WMS – SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Zintegrowany z IFS, SAP
i INFOR M3

– Zarządzanie zapasami
– Zarządzanie zamówieniami
– Zarządzanie personelem

Pakiet Zarządzania Magazynem składa się z kilkudziesięciu aplikacji ERP, które mogą zredukować błędy i zwiększyć wydajność operacji magazynowych. Ponieważ aplikacje te są przygotowane jako rozszerzenia ERP, można je łatwo włączyć i natychmiast usprawnić procesy bez skomplikowanego i czasochłonnego wdrożenia. Jest to możliwe, ponieważ wszystkie niezbędne integracje ERP są dostępne wraz z innym usługami świadczonymi przez firmę Novacura.

Nasze rozwiązanie - kluczowe możliwości

Poniżej przedstawiamy przykładowe funkcje oferowane przez nasze rozszerzenia Zarządzania Magazynem dla Twojego ERP:

Zwiększenie efektywności wprowadzania danych dzięki kodom kreskowym i RFID

Pakiet Novacura WMS obsługuje dwa standardy przemysłowe szczególnie ważne w logistyce i produkcji. Użytkownicy mogą skanować kody kreskowe z dowolnego opakowania, środka trwałego lub lokalizacji. Ta umiejętność jest dostępna automatycznie - każde pole wejściowe w aplikacji mobilnej oferuje możliwość zeskanowania danych zamiast wpisywania ich za pomocą klawiatury. Aplikacja może być również zintegrowana z bramkami RFID i automatycznie śledzić informacje o częściach i wyrobach gotowych przemieszczanych wewnątrz magazynu.

Drukowanie, skanowanie i zarządzanie etykietami bezpośrednio z aplikacji ERP

Nasz pakiet WMS jest zintegrowany z systemami etykietowania - Loftware (wcześniej NiceLabel) i BarTender. Nasze aplikacje mobilne mogą zainicjować proces drukowania etykiet i przekazać do systemu etykiet wszystkie niezbędne dane. Operacja ta może być wykonana jako jeden z regularnych kroków procesu, co oznacza, że użytkownik nie musi zajmować się etykietami w oddzielnym narzędziu. Integracja ta jest dwukierunkowa, co oznacza, że rozwiązanie magazynowe rozumie wszystkie informacje zakodowane na etykietach.

Operuj jednostkami manipulacyjnymi

Nasze rozwiązanie wykorzystuje elastyczny mechanizm organizacji materiałów, komponentów i części przechowywanych w paczkach. Użytkownicy mogą zdefiniować całą hierarchię pakietów (zwanych "jednostkami manipulacyjnymi") - gdzie mniejszy pakiet może być przechowywany w większym pakiecie, a ten może być przechowywany na palecie. Te jednostki manipulacyjne można następnie wykorzystać do łatwego przenoszenia wszystkich wbudowanych towarów magazynowych z jednej lokalizacji do drugiej, na halę produkcyjną lub do strefy wysyłkowej. Dlatego zamiast przenosić pojedyncze elementy, użytkownicy przenoszą całe paczki, co ma ogromny wpływ na wydajność operacji magazynowych.

Optymalizacja ścieżek kompletacji

Pobieranie różnych materiałów i komponentów do produkcji może być skomplikowane - operatorzy magazynów muszą gromadzić poszczególne materiały rozrzucone po całym magazynie. A ponieważ działają w środowisku Just in Time (JIT), są pod presją czasu.

Nasze rozwiązanie optymalizuje ścieżkę kompletacji na podstawie lokalizacji, wagi, kolejności dalszego rozładunku, a nawet daty ważności poszczególnych towarów. Oznacza to, że operator na magazynie nie musi przemieszczać ponownie do tego samego miejsca, aby wypełnić listę kompletacji.

Integracja z urządzeniami magazynowymi (iIoT)

Pakiet Novacura WMS (zasilany technologią Novacura Flow) może być zintegrowany z maszynami, urządzeniami iIoT, które pracują w magazynie. Typowym przykładem, gdzie ta łączność może być wykorzystana, jest integracja z wagami przemysłowymi. Informacja o wadze może być wykorzystana do podwójnego sprawdzenia dostarczonej paczki, zliczenia materiałów, które wracają z hali produkcyjnej (np. ilość pozostałych komponentów), lub do weryfikacji zawartości paczki przygotowanej do wysyłki. Masa ta może być automatycznie odczytana z wagi, a następnie można automatycznie określić ilość towaru (lub jego wielkość).

