en metod som levererar resultat

Tydlighet och snabba resultat – 4D-metoden

Under åren har vi utvecklat en metod för att leverera resultat på ett så effektivt sätt som möjligt. Metoden fokuserar på tydlighet och snabba resultat.

Arbeta tillsammans

Vi tycker om att ha ett nära samarbete med våra kunder och partners för att skapa tillit, tydlighet och förutsägbarhet. Med nära samarbete levererar vi lösningar med korta cykler för att få snabba resultat.

Under åren har vi utvecklat en smidig metod som stödjer detta sätt att tänka och som i slutändan har samma syfte som vår plattform – att förbättra affärsprocesser och ge våra kunder kontrollen.

Vi kallar det Novacura 4D™, som står för Define, Design, Develop, Deliver (definition, utformning, utveckling och leverans).

Hur det fungerar

Novacura 4D är en skalbar metod som passar små och stora projekt. De fyra olika faserna hjälper dig att förstå det verkliga affärsproblemet till att implementera en fungerande lösning så snabbt som möjligt.

1. Define

Du har frågor inom ditt företag som behöver hanteras; du behöver förbättra din verksamhet. Du kan troligtvis se symtomen, men vad är det som egentligen orsakar problemet? I denna fas hjälper vi dig att se problemet och definiera en lösning som levererar den önskade förbättringen. Tillsammans definierar vi projektets innehåll och omfattning.

2. Design

Upp till bevis. Syftet med denna fas är att du får bevis för att konceptet fungerar, något verkligt som skapar förtroende för att vi implementerar rätt lösning.

Vi skapar en design tillsammans och låter dig prova en viktig del av denna design.

3. Develop

Utveckling av lösningen som ska implementeras görs i upprepade faser och levereras i mindre delar. Eftersom plattformen handlar om konfiguration kan vi fokusera på att leverera de viktigaste delarna först så att du kan kontrollera dem.

4. Deliver

Oavsett om vi levererar en liten eller stor lösning, måste organisationen vara förberedd för att kunna anamma en förbättrad process. Vi ser till att din personal är förberedd.

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.