow hjälper till att samla in informationen genom att agera som en kommunikationslänk mellan gruvutrustning och affärssystem. Den kan hämta data direkt från maskiner (med hjälp av OPC-UA, PLC eller ABB 800xa). Novacura Flow samlar också in aktuell arbetsstatus från samtliga anställda tack vare applikationen Mobile work order.

02. Förbättra planeringen med visuella verktyg

Novacura Flow erbjuder ett avancerat visuellt gränssnitt som kan användas för att förbättra upplevelsen av den operativa planeringen. Planeringsspecialisten kan växla mellan olika tabeller (inklusive Gantt, Kanban och bucket). Vår lösning kan presentera planer från olika perspektiv - maskinen, personen eller produktionsanläggningen. För att åstadkomma en effektiv planering kan dessa perspektiv visas samtidigt.
Tack vare anslutningen till operativa applikationer kan planer omvandlas till arbetsorder och synkroniseras med mobila applikationer som används av operatörer.

03. Effektivisera gruvdriften

Med Novacura Flows lösning för gruvdrift kan varje person i gruvpersonalen vara ansluten till lösningen tack vare applikationen "Mobile work order". I appen tilldelas samtliga användare dagliga uppgifter med prioriteringar och den kan även tillhandahålla ytterligare information (ytterligare dokumentation bifogad till uppgiften). Applikationen kan tvinga fram ett specifikt sätt att utföra uppgifter genom att tillhandahålla en checklista som måste fyllas i av en specifik gruppmedlem innan uppgiften slutförs. Gruvdriftsapplikationen samlar in statusändringar för uppgifterna och överför dem direkt till chefer som kan använda dessa för att planera operationer.
Allt fungerar lika bra i offline-läge!

04. Övervakning med stöd av realtidsdata

Tack vare applikationen "Mobile work order" och IIOT-anslutning kan Novacura Flow samla in massor av data om utförandet av uppgifter och alla oväntade situationer (som driftstopp eller skador).
Data kan enkelt överföras till KPI:er och presenteras i olika diagram med hjälp av Novacura Flow Portal. I våra olika mobilapplikationer kan anställda också granska individuella mål och nuvarande prestation.

05. Kontrollera vikten i varje steg

Tack vare Novacura Flows förmåga att direkt ansluta till iIOT-enheter kan hela produktens resa genom gruvan spåras exakt. Novacura Flow kan använda industriella vågar och läsa av produktens vikt i varje steg (dvs. före krossning och efter). Vår lösning kan sedan jämföra förluster med standard och varna operatören eller arbetsledaren om förlusten överstiger ett acceptabelt tröskelvärde. Med hjälp av lösningen kan chefen identifiera den exakta platsen för förlusten och vidta åtgärder för att öka effektiviteten (minska kostnaden per ton).

06. Integrera underhåll

I vår lösning integreras alla områden inom gruvdrift från planering till logistik till underhållsverksamhet. Tack vare det får underhållsoperatörer tillgång till all statistik som samlats in från maskinerna, (som tryck, temperatur eller körda km av lastbilen). De kan starta en ny förebyggande underhållsåtgärd direkt i deras ansökan om någon av parametrarna varnar dem. Underhållsuppgifterna är synliga i mobilapplikationen som är avsedd för underhållspersonal – de kan se uppgiftsinformation, tillgångsdokumentation och rapportera arbetsstatus. Dessutom kan alla underhållsåtgärder (planerade eller ad hoc) inkluderas i de uppdaterade produktionsplanerna via planeringsmodulen.

07. B2B-portaler

Novacura Flow Portal är perfekt för B2B-portaler. Lösningen passar utmärkt för att hantera kommunikationen med kunder och leverantörer inom gruvindustrin (underleverantörer av underhåll, laboratorier etc.). B2B-portalen kan med fördel användas av 3:e part för att definiera nya kundorder, bekräfta leveranser, presentera och godkänna finansiella avräkningar samt hantera fakturaflöden.

