..
Novacura Flow -valmiudet:

INTEGROINTIMOOTTORI

 

Integrointimoottorin rooli

 

Novacura Integration Engine toimii ERP-järjestelmän etupäänä, tämä työkalu yksinkertaistaa monimutkaisten korkean tason liiketoimintapalvelujen luomisen. Se yhdistää toiminnanohjausjärjestelmäsi vaivattomasti muihin järjestelmiin ja laitteisiin. Toiminnanohjauksen lisäksi se helpottaa integraatioita eri järjestelmien kanssa ja edistää ”palvelukeskeistä arkkitehtuuria” keskitetyn palveluväylän avulla. Se hallinnoi tehokkaasti aikataulutettuja tiedonvaihtoja, monitoroi kaikkia integraatiokutsuja ja tarjoaa IT-ylläpitäjille läpinäkyvän näkymän toteutetuista integraatioista.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

Hallinta: kaikki yhdessä paikassa

Novacura Flow Integration Engine yksinkertaistaa integraation hallintaa verkkopohjaisen hallintakonsolin avulla. Tämän monipuolisen työkalun avulla käyttäjät voivat vaivattomasti konfiguroida ympäristöjä, määritellä ja määrittää integraatiopalveluja, seurata suorituksen edistymistä, havaita ongelmia ja päästä yksityiskohtaiseen suoritushistoriaan ja lokeihin.

Helppo integraatiopalvelujen luominen

Novacura Flow Studiossa integraatiopalvelut luodaan ensin koneiden työnkuluiksi, jotka edustavat integraatiorutiineja liiketoimintaprosesseina. Näihin rutiineihin voi sisältyä useita integraatiokutsuja eri järjestelmiin, ja niihin voi liittyä lisäkäsittelyvaiheita, kuten datakartoitus. Integroinnin rutiini editori noudattaa low-code filosofiaa varmistaen, että se on käyttäjäystävällinen eikä vaadi kehittynyttä teknistä asiantuntemusta vaivattomaan luomiseen.

Tulo/lähtö-muunnos

Integrointimoottori mukauttaa saumattomasti sisääntulo-parametrejä, vastaamaan sisäisen integraation työnkulun vaadittua rakennetta. Tämä muunnos tapahtuu dynaamisesti jokaisen Web API-kutsun yhteydessä. Integrointimoottori myös muuntaa ja yhdenmukaistaa tulokset sujuvien ja tehokkaiden integraatioprosessien varmistamiseksi.

Käynnistetyt tai ajastetut integraatiot

Integrointimoottorin avulla on mahdollista käyttää erilaisia integraatiopalveluja. Näihin kuuluvat ulkoisten järjestelmien Web Service (JSON)-palvelun kautta käynnistämät ja integraatiomoottorin ajastimen ohjaamat palvelut. Aikataulutettujen integraatioiden osalta ylläpitäjät voivat joustavasti määrittää integraatiokutsujen frekvenssin ja määrittää syöttöparametrit automaattisia työnkulkuja varten. He voivat esimerkiksi määrittää Region_ID-muuttujan työnkululle, joka automatisoi myyntitietojen integroinnin eri järjestelmien välillä.

Aikakatkaisun hallinta

Integrointimoottori hallinnoi jokaisen integraatiopalvelun kutsun aikakatkaisua - jos suoritus päättyy määritetyn aikakatkaisun kuluessa, tulos palautetaan välittömästi (synkroninen tila). Jos suoritus ylittää asetetun rajan, integraatiomoottori pysäyttää sen ja palauttaa virhekoodin ("http 202 - Hyväksytty, mutta ei valmis"). Varsinainen tulos tallennetaan erilliseen jonoon, josta se voidaan hakea ulkoisen järjestelmän kautta (polling).

Aikakatkaisut voidaan räätälöidä kullekin integraatiopalvelulle. Asettamalla sen arvoksi 0 kaikki suoritukset käsitellään asynkronisesti ja tulokset asetetaan jonoon.

