..
NOVACURA FLOW -VALMIUDET:

Business Process Management (BPM)

 

Lisää prosessikerros ERP-järjestelmään

 

Novacura Flow voi hallita yrityksesi liiketoimintaprosesseja. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleensä erinomaisia monimutkaisten tietojen (master data ja tapahtumat) tallentamisessa. Sitä, miten ihmiset työskentelevät tietojen kanssa, ei kuitenkaan valvota hyvin. Novacura Flow:n avulla voit ohjata ihmisten yhteistyötä, kun he muuttavat ERP-järjestelmän eri moduuleihin tallennettuja tietoja.

MITEN NOVACURA FLOW TUKEE PROSESSIEN HALLINTAA:

Sovellus prosessina

Prosessilähtöisyys on yksi Novacura Flow:n tärkeimmistä perustekijöistä. Jokainen Novacura Flow:ssa luotu ERP-sovellus on suunniteltu prosessiksi. Tietyt prosessin vaiheet määrittelevät sovelluksen logiikan. Ajattele Novacura Flow:ta työkaluna havainnollistamaan liiketoimintaprosessit ja herättämään ne henkiin muuntamalla ne sovelluksiksi, joita käytetään prosessin vaiheiden suorittamiseen.

Swimlanes - prosessin siirtäminen eri roolien välillä

Voit ottaa eri henkilöt mukaan ERP-sovelluksiisi lisäämällä eri tasoja - swimlanes. Kukin taso (swimlane) edustaa tiettyä käyttäjäroolia - se voi olla tiimin tavallinen jäsen, toimittaja, johtaja jne. Seuraavassa vaiheessa voit määrittää näille rooleille tiettyjä henkilöitä, jotka voivat aloittaa yhteistyön suorittamalla heidän tasollaan (swimlane) määriteltyjä tehtäviä.

Tehtävien jakamisstrategiat

Aina kun prosessi ylittää kahden tason (swimlane) välisen rajan, sovellus siirtää ohjauksen eteenpäin henkilölle/roolille, joka on määritetty määränpään tasolle (edellinen käyttäjä lopettaa vuorovaikutuksen sovelluksen kanssa tässä vaiheessa, kunnes prosessi palaa takaisin). Novacura Flow tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tehtävien omistajuuden jakamiseen: se voi olla: "kuka tahansa kyseisessä roolissa oleva henkilö", "tietty, nimetty henkilö", "edellisen käyttäjän valitsema henkilö" tai mikä tahansa muu sovelluskehittäjän määrittelemä jakostrategia.

Inboxit annettuja tehtäviä varten

Kaikki toiselta käyttäjältä (joka käyttää toista tasoa) tulevat uudet tehtävät kerätään inboxiin. Sovellussuunnittelija voi määritellä useita inboxeja tietyntyyppisille käyttäjille - yksi inboxi voi vaikka ryhmittellä kaikki tehtävät (tyypistä riippumatta) ja esittää ne prioriteettien mukaan. Voit myös määritellä yksittäisiä inboxeja erillisille - tai ryhmitellyille - tehtävätyypeille.

Käyttäjällä on samanaikaisesti useita vaihtoehtoja tehtäviensä tarkasteluun: hän voi lajitella ne tehtävänantopäivän tai eräpäivän mukaan taikka suodattaa ne tyypin tai vakavuuden mukaan.

Aktiiviset ilmoitukset uusista tehtävistä

Tiedämme välittömän viestinnän merkityksen monissa yrityksissä. Novacura Flow voi näyttää aktiiviset ilmoitukset kaikista uusista tehtävistä, jotka ovat juuri saapuneet tiettyihin inbox:hin. Ilmoitus on näkyvissä, vaikka näyttö olisi lukittu ja kun käyttäjä napsauttaa sitä, hän siirtyy suoraan kiireelliseen tehtävään. 

Mutta ei hätää - kaikki tehtävät eivät ilmesty aktiivisina ilmoituksina - sovellussuunnittelija päättää, mitkä tapaukset ovat kiireellisiä ja tarvitsevat ennakoivan ilmoituksen. 

Ota mukaan henkilöt, järjestelmät ja erilaiset ERP-moduulit.

Novacura Flow tarjoaa mahdollisuuden ottaa erityyppisiä "toimijoita" mukaan samaan yhtenäiseen prosessiin. Voit rakentaa prosessin joka lukee tietoja toiminnanohjausjärjestelmästä, vaatii sitten tiettyä toimenpidettä joltakin henkilöltä, kerää sitten lisätietoja toiminnanohjausjärjestelmän toisesta moduulista ja lähettää tiedot ulkoiseen järjestelmään ja lopuksi raportoi tilasta jollekin. Tätä käytetään usein tietojen synkronointiin erillisten ERP-moduulien välillä. Sitä käytetään usein myös "master data" -tietojen muutosten hallintaan toiminnanohjausjärjestelmässä, jossa kaikki kriittisiin tietoihin tehtävät muutokset on ensin hyväksyttävä useilla hyväksymisprosessiin osallistuvilla henkilöillä, ennen kuin tiedot päivitetään varsinaiseen toiminnanohjausjärjestelmän moduuliin.

Prosessin mittaus ja optimointi

Klassisessa optimointiprosessissa - "Deming Cycle" - määritellään 4 vaihetta: Määrittele, mittaa, tarkista ja toimi. Avain optimointiin on mitattu tieto. Kun prosessit on määritelty (ja hallinnoitu) Novacura Flow:ssa, niitä voidaan myös helposti mitata. Novacura Flow antaa sinulle mahdollisuuden asettaa useita "lokipisteitä" prosesseihisi (sovelluksiin). Voit hallita lokipisteitä täysin ja ainutlaatuinen piirre on, ettet voi vain todeta, että prosessi on läpäissyt tietyn vaiheen tietyllä hetkellä, vaan voit myös kirjata kaikki asiayhteyteen liittyvät liiketoimintatiedot kuten laskun arvon tai asiakastyypin. Se auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miksi jotkin prosessin osat yksinkertaisesti toimivat nopeammin kuin toiset....

Prosessien seuranta ja hallinnointi

Ilman lisämäärityksiä (lokipisteitä), Novacura Flow valvoo kaikkia prosessi-instansseja, joita Novacura Flow Server ajaa. Näet koko prosessin suorituskyvyn ajan. Voit myös tarkistaa, mitkä prosessit odottavat tietyissä inboxeissa jonkun suoritusta. Jos tehtävään nimetty henkilö ei ole käytettävissä tai on myöhässä tehtäviensä kanssa, järjestelmänvalvoja voi siirtää tehtävän jollekin toiselle henkilölle.

OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAMME:

Tom Bergman

Ratkaisuasiantuntija

Ole hyvä ja täytä lomake