Utnyttja alla möjligheter i Microsoft Project

Novacura Project Integration för IFS Applications

Använd alla möjligheter i Microsoft Projects för att planera projekt, resurser, underhåll och beställningar. Direkt integrerat med IFS Applications.

Vad är Novacura Project Integration?

Novacura Project Integration (NCPI) isär ett insticksprogram för Microsoft Project® som möjliggör effektiv planering av projekt i IFS Applications®, till exempel arbetsorder, verksamhet, resurser, projekt eller kundbeställningar.

Med ett klick kan du ladda ned data från IFS Applications och det är lika enkelt att spara uppdaterade data till IFS.

Det är möjligt att konfigurera vilka data som ska hämtas från databasen och hur uppladdade data ska sparas. På detta sätt kan du skapa applikationer som passar perfekt för dina affärsbehov.

NCPI skapar en ny flik i Microsoft Project med knappar för att ladda ned och spara data. Data från ERP-systemet, t.ex. arbetsorder eller projektaktiviteter, hämtas från IFS och kopplas till det lämpliga fältet i Microsoft Project. Alla fält i Microsoft Project kan användas för att kartlägga data mellan applikationerna. Data från olika platser i ERP-systemet kan sammanställas för att stämma överens med det exakta behovet av information i varje applikation.

Eftersom alla nödvändiga data är tillgängliga i Microsoft Project, kan alla funktioner för grafisk planering, resurshantering, beroenden, listor, osv, användas.

När du är klar behöver du helt enkelt trycka på en knapp för att spara data, så uppdateras ERP-systemet på exakt det sätt som du har definierat.

Exempel på applikationer

Novacura Project Integrator kan användas när det finns ett behov att sammanställa och uppdatera information kopplad till planering. Här är några exempel på befintliga applikationer.

Projekt- och portföljöversikt: Få en omedelbar översikt över alla pågående projekt och deras status.

Planering av projektaktivitet: Skaffa all information om ett projekt och dess aktiviteter som ett projektträd. All nödvändig information och alla funktioner på en plats.

Planering av arbetsorder: Planera ett stort antal arbetsorder samtidigt, för ett projekt eller en revidering av anläggningen.

Planering av förebyggande underhåll: Överför hela din underhållsplan till Microsoft Project och optimera din planering av förebyggande underhåll.

Ta kontroll över din digitala resa idag

Ser hur det fungerar

Lösningar för din industri

Tillverkning och logistik

Läs mer

Föreställ dig ett varuhus där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som går ut stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga varuhusprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

Tillgångsförvaltning

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra din hantering och utförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser på ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och utnyttjar dina affärssystem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi känner till verksamheten.