Sektory produkcji, logistyki i transportu w Europie Środkowej doświadczyły znacznego wzrostu w ciągu ostatnich dwóch dekad. Przez wiele lat różne branże miały rosnącą potrzebę lepszej współpracy zewnętrznej i koordynacji procesów wewnętrznych, które zależą od dobrego funkcjonowania produkcji, logistyki i magazynów. Współpraca i koordynacja wewnątrzorganizacyjnamiędzyorganizacyjna w firmie produkcyjnej i logistycznej ma kluczowe znaczenie dla jej dobrobytu gospodarczego. Dlatego wiele firm podjęło już znaczące kroki w rozwoju biznesu dzięki rozwiązaniom programowym, które pozwalają im gromadzić dane i tworzyć lepsze prognozy, a tym samym mogą ostatecznie skorzystać z niższych kosztów operacyjnych.

Targi ITM INDUSTRY EUROPE 2023

W dniach 30.05.2023 Novacura odwiedziła ITM INDUSTRY EUROPE połączone z MODERNLOG 2023, wydarzeniami związanymi z cyfrową erą produkcji, logistyki, transportu i magazynowania. Wydarzenie odbyło się w tym roku w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich (Polska) i potrwa od 30.05 do 2.06.2023 roku. Przez trzy dni odwiedzający będą mieli doskonałą okazję do obserwowania rozwoju w sektorach produkcji, logistyki i magazynowania prezentowanych przez ponad 660 wystawców. Podczas wydarzenia targowego odwiedzający mogą rozejrzeć się po okolicy, gdzie wystawy promują równolegle cyfryzację w produkcji, logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także współpracę przemysłową między różnymi sektorami.

Wydarzenie przyciągnęło ekspertów z firm produkcyjnych i logistycznych działających na rynkach międzynarodowych.

Nowoczesne podejście logistyczne dzięki standaryzacji

Podczas wydarzenia zaobserwowaliśmy innowacyjne podejście do tego, w jaki sposób firmy ewoluują, aby lepiej oszacować popyt klientów w ramach bardzo dokładnej prognozy, intensyfikując tym samym wymianę danych za pomocą rozwiązań cyfrowych. Firmy wykazały potrzebę ujednolicenia i standaryzacji procesów systemowych, co pozwala na lepszą analizę porównawczą bieżących procesów produkcyjnych i pomiar wydajności łańcucha dostaw. Wśród firm widoczny był trend związany z potrzebą ekstrakcji danych w celu wdrożenia najlepszych praktyk dla konkretnych operacji.

Standaryzacja jest wymagana dla zautomatyzowanego systemu opakowań logistycznych, a także dla systemu opakowań zwrotnych z KLT w branżyFMCG. Rozwiązania te zostały zaprezentowane podczas wydarzenia ITM INDUSTRY EUROPE.

Standaryzacja została zdefiniowana jako metoda standaryzacji procesów w celu poprawy komunikacji między podmiotami produkcyjnymi i łańcucha dostaw. Z biegiem lat nadal obserwujemy wiele niespójności w tym procesie ze względu na dużą różnorodność dostawców technologii. Przykładem może być oprogramowanie WMS, TMS, MES itp. dostarczane przez różnych dostawców, co nie pozwala firmom na zmniejszenie złożoności procesów ze względu na różne podejścia systemowe i technologiczne.

Skanery kodów kreskowych prezentowane na targach są podstawą systemu WMS, jeśli chodzi o zdalną kontrolę i standaryzację przepływu materiałów w produkcji. Novacura zapewnia funkcjonalność WMS dla magazynów i produkcji (więcej poniżej).

Proces standaryzacji magazynu i logistyki składa się z czterech elementów:

Typy procesów

Powiązane ze sobą procesy, które obejmują działania operacyjne i strategiczne, planowanie zasobów, ramy czasowe dostaw i czynniki umożliwiające odpowiedzialne za umożliwienie funkcji, które współdziałają z innymi domenami w organizacji, począwszy od HR, finansów lub procesów wsparcia sprzedaży i rozwoju biznesu.

Kategorie procesów

Połączone typy procesów i podzielone na podkategorie, gdzie kategoria procesów wspomagających jest związana z zasobami, sieciami, umowami, zarządzaniem zgodnością i innymi podobnymi stronami, które umożliwiają zarządzanie danymi i informacjami.

Standaryzacja maszyn produkcyjnych zależy od złączy IoT do zbierania danych ze wszystkich operacji. Novacura zapewnia złącza IoT dla maszyn produkcyjnych połączonych z magazynem.

Metryki procesu

Obejmuje szczegółowe metryki i najlepsze praktyki dla kategorii procesów w zakresie opracowywania i ustanawiania kierunków działań w określonych ramach czasowych, które reprezentują przewidywaną alokację zasobów łańcucha dostaw w celu spełnienia wymagań dotyczących produkcji i łańcucha dostaw.

