W typowym procesie produkcyjnym można wyróżnić kilka etapów. Zakłady produkcyjne mają własną charakterystykę. Niektóre wymagają bardziej złożonego procesu, który wykracza poza halę produkcyjną. Jednym z przykładów jest klient firmy Novacura, Jesnen Precast. Firma, która produkuje wyroby betonowe dla infrastruktury w USA.

Podczas sesji online Lunch & Learn, zespół Novacura rozmawiał z Josh’em Burns, Software Developer Menagerem, oraz Sophią Harrigan, programistką w Jensen Precast. W trakcie sesji uczestnicy podzielili się ważnymi informacjami na temat wykorzystania Novacura Flow w działalności firmy Jensen Precast. Uczestnicy sesji utwierdzają nas w przekonaniu, że zrobili duży krok w kierunku poprawy procesów swojego przedsiębiorstwa.

POD w dostawach z produkcji

Powszechny problem w zakładach produkcyjnych nie dotyczy tylko operacji na hali produkcyjnej. Firmy oferujące niestandardowe procesy produkcyjne muszą zapewnić możliwość zabezpieczenia procesu produkcyjnego od początku do końca (end-to-end). Takie podejście obejmuje część logistyki, która jest ściśle związana z procesem dostaw. Jednym z aspektów, który jest wymagany w procesie dostawy jest generowanie dokumentu POD (ang. proof of delivery; dowód dostawy).

Jak działa POD w środowisku logistycznym?

POD jako dokument musi potwierdzać ostateczną dostawę do miejsca przeznaczenia w siedzibie klienta. Dokument jest skonwertowany do formatu cyfrowego w postaci pliku PDF i przekazywany pocztą elektroniczną. Takie podejście charakteryzuje się dużą liczbą ograniczeń. Istnieje kilka problemów, które mogą wpłynąć na działania operacyjne w firmach wykorzystujących papierową wersje dokumentu POD:

 • Uszkodzenie lub utrata dokumentu – dokumentacja musi być stale przenoszona z rąk do rąk, co może spowodować łatwe uszkodzenie lub utratę dokumentu;
 • Niezgodność danych – papierowy POD jest wypełniony odręcznie długopisem, więc szczegóły wysyłki są często nieczytelne. Po wprowadzeniu danych z dokumentu do systemu szczegóły przesyłki są nieoprawne;
 • Niepełne dane – dane na POD mogą być niekompletne, ponieważ niektóre szczegóły zostały pominięte, w podczas ręcznego wypełniania dokumentu;
 • Czasochłonny proces – wykonywanie skanów dokumentów POD przez przeciążonych administratorów transportu jest czasochłonne i bardzo przeszkadza w okresie dużego natężenia ruchu w pracy;
 • Potwierdzenie dokumentu – klient jako odbiorca POD nie może zwyczajnie potwierdzić wiarygodności dokumentu biorąc papier do ręki od kierowcy. Operacje te muszą być zawsze podwójnie sprawdzone przy pomocy komputera lub przez telefon w przypadku rozbieżności itp.

Problemy POD mogą łatwo wpłynąć na kilka różnych obszarów działalności w branży produkcyjnej. Brakujący lub zawierające niepoprawne dane dokument może kosztować przedsiębiorstwo stratę ogromnej ilości czasu.

Rozwiązanie usprawniające

Nawet bardzo dobrze wykwalifikowany personel ma ograniczone możliwości stworzenia wystarczającego rozwiązania systemu dla POD w krótkim czasie. To nie jest tylko wniosek, ale wiarygodny fakt od twórców oprogramowania. Trudności dotyczące integracji zewnętrznego oprogramowania i podłączenie go bezpośrednio do istniejących systemów ERP są powszechnym problemem w każdej branży.

Jensen Precast postanowił usprawnić swoje działania z cyfrowym systemem dla POD. Stworzenie działającego rozwiązania w krótkim czasie było dużym wyzwaniem. Okazało się, że prostym sposobem na stworzenia rozwiązania dla cyfrowego POD jest system zaproponowany przez Novacura Flow. Konsultanci Novacura operujący na własnym produkcie Novacura Flow Studio, służącym do budowania aplikacji, byli w stanie stworzyć przykładowe rozwiązanie (ang. proof of concept) dla POD w mniej niż godzinę.

Ludzie z Novacura zbudowali dla nas identyczny proof of concept w około 45 min.
Josh Burns
Jensen Precast, Software Developer Manager

Korzystając z Novacura Flow Studio, firma Jensen Precast była w stanie stworzyć kompleksową aplikację połączoną z istniejącym systemem ERP IFS. Integracja z systemem ERP umożliwiła płynną wymianę danych między aplikacją Novacura.

Novacura Flow Studio umożliwia tworzenie aplikacji za pomocą prostego interfejsu (ilustracja interfejsu powyżej) . Użytkownicy mogą tworzyć własne procesy z pełnym podglądem kolejnych etapów i łączyć kilka opcji w przyjaznym dla użytkownika środowisku, które nie wymaga wysokich umiejętności programistycznych.

