Firmy operujące w ramach rozbudowanej sieci instalacji przemysłowych są stale narażone na awarie urządzeń lub systemów. Rozległe sieci wymagają stałego wsparcia w utrzymaniu dobrej kondycji pracy. Działania prewencyjne podejmowane w kierunku utrzymania ruchu maszyn, instalacji przemysłowych, wpływają na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Perspektywa ochrony majątku obrotowego firmy przed utratą skłania do inwestowania w usprawnienia wszystkich działań konserwacyjnych.

Skuteczne praktyki zarządzania

Globalni dostawcy technologii i usług, którzy są odpowiedzialni za serwis i konserwacje, stają przed ogromnymi wyzwaniami. Inspektorzy, inżynierowie projektu, technicy systemów i utrzymania ruchu muszą skupić się na wielopoziomowych operacjach, aby utrzymać zdolności operacyjne przedsiębiorstwa. Operacje te bardzo często obejmują konserwację torów kolejowych, systemów rurociągów obejmujących obszar setki kilometrów, czy też rozległych instalacji elektrycznych. Działania te są powiązane z zakładami użyteczności publicznej, chemicznymi procesami przemysłowymi oraz rurociągami naftowymi i gazowymi, czy instalacji o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania gospodarki krajowej.

Aby zrozumieć skuteczne praktyki w zakresie konserwacji, ważne jest rozpoznanie problemów i wyzwań. Możliwości konserwacji mogą się różnić w zależności od branży. Różnice te nie zmniejszają znaczenia konserwacji jako środka zapobiegawczego podejmowanego wobec niespodziewanych awarii i przestojów maszyn. Globalne wymagania dla każdej sieci pozostają takie same. Każda firma powinna wziąć pod uwagę  kilka aspektów, które będą miały wpływ na działania operacyjne:

 • Brak komunikacji z centralą – niewydolna komunikacja z jednostką zarządzającą, uniemożliwia śledzenie statusu zadań konserwacyjnych i szybkiej reakcji na wydarzenia mogące mieć wpływ na ogólną wydajność;
 • Awarie sprzętu – brak dostępu do pełnych danych dot. konserwacji, wpływają na błędne ustawienia i regulacje maszyn, co powoduje spowolnienia i długotrwałe przestoje;
 • Problemy z dokumentacją papierową – korzystanie podczas pracy z dokumentacji drukowanej jest utrudnione w pracy terenowej nie tylko ze względu na trudności z przekazywaniem dokumentacji i raportów, ale także ze względu na ryzyko utraty wydrukowanych dokumentów w trudnych okolicznościach pracy;
 • Koszty administracyjne i błędy przy wprowadzaniu danych – błędy na listach kontrolnych lub raportach mogą powodować ogromne zakłócenia, a nawet utratę majątku z powodu niedokładnych danych;
 • Brak trybu pracy offline – konserwacja wymaga wielu prac wykonywanych w trybie offline, jeśli dostęp do sieci jest ograniczony ze względu na zadania prowadzone w odległych lokalizacjach, pracownicy mogą mieć problem z wykonywaniem pracy wg. powierzonych schematów;
 • Brak aktualizacji i wglądu do danych – brak wymiany danych między systemami w czasie rzeczywistym, może doprowadzić do paraliżu placówki, a nawet całej sieci; 

Wyżej wymienione punkty znajdują bezpośrednie odwołanie do cyfrowego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). Działy operacyjne powinny mieć możliwość śledzenia statusu zadań konserwacyjnych. Połączenie wszystkich działań związanych z utrzymaniem ruchu w jednym, ale potężnym rozwiązaniu cyfrowym pozwoli na utrzymanie całkowitej kontroli nad wszystkimi operacjami.

Narzędzie do optymalizacji procesów

Znalezienie najlepszego oprogramowania CMMS może być wyzwaniem dla firm, których operacje charakteryzują się dużymi wymaganiami. Firmy potrzebuja wysoce elastycznego systemu, w którym pracownicy będą mogli realizować całe zapotrzebowanie na usługi serwisowania i konserwacji. System powinien włączać możliwość tworzenia prostego w obsłudze interfejsu (UX  – user experience), gdzie zaprojektowane procesy są łatwe do utrzymania i są dobrze zrozumiałe. Na rynku w Polsce jest niewielu producentów oprogramowań komputerowych, których systemy są w stanie obsłużyć wszystkie wymagania operacyjne pracowników terenowych.

Novacura Flow daje swoim użytkownikom dostęp do Novacura Flow Studio, które pozwala budować aplikacje spełniające wewnętrzne potrzeby operacyjne. Integracja z systemem ERP umożliwiła płynną wymianę danych między aplikacją.