Pick by voice - kompletacja głosowa

Pakiet Novacura WMS może być zintegrowany z technologią "pick-by-voice" (kompletowanie zamowień z systemem głosowym). Dzięki temu rozwiązaniu magazynier może słuchać instrukcji w swoim zestawie słuchawkowym, mając wolne ręce do wykonywania fizycznych czynności (co ma ogromny wpływ na efektywność). Następnie, gdy żądana operacja zostanie wykonana, magazynier może ją potwierdzić za pomocą swojego naturalnego głosu (dzięki mikrofonowi i technologii rozpoznawania głosu). Ta możliwość może być również wykorzystana do przeprowadzenia liczenia zapasów lub zgłaszania niezgodności podczas inwentaryzacji.

Zarządzaj dostawami i przesyłkami

Pakiet Novacura WMS nie ogranicza się jedynie do obsługi podstawowych operacji magazynowych. Oferuje również wsparcie dla zarządzania dostawami/dostawami i służy do zarządzania wysyłką towarów do klientów.

Za pomocą portalu B2B można potwierdzić harmonogram dostaw z dostawcami i zarezerwować odpowiedni przedział czasowy oraz wolną rampę do rozładunku! Może być również zintegrowany z zewnętrznymi systemami wymiany transportowej (jak PaceJet) i pomaga znaleźć optymalną metodę transportu dla Twojej przesyłki.

Rozpoznaj system kodowania swojego dostawcy

Zazwyczaj, gdy dostawa pochodzi od dostawcy, dostarczone towary są identyfikowane za pomocą kodów zgodnie z systemem kodyfikacji dostawcy. Kody te muszą być zmapowane na wewnętrzny system kodowania, który jest używany w firmie dla wszystkich towarów. Nasze rozwiązanie może obsługiwać wiele kodyfikacji dla tego samego towaru i może automatycznie rozpoznawać zewnętrzne kody i mapować je na wewnętrzne kody.

Integracja z innymi wydziałami

Największą zaletą korzystania z naszego pakietu WMS jest to, że można go połączyć z innymi pakietami, które wspierają inne działy w firmie - kontrolę jakości, produkcję, zaopatrzenie, utrzymanie ruchu i inne. Dzięki temu magazynier może pobierać materiały na podstawie zapotrzebowania materiałowego wystawionego przez specjalistę ds. planowania produkcji, który korzysta z innego elementu pakietu Novacura. Z kolei uszkodzone elementy zgłoszone przez operatora hali produkcyjnej mogą natychmiast wywołać dodatkowy transport wewnętrzny, który przywiezie odpowiednie komponenty bezpośrednio do centrum roboczego.

ELASTYCZNA TECHNOLOGIA WSPIERAJĄCA NASZ PAKIET WMS:

Rozszerzenia ERP, które są szybkie do wdrożenia

Nasz Pakiet Novacura WMS zbudowany jest na solidnym fundamencie: musi być łatwy i szybki do wdrożenia! Stworzyliśmy go jako pakiet rozszerzeń ERP, które są dedykowane do pracy z najpopularniejszymi systemami ERP (takimi jak IFS, Infor, SAP). Dzięki takiemu podejściu, można je uruchomić i zacząć używać. Integracja ERP (która jest zwykle najbardziej skomplikowaną częścią) jest dobrze przygotowana i niemal gotowa do wdrożenia.

Prawdziwą zaletą filozofii rozszerzeń ERP jest to, że po wdrożeniu tych aplikacji nie ma to wpływu na otaczające procesy ERP - wszyscy użytkownicy ERP nadal będą widzieć wszystkie operacje magazynowe (wykonywane w Novacura) w ERP, tak jak doświadczali ich poprzednio!

Podejście oparte na etapy, bez potrzeby rewolucji

Rozwiązanie Novacura WMS oferuje różne aplikacje wspierające i optymalizujące operacje magazynowe. Ponieważ aplikacje te są przygotowane jako rozszerzenia ERP, korzystają z tego samego źródła informacji: bazy danych ERP. Dzięki temu nie musisz wdrażać ich wszystkich naraz. Jeśli nie chcesz wdrażać niektórych aplikacji w 1. fazie, zamiast nich nadal będzie używana standardowa funkcjonalność ERP. Możesz więc dodać je później, gdy pierwszy pakiet zmian procesowych zostanie przyjęty przez Twoją organizację.

 

Gotowy na przyszłe zmiany dzięki low-code core!