Sprawna i bezpieczna dostawa z zakładu produkcyjnego

Korzystając z Novacura Flow Studio, zespół Jensen Precast stworzył aplikację, która była w stanie śledzić szereg działań transportowych od zakończenia produkcji i wysyłki produktu, aż do momentu dostarczenia do klienta. Aplikacja stworzona przez programistów Jensen Precast posiada następujące cechy:

 • Definiowanie użytkownika aplikacji – osoba korzystająca z aplikacji może używać własnych danych logowania, które pozwalają na śledzenie wszystkich wykonywanych operacji;
 • Rozpoznawanie na całym obszarze – aplikacja rozpoznaje lokalizację ciężarówki i pozwala na przegląd przesyłek w danym dniu;
 • Aktywna przesyłka  – kierowca może wybrać przesyłkę i ciężarówkę.
 • Aktualizacje – użytkownik aplikacji może przesłać do systemu zdjęcia bezpośrednio za pomocą swojego urządzenia mobilnego. Wprowadzane w aplikacji dane są stale wymienianie ze centralną jednostką.
 • Pobierz informacje – po dostarczeniu przesyłki system może potwierdzić poprawność wszystkich informacji;
 • Porównanie przesyłek – system sprawdza wszystkie dane w systemie i potwierdza je z istniejącymi danymi w systemie ERP (wymiana danych w systemie ERP);
 • Tworzenie cyfrowego POD – konwersja pliku do formatu PDF w celu ostatecznego przeglądu z możliwością wprowadzenia ewentualnych zmian (jeśli są potrzebne);
 • Komunikacja POD – aplikacja wysyła zatwierdzenie z cyfrowym POD w formacie PDF w e-mailu do całej sieci (w tym klientów i Jensen Precast i wszystkich dodatkowych odbiorców);

Wszystkie funkcje wbudowane w aplikację zostały opracowane na potrzeby wewnętrzne firmy Jensen Precast. Użytkownicy Novacura Flow Studio mogą budować własne aplikacje o nieograniczonych możliwościach dla swoich potrzeb operacyjnych.

Jest to coś, z czego pracownicy korzystają na co dzień. Przede wszystkim, korzystają z niego kierowcy ciężarówek. Każdy może używać tabletu do wykonywania swoich codziennych zadań.
Josh Burns
Jensen Precast, Software Developer Manager

Oto kilka funkcji aplikacji wykorzystywanych na tablecie:

Po dostarczeniu przesyłki użytkownik może przejrzeć wszystkie szczegóły związane z przesyłką. Wszelkie błędy zostaną automatycznie zaznaczone i będą mogły zostać skorygowane (screenshot powyżej).

Aplikacja używana przez Jensen Precast posiada kilka opcji, które pozwalają na obsługę kierowców i dostaw z funkcją GPS (screenshot powyżej).

Ostateczny dokument POD jest generowany po dostarczeniu przesyłki. Dokument jest dystrybuowany w całej sieci poprzez e-mail do klientów i wszystkich wymaganych odbiorów (screenshot powyżej).

 

Sesja Lunch & Learn z zespołem ekspertów z firmy Jensen Precast

Josh Burns, Software Developer Manager z Jensen Precast wyjaśnia podczas sesji online to, jak dużym wsparciem dla jego firmy jest oprogramowanie dostarczone przez Novacura.

Zalety i korzyści

Aplikacje tworzone w Novacura Flow Studio przynoszą biznesowi kilka istotnych korzyści.

 • Koniec z opóźnieniami – dokumenty są zawsze na miejscu,;
 • Brak błędów w dokumentacji – koniec z papierową dokumentacją. Użytkownicy aplikacji mogą otrzymywać również powiadomienia o ewentualnych błędach w cyfrowym formularzu;
 • System jest zawsze aktualny – aktualizacje w czasie rzeczywistym w systemie ERP zintegrowanym z aplikacją (w tym możliwość wgrywania zdjęć);
 • Brak przeciążenia pracowników – brak dodatkowych czasochłonnych zadań administracyjnych związanych z wykonywaniem skanów i udostępnianiem informacji;
 • Solidne rozwiązanie – jedna aplikacja z możliwością realizacji kilku różnych zadań operacyjnych w przyjaznym dla użytkownika środowisku;

Podsumowanie

POD stał się typowym wyzwaniem w obszarze optymalizacji procesów dostaw. Dlatego wszystko powinno być nadzorowane od samego początku, aby uniknąć problemów, które mogą wpłynąć na cały procesu. Firma Jensen Precast korzystając z Novacrua Flow Studio opracowała kilka różnych rozwiązań dla wewnętrznych potrzeb operacyjnych. Rozwiązanie Novacrua bardzo pomogło im w tworzeniu aplikacji mobilnych dla systemu ERP, aplikacji desktopowych oraz systemów do migracji i synchronizacji danych.

Novacura oferuje swoje rozwiązania dla różnych branży przemysłowych i w transporcie. Aplikacje mogą być tworzone w celu poprawy działań operacyjnych. Jeśli Twoja organizacja potrzebuje elastycznego rozwiązania rozszerzającego możliwości systemu ERP, nasz produkt Novacura Flow, może zapewnić szeroką gamę gotowych do użycia aplikacji. Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w wielu obszarach i integracji oraz wdrożeń systemów. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie rozwiązań systemów ERP. Skontaktuj się z nami już dziś i zobacz, jak możemy rozszerzyć możliwości Twojego systemu ERP.

#Contact