Firma Novacura opracowała odpowiedni system do wsparcia pracowników terenowych. Novacura Flow to kompleksowe oprogramowanie, które umożliwia samodzielne budowanie aplikacji w przyjaznym dla użytkowników interfejsie. Oprogramowanie Novacura Flow jest w stanie spełnić szerokie wymagania dotyczące konserwacji i operacji prowadzonych w terenie.

Oto przykłady aplikacji wykorzystywanych przez naszych klientów:

Informacje mogą być aktualizowane w czasie rzeczywistym wewnątrz aplikacji. Użytkownicy jako technicy widzą skrzynkę odbiorczą z przypisanymi zadaniami potrzebnymi dla przeprowadzenia inspekcji. Mogą wybrać w aplikacji dokładne miejsce pomiaru dla odczytów itp.

Użytkownicy mogą pobierać z systemu niezbędne dane za pomocą wbudowanych funkcji aplikacji. Wszystkie funkcje można elastycznie dostosować do konkretnych wymagań w zakresie konserwacji i swerwisowania.

Przechwytywanie lokalizacji GPS w czasie rzeczywistym pozwala na łatwe śledzenie wszystkich dalszych obszarów konserwacji z bezpośrednim przesłaniem lokalizacji do centrali. Technicy mogą przeglądać szczegóły pomiarów i wprowadzać odpowiednie zmiany w czasie rzeczywistym.

Koordynatorzy terenowi mogą weryfikować w czasie rzeczywistym analitykę danych dotyczących inspekcji odbywających się w terenie. Mogą poprawić swoje prognozy i szybko reagować na problemy.

Zalety i korzyści

Podejście Novacura opiera się na wiedzy naszych konsultantów, którzy posiadają bogate doświadczenie w wielu branżach. Dzięki naszemu wsparciu klienci mogą zestawić wszystkie wartości z ryzykiem inwestycyjnym. Będzie to miało pozytywny wpływ na długoterminowe planowanie operacji finansowych. Korzystając z rozwiązania Novacura Flow, firmy mogą liczyć na następujące korzyści:

 • Obliczanie ROI – szybkie obliczanie zwrotu z inwestycji z udowodnionymi oszczędnościami i przeglądem KPI na wszystkich etapach operacji;
 • Łatwe budowanie aplikacji – Novacura Flow daje swoim użytkownikom dostęp do wirtualnego studia z funkcją budowania aplikacji z czytelnym interfejsem nie wymagającym wysokich umiejętności programistycznych;
 • Poprawa efektywności sprzętu – dokładne przewidywanie zużycia części zamiennych i regulacji w celu uniknięcia przestojów;
 • Projektowanie i zarządzanie urządzeniami w celu zapobiegania przestojom – możliwość kompleksowego programu konserwacji, który może wykluczyć obsługę z obszarów mniej eksploatowanych;
 • Wydajność oparta na rolach i zwiększona produktywność – zwiększenie wydajności personelu poprzez przypisanie operacji do użytkownika aplikacji z możliwością śledzenia wszystkich wykonanych działań;
 • Mobilność i tryb offline – technicy mogą pracować w trybie offline na urządzeniach mobilnych (wszystkie dane są automatycznie aktualizowane w systemie, po przywróceniu łączności);
 • Szybsza i dokładniejsza komunikacja – zapobieganie stratom związanym z jakością dzięki łatwiejszemu przetwarzaniu informacji i postępom w realizacji zadań, przekazywanych w czasie rzeczywistym, z możliwością śledzenia lokalizacji na potrzeby konserwacji;
 • Zintegrowana współpraca systemów – aplikacje Novacura można łatwo połączyć z istniejącymi systemami, w tym ERP, aby zapewnić bezproblemową wymianę danych między różnymi systemami i użytkownikami aplikacji;
 • Cyfryzacja procesów papierowych – usunięcie papierowej dokumentacji z trudnego środowiska pracy i zapobieganie stratom dokumentacji dzięki cyfrowym raportom i listom kontrolnym;

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa użytkujące urządzenia są zobowiązane do prowadzenia programu utrzymania ruchu. Program obejmuje dane dotyczące rzeczywistego stanu mechanicznego systemu rurociągów, maszyn produkcyjnych lub poszczególnych zespołów maszyn w odległych lokalizacjach. Novacura Flow wspiera firmy we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań, które pozwalają wcześniej wykryć problemy i zapobiec poważnym i kosztownym naprawom.

Novacura Flow wdraża rozwiązania dla wielu branży i wspiera integracje pomiędzy różnymi systemami ERP. Wiemy, jak odpowiedzieć na Twoje problemy biznesowe, ponieważ rozumiemy znaczenie elastycznego podejścia do potrzeb klienta. Jeśli chcesz podnieść wartość swoich usług w oczach klientów i zwiększyć wydajność wraz z przychodami, jesteśmy odpowiednią firmą do współpracy. Skontaktuj się z nami już dziś.

#Contact