Wdrożenie

Standaryzacja wszystkich procesów w oparciu o jeden sposób wdrażania rozwiązań w organizacji. Powinna ona równoważyć integrację wszystkich procesów i zasobów z wymaganiami łańcucha dostaw.

Ramiona robotyczne podłączone do systemu ERP za pomocą złączy IoT powinny pozwolić na lepsze zarządzanie przepływem materiałów, co oznacza, że zapotrzebowanie na materiały może być zarządzane w sposób zrównoważony i bezpieczny przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów.

Obecnie największym wyzwaniem jest utrzymanie jednej metodologii wdrażania usprawnień procesów w produkcji, logistyce i transporcie. Powodem tego jest często problem z wdrażaniem zmian, które mogą być źle zarządz ane przez zewnętrznych dostawców. Biorąc za przykład dostawców oprogramowania, widzimy, że wiele firm, które w przeszłości zakontraktowały oprogramowanie, nie będzie w stanie wdrożyć żadnych usprawnień procesów z powodu kosztownych modyfikacji, które są również zbyt złożone, aby można je było wdrożyć w wymaganych ramach czasowych.

Pojedynczy proces usprawnień dla różnych branż

Jeśli chodzi o produkcję, logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw, firmy te często nie mają standaryzacji dla wszystkich działów korzystających z systemu ERP. ERP nie może być łatwo modyfikowany ze względu na złożoność transakcji systemowych, które nie są zgodne z wymaganiami współczesnego świata, który powinien być odporny na zmiany gospodarcze w branży. Modyfikacje ERP są często niewykonalne w krótkim okresie, a aktualizacje są zawsze kosztowne i nie gwarantują pełnego pokrycia operacyjnego potrzebnego do konkurencyjnych zamówień. W rezultacie, aby sprostać wymaganiom biznesowym, wiele firm zaczyna kontraktować zewnętrznych dostawców usług dla WMS, TMS, MES itp., które są słabo zintegrowane z ERP.

Cyfryzacja i rozwiązania programowe to przyszłość produkcji i logistyki. Niektórzy wystawcy zaprezentowali cyfrowe rozwiązania do ustandaryzowanej komunikacji między pojazdami magazynowymi.

Standaryzacja systemów produkcyjnych i logistycznych, dystrybucji i łańcucha dostaw jest ważna dla wydajnego przetwarzania zamówień.

Novacura oferuje oprogramowanie Novacura Flow, które może wspierać produkcję i logistykę w zarządzaniu popytem, zarządzaniu przepływem produkcji, zarządzaniu zwrotami i zarządzaniu łańcuchem dostaw, zapewniając rozwiązania takie jak WMS, MES i TMS, które są w pełni zintegrowane z ERP. Użytkownicy Novacura Flow mogą tworzyć własne aplikacje mobilne i desktopowe w opłacalny sposób. Dzięki dostępowi do Novacura Flow opartego na platformie low-code, personel może zorganizować zarządzanie procesami biznes owymi w jednym systemie. Zapewnia to pełną standaryzację wszystkich procesów biznesowych dla wszystkich działów i obszarów biznesowych.

Aplikacje mobilne i desktopowe dedykowane produkcji, logistyce, dystrybucji i łańcuchowi dostaw można zbudować w ciągu kilku minut i natychmiast wdrożyć do zarządzania halą produkcyjną, magazynem i łańcuchem dostaw. Aby ułatwić proces rozwoju, Novacura udostępnia gotowe aplikacje do pobrania z Marketplace.

Podsumowanie

Branże takie jak produkcja, logistyka i łańcuch dostaw są ze sobą całkowicie powiązane. Dlatego standaryzacja obsługi każdego obszaru operacyjnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej komunikacji i wymiany danych. Brak standaryzacji może prowadzić do ogromnych strat z powodu opóźnień w dostawach, nieplanowanych przestojów w produkcji i niewłaściwego planowania siły roboczej. Wszystkie te czynniki będą miały konsekwencje finansowe.

Customer case

Dowiedz się więcej o wdrożeniu od Novacura w SweMaint, wiodącego producenta działającego w branży kolejowej.

Novacura dostarcza oprogramowanie do zarządzania produkcją, logistyką i łańcuchem dostaw od prawie 20 lat. Pomagamy naszym klientom usprawnić ich działalność w opłacalny sposób. Mamy udokumentowane wdrożenia na rynku amerykańskim, europejskim i australijskim. Nasi klienci są w stanie obliczyć zwrot z inwestycji i uniknąć konsekwencji finansowych związanych z wysokimi kosztami modyfikacji systemu. Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź, jak ujednolicić procesy biznesowe za pomocą jednej platformy połączonej z systemem ERP.

#Contact