Suorituskyvyn seuranta

Järjestelmänvalvoja saa kattavat ilmoitukset kaikista virheellisistä kutsuista ja pääsee helposti käsiksi yksityiskohtaisiin tietoihin. Mukautettavat ilmoitussäännöt mahdollistavat testiympäristöistä, tietyistä virhetyypeistä tai tiettyihin integrointityönkulkuihin liittyvien virheiden suodattamisen. Lisäksi suorituskyvyn tarkastelu on mahdollista erillisen raportin​​ avulla, ​​jossa korostetaan​​ ne työnkulut jotka ylittävät usein määritetyt aikakatkaisut, ja tarjotaan tietoa parametrien mukauttamista tai optimointia varten.

Mittaukset & optimointi

Järjestelmänvalvojat voivat kätevästi tarkastella yksittäisten integrointimenetelmien suorituskykyhistoriaa suoraan kaikkien integraatioiden kattavasta luettelosta. Heillä on mahdollisuus tarkastella kaikkien integrointimenetelmien suoritushistoriaa ja tutkia tiettyjen integrointikutsujen suorituskykyä. Yksityiskohtaiset tiedot sisältävät erilliset näytöt jokaisesta vaiheesta , mukaan lukien vaiheen tyyppi ja nimi sekä kesto verrattuna kyseisen vaiheen keskiarvoon.

Kuormituksen ohjaus (Throttling)

Integrointimoottori suojaa ulkoisia järjestelmiä, kuten toiminnanohjausjärjestelmää, säätelemällä tiettyjen integraatiotyönkulkujen​​ maksimaalista ​​samanaikaista suoritusta. Se asettaa integraatioviestit jonoon mahdollisten häviöiden estämiseksi, ja kutsuva järjestelmä noutaa integraatiokutsun tulokset jonosta samalla tavalla kuin aikakatkaistut viestit. Tämä throttling-mekanismi voidaan räätälöidä kullekin integraatiotyönkululle, mikä takaa hallitun ja tehokkaan integraatioprosessin.


ERP-JÄRJESTELMILLE TARKOITETTU :

Novacura Flow is designed to expand IFS systems

Syvä ERP-integraatio

Novacura Flow -integraatiomoottori on enemmän kuin pelkkä integraatioalusta. Se on räätälöity erityisesti saumattomaan yhteistyöhön toiminnanohjausjärjestelmien kanssa, ja se on suunniteltu parantamaan ja laajentamaan niiden ominaisuuksia. Alustan erityispiirre on sen syvällinen ERP-yhteys, jossa Novacura Flow on jatkuvasti vuorovaikutuksessa ERP-objektien kanssa valtuutettujen API-menetelmien kautta, mikä takaa tehokkaan ja luotettavan integroinnin.

Omat ERP-liittimet

Syvä ERP-integraatio on mahdollista toteuttaa eri ERP-järjestelmille tarkoitettujen liittimien avulla. Nämä liitännät ovat kätevästi käytettävissä suoraan Flow Studio -suunnittelijasta, ne tukevat virallisia ERP-rajapintoja, ja Novacura ylläpitää niitä huolellisesti varmistaen luotettavat ja ajantasaiset integrointiominaisuudet.

Novacura Flow supports deep erp integration, image by Novacura

Virallinen ERP api -tuki

Vaikka Novacura Flow -sovellukset olisivat kuinka tiiviissä vuorovaikutuksessa ERP-järjestelmien kanssa, se tapahtuu vain ERP-toimittajien tarjoamien virallisten API-rajapintojen kautta.

 

Novacura Flow Connectors toimii suosituimpien ERP-järjestelmien kanssa käyttäen ERP-toimittajien tukemia virallisia viestintäprotokollia ja sovellusrajapintoja.