08. Säkerhet och efterlevnad

Att följa lagar och regler, särskilt inom säkerhetsområdet, är av yttersta vikt inom gruvindustrin.
Checklistor för säkerhet, kvalitet och miljö kan hanteras i en specifik mobilapplikation. Inspektionsresultaten lagras i databasen och kan skrivas ut vid behov.
Applikationen kan dessutom kontrollera giltigheten för anställdas certifikat och automatiskt varna om en medarbetare förlorar rätten att utföra en komplicerad eller farlig uppgift.

09. Strategisk förvaltning av investeringar

Vår lösning kan hjälpa gruvor med strategisk investeringsplanering. Eftersom alla moduler i denna lösning är integrerade har cheferna tillgång till all historisk data - från tillgångsanvänding via underhållshistorik och slutligen borrområdets effektivitet och verksamhetens finansiella kostnader. Genom att kombinera dessa dimensioner kan chefer analysera trender och fatta korrekta strategiska beslut baserade på fakta. De kan till exempel avgöra om det är bättre att investera i ny utrustning och därmed minska underhållskostnaderna som ökar varje månad.
Novacura Flow underlättar även planering och utförande av investeringsprojekt genom att stödja budgeteringsfasen, definiera omfattning, rapportera projektförlopp, skapa projektfinansieringsanalys, hantera leverantörer och mycket mer.

”With Novacura Flow we got the mobility capabilities and solution to retrieve data from different systems”

 

Martin Hjärtström 

Technical Development Manager Kaunis Iron

LISTA ÖVER OMRÅDEN SOM STÖDS:

Nedan sammanfattar vi listan över områden som stöds av vårt paket med mobilapplikationer för gruvföretag

01:

Operativ planering

 • Samla in data om verklig prestanda direkt från maskinerna och från mobila arbetsorderapplikationer
 • Visuell planering med ett flerdimensionellt perspektiv
 • Integration mellan planer och arbetsorder i mobilappar – uppgiftstilldelningar baserat på planen
 • Integration med laboratorium – direkt tillgång till bifogad analys – gruvverksamhet borrar alltid i det mest kostnadseffektiva området

02:

Gruvdrift / Anrikning / Laboratorium

 • Mobila arbetsorder för gruvarbetare – tillgång till uppgiftsinformation, checklistor för uppgiftsprestanda, rapportering av uppgiftsstatus, tidrapportering
 • Besmanningshantering (uppgiftstilldelning, övervakning av aktivitetsstatus, verifiering av rapporterad tid, schemaläggning av helgdagar, ersättningar)
 • Rapportering av driftstopp
 • Rapportering av incidenter
 • Precis produktionsövervakning – från borrning till varje anrikningssteg
 • Mobilapp för labbassistenten för att skanna borrhålets RFID och skriva ut en analysstreckkod

03:

Automatisering / Teknologi

 • Offline-läge tillgängligt för alla mobilapplikationer
 • Industriell IoT (IIoT) -anslutning
 • Integration mellan maskiner och ERP med OPC / UA, PLC, ABB 800xa / Siemens standarder - verklig prestanda och underhållsstatistikbehandling
 • Visuellt innehåll
 • Augmented Reality (AR) för fjärrsupport för underhållsoperatörer

04:

Logistik

 • Övervakning av hela material-/produktflödet vid varje leveranspunkt genom att integrera IoT-branschskalor/RFID
 • Mobilappar för lastbilschaufförer – GEO-platsövervakning – möjlighet att spåra produktlager på varje plats
 • KPI-instrumentpaneler för att analysera lastbilsutnyttjande (ton * km) / övervaka materialförlust i logistik
 • Transportplanering baserad på operativ plan och verklig mängd produkt på vissa steg

05:

Underhåll & Tillgångshantering

 • Planering av underhållsuppgifter – Integration med verksamhetsplanering
 • Mobila arbetsorder för underhåll (förebyggande och reaktivt) (inkl. hantering av tillgångsdokumentation, inspektionschecklistor för offlineläge)
 • Verktygshantering / Reservdelshantering
 • Automatisk insamling av statistik från maskiner för att bestämma förebyggande uppgifter (dvs. baserat på tonkilometer för lastbilar)

