var du än befinner dig

Underhåll- och Serviceindustrin

Låt din arbetskraft fokusera på vad de gör bäst och låt dina lösningar ge dem stöd oavsett vad de arbetar med eller var de befinner sig. Med vår kompetens och våra lösningar kan vi förändra komplexa behov till enkla och mobila lösningar för hela arbetskraften.

Klicka på bilden för att förstora den

Energi, pappersmassa och papper, gruvdrift, el och vatten, infrastruktur och försvar är exempel på industrier där välskött underhåll är en viktig faktor för framgång. Vår kompetens inom underhåll tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enklare, mer precis, mer mobil och mer förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Vill du veta mer?

Utmaningen

Under de senaste decennierna har serviceindustrin utvecklats från en specialistindustri till en mogen industri med ökande krav från kunder, nya bestämmelser och mer intensiv konkurrens. Serviceindustrin är fortfarande till stor del beroende av kompetenta servicetekniker men det räcker inte längre att bara utföra ett bra jobb om man vill lyckas. Kunder kräver en omedelbar och precis översikt över arbetsorder, utrustning och faciliteter. De kräver serviceavtal som ger dem förutsägbara scheman och kostnader. I slutändan är det servicetekniker som behöver hantera alla dessa krav. Detta faktum tillsammans med den ökade komplexiteten av utrustningen som de har avtalat att utföra underhåll på och företagets behov att få exakt betalning för utfört arbete, kräver både förbättrade processer och nya verktyg.

Novacuraeffekten

Med oss kan du låta serviceteknikerna fokusera på vad de gör bäst: att utföra service. Våra lösningar är byggda för att förbättra processer för förvaltning av tillgångar, service och underhåll.

Förbättrade möjligheter för fältservicearbetskraft

 • Skaffa ett innovativt och extremt lättanvänt gränssnitt med applikationer som stödjer alla fältarbetsuppgifter. Hantering av arbetsorder, inspektioner, information om utrustning, rapportering av tid, kostnader och resor. Vi täcker alla delar av din kärnverksamhet.
 • Införliva support för komplexa kundavtal, rapporteringsrutiner och annan avancerad affärslogik. Allt sker i bakgrunden och kan utföras vid behov.
 • Uppnå en lösning nästan utan behov av utbildning.
 • Uppnå 100 % mobilitet – varenda uppgift kan utföras i fält, från kärnverksamheten till supportprocesser som inköp, HR, tidredovisning och ärendehantering.
 • Medför all relevant information om utrustningen, inklusive dokument, data, historik och kundinformation, till personerna som behöver den.
 • Använd inbyggda kartor, GPS-positionering, filbilagor, kamerabilagor och signaturer.
 • Du har tillgång till samma funktionalitet när du arbetar i både i online- och offlineläge, vilket gör det möjligt att arbeta var som helst, när som helst.
 • Hantera komplexa serviceprocesser med arbetsorder för multikompetentsarbete och tilldelningar.
 • Använd alla typer av enheter ute på fältet. Telefoner, handdatorer eller datorer det är helt upp till ert behov.
 • Samarbeta med leverantörer och kunder via webbportaler, e-post och textmeddelanden.

Förbättrade möjligheter för underhållsarbetskraft

 • Förbättra underhållsarbete och effektivitet.
 • Förbättra användningen av resursplanering (ERP) för underhåll.
 • Uppnå effektivt underhåll och revisionsplanering i MS Project som är tätt integrerat med det underliggande affärssystemet.
 • Skaffa en extremt lättanvänd plattform för hela underhållsprocessen.
 • Mobilisera underhållspersonal. Arbetsorder, inspektionsåtgärder och exakt information om utrustning – allt är enkelt att hantera med en valfri mobil enhet.
 • Få enkel och säker rapportering av underhållskoder och åtgärder för att få precis och aktuell statistik.
 • Skaffa enkla, inbyggda processförbättringar som gör det möjligt att inkludera nya tekniker som förebyggande underhåll, övervakning baserat på tillstånd eller budgetunderhåll.
 • Rapportera arbetsorder i både online- och offlineläge.
 • Använd streckkoder eller RFID för att skanna utrustningens information.
 • Presentera enkel felrapportering för all produktionspersonal.
 • Utöka underhållsprocessen till entreprenörer. Alla jobbar inom samma gränssnitt.
 • Etablera effektiv materialförvaltning, inklusive streckkodsskanning, som håller lagret uppdaterat.

KUNDEXEMPEL

”Novacura Flow är helt i linje med vår ambition att utveckla fler applikationer på plats.”

Läs kundexempel

Våra applikationer

Exempel på våra applikationer och vad vi kan leverera:

 • Skapa felrapporter för kunder.
 • Skapa felrapporter i fält.
 • Rapportera arbetsorder, inklusive rapportering av tid, material, kostnader och resor, fotografisk dokumentation och utloggningar.
 • Rapportera inspektioner och inspektionsåtgärder.
 • Omedelbara statusuppdateringar.
 • Skapa inköpsförfrågningar för arbetsorder.
 • Tidshantering, inklusive övertid, frånvaro och ledighet.
 • Rapportering av händelser.
 • Allmän inkorg för användaruppgifter.
 • En kundportal med en tydlig översikt över pågående arbete, utrustningens status, felrapportering och nyckeltal för verksamheten.
 • Integrerad planering av revisionsprojekt.
 • Integrerad översikt och planering av förebyggande underhåll.
 • Skapa en felrapport.
 • Skicka arbetsorder.
 • Dela ut material för arbetsorder (inklusive streckkodsskanning).
 • Rapportera arbetsorder (online och offline, utfört arbete, materialanvändning, statusförändringar, mätningar, o.s.v.).
 • Rapportera inspektioner (online och offline, åtgärder, anmärkningar om inspektioner, felrapporter, statusförändringar, o.s.v.).
 • Tidsrapportering (både arbetsordertid och arbetstid).
 • Rapportering av arbetsorder från entreprenörer.

Alla applikationer definieras av din verksamhet, är lätta att använda och tätt integrerade med dina affärssystem.

Läs mer om Novacura Flow

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.