VARUSTETTU ERILAISILLA LIITTIMILLÄ

50+ liitintä eri järjestelmiin ja teknologioihin

 


 

INTEGRAATIOALUEET

 

Novacura Flow:ta voidaan käyttää tukemaan erilaisia integrointiskenaarioita. Voit integroida sisäiset järjestelmäsi sekä asiakkaidesi ja toimittajiesi järjestelmät. Voit integroida paikalliset ohjelmistot suosittuihin pilvipalveluna tarjottaviin SaaS-alustoihin. Lisäksi voit yhdistää iIoT-laitteesi liiketoimintajärjestelmiisi. Tämän monipuolisuuden ansiosta voit järjestää monimutkaisia integraatioskenaarioita, joissa tietoja vaihdetaan useiden järjestelmien välillä.  

 

 

Esimerkkejä käyttötapauksista:

Yhdistä ulkoisiin laitteisiin ja koneisiin

Erillisten teollisuusliittimien (OPC-UA, PLC, BLE) ansiosta Novacura Flow voi vaihtaa tietoja laitteistojen kanssa.

 

Sen avulla voit synkronoida tietoja laitteiden ja liiketoimintajärjestelmien (erityisesti ERP-järjestelmien) välillä ja ottaa käyttöön Industry 4.0 -perusteita.

Yhdistä useita ERP-järjestelmiä

Integration Engine voi auttaa sinua integroimaan eri ERP-järjestelmiä. Sitä käytetään tyypillisesti holding-rakenteissa, joissa yritysten on integroitava tietoja pääkonttorin ja tytäryhtiöiden eri toiminnanohjausjärjestelmienvälillä.

 

Integrointimoottori voi auttaa sinua integroimaan eri ERP-järjestelmiä. Sitä käytetään tyypillisesti holding-rakenteissa, joissa yritysten on integroitava tietoja pääkonttorin ja tytäryhtiöiden eri toiminnanohjausjärjestelmien välillä.

Automatisoi monimutkaisia järjestelmien välisiä liiketoimintaprosesseja

Integrointimoottorin ohjaamien aikataulutettujen työnkulkujen ansiosta voit käyttää tätä alustaa monimutkaisten liiketoimintaprosessien automatisointiin. Voit käyttää sitä automatisoidaksesi​ monien liiketoimintajärjestelmien välisiä​ ​työnkulkuja​ - synkronoidaksesi tietoja ja levittääksesi tietoa​​.

Ota käyttäjät mukaan integrointirutiineihin

Novacura Integration Engine on osa Novacura Flow-pakettia, jossa voit rakentaa low-code sovelluksia loppukäyttäjille (käyttöliittymäsovellukset). Tämän ansiosta voit ottaa käyttäjät mukaan integrointityönkulkuihin tarkistamaan liiketoimintavirheet tai korjaamaan puuttuvat tiedot. Esimerkiksi - puuttuvat master datat tai ulkoisen ja sisäisen järjestelmän välinen puuttuva datakartoitus .


Käyttäjät voivat myös korjata ongelmallisia tietueita ja aktivoida integrointityönkulun uudelleen.

 

APPLICATION MARKETPLACE

 

Integrointimoottorin lisäksi Novacura Flow-alustalle tarjoamme Application Marketplace-sovellusmarkkinapaikan, josta löydät valmiita sovellusmalleja, jotka ratkaisevat ongelmasi täydellisesti.

  • Olemme luomassa kirjastoa tyypillisistä integraation työnkuluista, joiden pitäisi tukea yleisimpiä integraatiotapauksia.
  • Ne tulevat olemaan ladattavissa Flow-sovelluksina Novacura Marketplace -markkinapaikalta.
  • Voit lisätä niitä projekteihisi ja mukauttamaan tarpeisiisi (avoinna muokkausta varten).
  • Näin sinun ei tarvitse aloittaa kaikkea alusta.

 

OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAMME:

Andreas Crona

Tuotehallinta

Ole hyvä ja täytä lomake