06:

Säkerhet och efterlevnad

 • Planering av efterlevnadsrevisioner
 • Revisionsutförande på mobila enheter med offlinefunktioner och checklistor
 • Integrering av hälso-, säkerhets- och kvalitetsinstruktioner i alla arbetsprocesser (applikationer)
 • Hantering av säkerhetsincidenter
 • Hantering av säkerhetscertifikat/kontroll av åtkomstbehörigheter
 • Säkerhetsrapportering & analys
 • Utskrivbar dokumentationshantering

07:

Operativ tillsyn / Strategisk förvaltning

 • KPI Dashboards (instrumentpaneler) / Portaler – presenterad information baserad på data som samlats in i realtid
 • Teamets måltavlor
 • Analys av driftseffektivitet (kostnad per ton, materialförluster i varje steg, borrområdets effektivitet etc.)
 • Analys av underhållseffektivitet (MTW, MTTR, underhållskostnader, MTBM)
 • Analys av tillgångsutnyttjande (driftstopp, ton*km, defekter)
 • Övervakning av säkerhetshändelser

08:

Hantering av entreprenörer

 • B2B-portal för kunder – formell kommunikation med kunderna i en och samma portallösning
 • Funktioner: kravbekräftelse, kundorderbehandling, leveransbekräftelse, ekonomiska uppgörelser och mer
 • B2B-portal för underhåll & laboratorieunderleverantörer
 • Funktioner: uppgiftstilldelningar, prestationsrapportering, ekonomiska uppgörelser, åtkomst till underhållsstatistik och mer

09:

Strategisk ledning

 • Strategiskt analysstöd – tillgång till historiska data, trendanalys
 • Strategisk projektplanering – ROI-analys
 • Strategisk projektplanering – omfattning, ekonomi, resurser, leverantörer, tidsplan etc.
 • Genomförande av strategiska projekt – övervakning av framsteg, kostnadsuppföljning och leverantörshantering

Vår plattform:

Gränssnitt optimerat för tunga industrier

Våra applikationer körs på en sofistikerad mjukvaruplattform – Novacura Flow. En av de viktigaste grunderna för denna plattform är att den kan köras på alla enheter - från streckkodsläsare via mobiltelefoner och surfplattor, till arbetsstationer utrustade med stora skärmar. Vi har optimerat vårt användargränssnitt för användare som arbetar under svåra förhållanden. d.v.s. – våra applikationer kan köras i fält utan någon internetanslutning med ett specifikt offlineläge.

Process of ERP modification using Novacura Flow, photo by Novacura

Redo för justeringar tack vare sin kärna i low-code

Varje verksamhet skiljer sig från den andra. Det kan finnas specifika processer som kräver unika funktioner och vi är redo för det! Vi skapade våra applikationer för tillverkning baserat på low code-plattformen.

Eftersom våra applikationer inte är hårdkodade kan våra kunder ändra dem eller klona dem och skapa varianter. De kan även bygga sina egna applikationer. Tack vare low-code kan de skapa applikationer genom att rita dem som om de ritar en affärsprocess

Djup integration med ERP

Vår low code-plattform Novacura Flow och industriapplikationer kan spela en viktig roll för ett tillverkande företag. Vi glömmer dock inte ERP-systemet.

Vi behandlar affärssystemet som ett primärt system – all masterdata, drift och rapporterad information lagras där. Allt som användare gör i Novacura syns omedelbart i ERP-systemet. Det är möjligt eftersom vår plattform har specialiserade onlineanslutningar till ERP-system. Du kan tänka på Novacura Flow som ett alternativt, mobilt och effektivt användargränssnitt för ditt ERP. Således kan du enkelt införa Novacura Flow utan att ändra de omgivande processerna som fortfarande kan köras i din ERP.

#Contact_form

kontakta oss:

Osten Westman, sales director at Novacura

Östen Westman

Solution Expert

Vänligen fyll i formuläret för att kontakta vår expert.