Gör det svåra enkelt

Projektbaserad industri

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra din hantering och utförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar hela vägen från konstruktion till leverans.

Novacura Flow for Construction Project Management

Novacura Flow för projektbaserade industrier

Utmaningen

Leverans av stora, komplexa produkter som fartyg, oljeplattformar eller flygplan innebär stora krav på organisationen som levererar, eftersom kvaliteten av den levererade produkten normalt är den viktigaste faktorn. Men leveransprocessen måste fortfarande vara så effektiv och enkel som möjligt. För att uppnå både kvalitet och effektivitet måste alla delar av processen fungera som en enhet, från konstruktion och projektledning till materialhantering, leverans och support efter försäljning.

Traditionellt sett har dessa företag alltid haft en hög kompetensnivå, men med fokus på produkten, inte processen. Stora mängder data överförs inom projektprocessen. Hantering av dessa data brukar normalt innebära mycket manuell arbete, som gör processen långsammare och leder till kvalitetsbrister som måste hanteras senare i processen.

Novacuraeffekten

Med Novacura tar du kontroll över din projektleveransprocess. Automatisera dataöverföring, skaffa en omedelbar och precis översikt över det pågående projektet och ge personal i hela din organisation enkla verktyg för deras dagliga rutiner. Och det gör ingen skillnad var du befinner dig, du kan göra detta från Norges fjordar, från mitten av Stilla Havet eller från mitten av Afrikas öken.

Genom att använda Novacura kan företag:

 • Få tät integration mellan PDM och ERP.
 • Få tät integration mellan projekthantering och ERP.
 • Säkerställ bra materialhantering och optimera inköp för projekt.
 • Säkerställ bra hantering av tid och kostnader.
 • Hantera reservdelar.
 • Arbeta på avlägsna platser.
 • Utför materialhantering på plats.

KUNDEXEMPEL

Fullständig kontroll över lokala lagerbalanser på några av världens mest oåtkomliga platser

Läs kundexempel

Våra applikationer

Exempel på applikationer:

 • Överföra produktstrukturer från PDM till ERP.
 • Integrerad projektplanering och uppföljning i Microsoft Project med livedata från ditt ERP-system.
 • Mobil tidshantering, rapportering av tid både för projektaktiviteter eller grundlönsbaserad tid.
 • Hantering av lager till havs.
 • Hantering av underhåll till havs.

Varje applikation definieras av din verksamhet, är enkel att använda och är tätt integrerad med dina affärssystem.

Läs mer om våra produkter och tjänster för att ta reda på vilka applikationer vi kan hjälpa ditt företag med!

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.