Medför innovation och digitalisering till ditt företag

Tillverknings- och logistikindustrin

Möjligheter att göra alla områden av en logistikprocess mer effektiva med Novacura Flow

Föreställ dig ett varuhus där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som går ut stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga varuhusprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

Klicka på bilden för att förstora den

KUNDEXEMPEL

33 % effektivitetsförbättring inom de första fem månaderna

Läs kundexempel

Minskade ledtider, bättre kontroll och inga misstag

Idag kräver kunder kortare ledtider samtidigt som de har noll tolerans för felaktiga leveranser. Tillsammans med ständigt ökande krav på produktvariationer innebär detta att logistikföretag ständigt måste utföra förbättringar. Logistikchefer måste helt enkelt hitta nya sätt att utföra sin verksamhet. Detta kan bland annat betyda att lagerarbetare arbetar på ett smartare sätt och utnyttjar lagerutrymmet på ett bättre sätt, att leveransmisstag undviks och att ny eller tillfällig personal introduceras snabbare samtidigt som arbetet håller samma kvalitet, eller att ha ett nära samarbete med både kunder och leverantörer.

Ta kontroll över din digitala resa idag

Boka ett möte

Streckkodslösning och lagereffektivitet

Tillsammans med Novacura har du potential att förverkliga förbättringarna som du behöver i ditt lager. Vi har arbetat med logistikprocesser i olika industrier sedan vi grundades. Logistik är en av våra kärnkompetenser och ditt företag kan få konkurrensmässiga fördelar av vår kompetens och våra lösningar.

Genom att använda Novacura Flow kan företag

 • Avsevärt förbättra effektivitet från ankomst till frakt. Verkliga exempel indikerar 82 % sammanlagd ökning av effektivitet.
 • Eliminera kvalitetsdefekter under hela processen. Säkra processen utan att förlora kvalitet.
 • Introducera streckkodsskanning – 1D, 2D eller RFID – i hela lagret. Våra lösningar gör det möjligt att införa förändringarna steg för steg.
 • Skapa sitt eget lagerhanteringssystem, där de definierar sin egen affärslogik.
 • Förenkla processen och introducera ett innovativt och intuitivt användargränssnitt för alla användare.
 • Behöva nästan ingen utbildning för nya och tillfälliga lagerarbetare.
 • Utöka logistikprocessen och integrera leverantörer och kunder. Få leveransmeddelanden från leverantörer och skicka fraktmeddelanden.
 • Etablera processutvecklingar, automatisk räkning och intelligent förvaring.
 • Automatisera etikettutskrift.
 • Introducera nyckeltal för lagerprocessen.
 • Ta kontroll över sina ERP-system och få exakt information om lagernivåer. Ditt företag bör ha kontroll över ditt affärssystem, inte tvärtom.
Läs mer om hur vi arbetar

Ett lagerhanteringssystem med Flow

Med Novacura Flow kan vi leverera alla lagerapplikationer du behöver. Några exempel på sådana applikationer kan vara:

 • Leverantörsportal med integrerade leveransmeddelanden.
 • Ankommande gods med integrerade uppdateringar om reservdelsinformation.
 • Sammanslagna varulistor.
 • Hämta säljorder med automatisk räkning.
 • Förpacka leveranser med automatiska etiketter.
 • EDI-integrationer.

Varje applikation definieras av din verksamhet, är enkel att använda och tätt integrerat med dina affärssystem.

Läs mer om våra produkter och lösningar för att ta reda på hur vi kan stödja din verksamhet med applikationssupport!

Läs mer om vår processhanteringsplattform

Utmaningen med tillverkning

Dagens tillverkningsföretag lever i en värld med stark fokus på att sänka kostnader och ledtider. Trots detta stiger även kunderna krav på kvalitet och flexibilitet, vilket gör det svårt att få ihop ekvationen. Andra viktiga faktorer är det växande behovet av kompetens och faktum att tillverkningsföretag behöver utbilda sin personal allt snabbare.

De flesta tillverkningsföretag är medvetna om dessa utmaningar och de har också idéer om hur dessa utmaningar ska bemötas. Men de kör fast när förändringarna ska implementeras, vilket till stor del beror på IT-faktorer som bökiga ERP-system, brist på integration och dåliga användargränssnitt.

Vi vet hur din ERP kan förbättras

KUNDEXEMPEL

”Jag trodde inte att det var möjligt för allt att fungera så snabbt och smidigt. Plötsligt begränsades vi bara av vår egen fantasi.”

Läs kundexempel

Hur Novacura påverkar

This is where Novacura comes in. We enable a manufacturing company to establish change and process improvement.

By using Novacura, companies can gain:

 • Optimized material flow
 • Process innovation
 • Quality assured processes – user support, fail proof, zero training
 • Intelligent process logic to meet customer demands
 • Connected users, ERP and production equipment
 • M2M integration, or P2M (process to machine) integration 
 • Integrated maintenance

… using any major ERP.

Våra applikationer

Exempel på applikationer som vi levererar:

 • orderplanering och resurstilldelning
 • efterfrågan och tillgång av produktionsmaterial
 • rapportering av produktionsorder
 • återvinning
 • etikettmärkning för produkter och pallar
 • förvaring av tillverkade gods
 • hämta, packa och frakta varor.

Alla applikationer definieras av din verksamhet, är lätt att använda och är tätt integrerad med dina affärssystem.

Läs mer om våra produkter och lösningar för att ta reda på vilka applikationer vi kan stödja din verksamhet med!

Våra produkter

Exempel på industrier

 • Flygindustri och försvar

 • Mat och dryck

 • Högteknologi och elektronik

 • Industriell tillverkning

 • Detaljhandel

 • Transport och logistik

 • Lager

Ta kontroll över din digitala resa idag

Boka ett möte

Lösningar för din industri

logistics

Tillverkning Logistik Industri

Läs mer

Föreställ dig ett varuhus där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som går ut stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga varuhusprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Tillgångsförvaltning

Industri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad

Industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra din hantering och utförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser på ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och utnyttjar dina affärssystem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi känner till verksamheten.