Każda firma różni się od innych. Możesz mieć specyficzne procesy i wymagać unikalnych funkcji, a my jesteśmy na to przygotowani! Nasz Pakiet WMS jest oparty na platformie low-code Novacura Flow. Oznacza to, że wszystkie nasze aplikacje nie są zakodowane na twardo. Nasi klienci mogą je modyfikować lub klonować i tworzyć warianty. Mogą też budować własne aplikacje. A dzięki silnikowi low-code, mogą tworzyć aplikacje rysując je tak, jak rysuje się proces biznesowy.

#features

Nasze rozwiązanie:

Poniżej podsumowujemy listę obszarów wspieranych przez nasz pakiet aplikacji mobilnych dla firm produkcyjnych:

01:

Zarządzanie zaopatrzeniem / dostawami

 • Zarządzanie poziomem zapasów
 • Zarządzanie zamówieniami zakupu w ramach portalu B2B (obsługa EDI)
 • Zarządzanie dostawami w ramach portalu B2B (obsługa systemu JIT)
 • Podwójna kodyfikacja dla towarów i materiałów otrzymanych - możliwość pracy na etykietach i kodach dostawców
 • Rozliczenia finansowe z dostawcami w ramach portalu B2B
 • Zintegrowana komunikacja z przewoźnikami w ramach portalu B2B

02:

Logistyka wewnętrzna / wsparcie produkcji

 • Przetwarzanie zamówień
 • Obsługa zamówień na dostawy materiałów na żądanie
 • Optymalizacja kompletacji zamówień (optymalizacja ścieżek kompletacji, wsparcie strategii FIFO, FEFO, LIFO)
 • Zarządzanie transportem dla hali produkcyjnej (konfiguracja wózków oraz zarządzanie i planowanie tras dostaw)
 • Optymalizacja wykorzystania zapasów zewnętrznych (czas transportu dostaw, zarządzanie zwrotami produkcyjnymi)

03:

Wyroby gotowe / wysyłka

 • Magazynowanie wyrobów gotowych
 • Planowanie i potwierdzanie wysyłek z klientami (portal B2B)
 • Zarządzanie transportem, planowanie (scheduling / adhoc - premium freight)
 • Kontrola przygotowania transportu (pakowanie, załadunek, przydział doków magazynowych i ramp)
 • Optymalizacja kosztów transportu (planowanie tras, analiza po fakcie)

04:

Zarządzanie zapasami

 • Przechowywanie materiałów i komponentów
 • Pełne śledzenie przepływu materiałów (traceability), identyfikacja serii batch / LOT
 • Zarządzanie jednostkami manipulacyjnymi (opakowania zbiorcze)
 • Przesunięcia materiałowe (wewnętrzne, między-magazynowe)
 • Obsługa inwentaryzacji magazynowej - cykliczna (cycle counting) / na bieżąco ("on the fly") / okresowa
 • Zarządzanie starzejącymi się zapasami
 • Utylizacja towaru przeterminowanego / odpadów z produkcji
 • Zarządzanie lokalizacjami (lokalizacje wirtualne, obsługa lokalizacji w zdalnych magazynach)

05:

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

 • Planowanie puli opakowań na podstawie zapotrzebowania produkcyjnego
 • Monitorowanie opakowań w cyklu zwortu i wydania
 • Raportowanie uszkodzeń opakowań
 • Kompletacja opakowań / zestawów opakowań z hali produkcyjnej
 • Stała kontrola ilości opakowań w ramach portalu B2B
 • Śledzenie opakowań w obie strony pomiędzy centrum dystrybucji, dostawcami i klientami

06:

Wspierane technologie

 • Portale B2B (łączące dostawców, klientów)
 • Integracja maszyn i automatyki (konektory Industry IoT)
 • Integracja EDI
 • Integracja z systemami biznesowymi (ERP, MES, APS, TMS i inne)
 • Pełne wsparcie dla systemów etykietowania, czytników kodów kreskowych i bramek RFID
 • Wsparcie serwisowe z wykorzystaniem Augmented Reality
 • Technologia Computer Vision (kontrola jakości, śledzenie)
 • Technologia Pick by Voice
#contact

Skontaktuj się z Nami!:

Radosław Ledwoń

Wypełnij formularz, aby skontaktować się z ekspertem.

Powierzone nam dane traktujemy z najwyższą starannością. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych treści, poprosić o zmianę lub usunięcie swoich danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Klikając poniższy przycisk, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dziękujemy.
Wyślij
Dziękuję za Twoją wiadomość.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.
Wystąpił błąd podczas przesyłania formularza.
Prosimy o kontakt telefoniczny.
Back to top ↑